Nederlandse arbeidsmarkt volop in beweging

/ Auteur: Jaap van Sandijk
De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in ons land toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel zzp’ers nam in diezelfde periode toe van 8 naar 12 procent. Dit blijkt uit de op 1 juni verschenen publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt: de focus op flexibilisering’ van CBS en TNO. Daarnaast is er op 25 juni een symposium over dit onderwerp in Den Haag. 

Samenwerking

Het is de derde editie van ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt’. Een tweejaarlijkse publicatie die voor het eerst in 2011 verscheen. ‘CBS en TNO zijn een langlopende samenwerking met elkaar aangegaan omdat beide instituten veel onderzoek doen naar arbeidsmarktflexibilisering en -dynamiek en de gevolgen daarvan. Beide organisaties vullen elkaar met hun onderzoeken op dit gebied goed aan’, aldus Wendy Smits. Zij is één van de twee CBS-redacteuren van deze publicatie.

Arbeidsmarkttransities

In de nieuwste uitgave vindt de lezer onder meer actuele informatie over de arbeidsmarkttransities die mensen doormaken. ‘We tonen de ontwikkeling van het aantal flexibele en vaste arbeidsrelaties. We volgen ook het verloop van het aantal zzp’ers op de arbeidsmarkt’, aldus CBS-redacteur Katja Chkalova. ‘Verder laten we bewegingen zien zoals van werk naar werkloosheid, van werkloosheid naar werk, van werk naar werk en van werknemer naar zelfstandige.’  

Naast onderzoek van CBS en TNO bevat de publicatie analytische bijdragen van externe onderzoekers

Externe bijdragen

Naast onderzoek van CBS en TNO zijn in de publicatie analytische bijdragen te lezen van externe onderzoekers met eigen data en expertise op het terrein van arbeidsmarktflexibilisering. Zo gaat Alfred Kleinknecht, emeritus hoogleraar aan de TU Delft, in op de vraag of arbeidsmarktflexibilisering wel goed is voor de economie. Ook zijn er bijdragen van onderzoekers van Ecorys, ReflecT (Tilburg University), Utrecht School of Economics (Universiteit Utrecht) en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij belichten de motieven van werkgevers en werknemers voor flexibele contractvormen en de arbeidsmarktprestaties van verschillende Europese landen.  

Symposium

Op 25 juni organiseren CBS en TNO ter gelegenheid van de uitgave van de nieuwe publicatie een symposium over flexibilisering op de arbeidsmarkt bij Sociëteit de Vereeniging in Den Haag. Wendy Smits: ‘Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: hoe lang verblijven werknemers in de flexibele schil en is de ontwikkeling van het aandeel tijdelijke werknemers in Nederland vergelijkbaar met andere Europese landen?’ Prof. Dr. Alfred Kleinknecht verzorgt de inleiding, waarna verschillende sprekers vanuit wetenschap en beleid inzicht bieden op de flexibilisering op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt. Daarna is er gelegenheid voor discussie. Deelname aan het symposium is gratis. Aanmelden kan via: DynamiekArbeidsmarkt@cbs.nl.

Uit de publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt’ blijkt dat in 2013 ruim 20 procent van de werknemers in Nederland een contract had voor bepaalde tijd. Nederland staat daarmee in de top drie van Europese landen (EU-15) met het hoogste aandeel tijdelijke werknemers, achter Portugal (22 procent) en Spanje (23 procent). De drie landen met het laagste aandeel tijdelijke werknemers waren het Verenigd Koninkrijk (6 procent), Luxemburg (7 procent) en België (8 procent). Het gemiddelde van de EU-15 lag op 14 procent.