Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 9.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal 907
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-F Nijverheid en energie 2024 1e kwartaal 1.359
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-I Handel, vervoer en horeca 2024 1e kwartaal 2.342
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-N Commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal 4.466
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening 2024 1e kwartaal 1.316
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-Q Overheid en zorg 2024 1e kwartaal 3.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-U Niet-commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal 3.572
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2024 1e kwartaal 426
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 168
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal 136
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2024 1e kwartaal 798
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2024 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2024 1e kwartaal 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 19 Aardolie-industrie 2024 1e kwartaal 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 20 Chemische industrie 2024 1e kwartaal 48
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 21 Farmaceutische industrie 2024 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2024 1e kwartaal 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2024 1e kwartaal 101
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 26 Elektrotechnische industrie 2024 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 27 Elektrische apparatenindustrie 2024 1e kwartaal 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 28 Machine-industrie 2024 1e kwartaal 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 31-33 Overige industrie en reparatie 2024 1e kwartaal 159
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 35 Energiebedrijven 2024 1e kwartaal 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 452
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2024 1e kwartaal 1.431
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 456
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2024 1e kwartaal 456
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 421
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2024 1e kwartaal 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 61 Telecommunicatie 2024 1e kwartaal 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2024 1e kwartaal 311
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 310
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 851
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 69-71 Management- en technisch advies 2024 1e kwartaal 609
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 72 Research 2024 1e kwartaal 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2024 1e kwartaal 170
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 465
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 712
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2024 1e kwartaal 751
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 1.683
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 86 Gezondheidszorg 2024 1e kwartaal 745
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 87-88 Verzorging en welzijn 2024 1e kwartaal 938
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal 225
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2024 1e kwartaal 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2024 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2024 1e kwartaal 201
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 909
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2024 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B-F Nijverheid en energie 2024 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G-I Handel, vervoer en horeca 2024 1e kwartaal 420
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G-N Commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal 534
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week M-N Zakelijke dienstverlening 2024 1e kwartaal 89
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O-Q Overheid en zorg 2024 1e kwartaal 202
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O-U Niet-commerciële dienstverlening 2024 1e kwartaal 257
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2024 1e kwartaal 54
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal 8
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week C Industrie 2024 1e kwartaal 23
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2024 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 19 Aardolie-industrie 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 20 Chemische industrie 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 21 Farmaceutische industrie 2024 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2024 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2024 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 26 Elektrotechnische industrie 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 27 Elektrische apparatenindustrie 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 28 Machine-industrie 2024 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 29-30 Transportmiddelenindustrie 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 31-33 Overige industrie en reparatie 2024 1e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 35 Energiebedrijven 2024 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G Handel 2024 1e kwartaal 256
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 31
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week I Horeca 2024 1e kwartaal 133
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 16
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2024 1e kwartaal 6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 61 Telecommunicatie 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2024 1e kwartaal 9
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 4
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 69-71 Management- en technisch advies 2024 1e kwartaal 23
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 72 Research 2024 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 73-75 Reclame, design, overige diensten 2024 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 50
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 12
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week P Onderwijs 2024 1e kwartaal 69
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 122
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 86 Gezondheidszorg 2024 1e kwartaal 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
In de vorige versie is in de dimensie Persoonskenmerken bij Positie in de werkkring de variabele Zelfstandige niet gepubliceerd. Deze is toegevoegd in deze versie.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.