Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal 9.731
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 2e kwartaal 914
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-F Nijverheid en energie 2023 2e kwartaal 1.337
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-I Handel, vervoer en horeca 2023 2e kwartaal 2.415
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-N Commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal 4.531
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening 2023 2e kwartaal 1.281
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-Q Overheid en zorg 2023 2e kwartaal 3.051
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal 3.481
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 2e kwartaal 430
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal 174
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2023 2e kwartaal 814
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023 2e kwartaal 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2023 2e kwartaal 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 19 Aardolie-industrie 2023 2e kwartaal 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 20 Chemische industrie 2023 2e kwartaal 46
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 21 Farmaceutische industrie 2023 2e kwartaal 24
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2023 2e kwartaal 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 2e kwartaal 104
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 26 Elektrotechnische industrie 2023 2e kwartaal 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 27 Elektrische apparatenindustrie 2023 2e kwartaal 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 28 Machine-industrie 2023 2e kwartaal 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 31-33 Overige industrie en reparatie 2023 2e kwartaal 157
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2023 2e kwartaal 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 35 Energiebedrijven 2023 2e kwartaal 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 2e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal 422
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2023 2e kwartaal 1.481
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal 454
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2023 2e kwartaal 479
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal 450
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2023 2e kwartaal 85
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 61 Telecommunicatie 2023 2e kwartaal 36
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2023 2e kwartaal 329
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2023 2e kwartaal 306
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 2e kwartaal 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 814
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 69-71 Management- en technisch advies 2023 2e kwartaal 573
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 72 Research 2023 2e kwartaal 71
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2023 2e kwartaal 171
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 467
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 2e kwartaal 699
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2023 2e kwartaal 719
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 2e kwartaal 1.633
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 86 Gezondheidszorg 2023 2e kwartaal 735
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 87-88 Verzorging en welzijn 2023 2e kwartaal 898
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2023 2e kwartaal 232
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2023 2e kwartaal 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2023 2e kwartaal 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2023 2e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2023 2e kwartaal 208
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal 885
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2023 2e kwartaal 32
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B-F Nijverheid en energie 2023 2e kwartaal 47
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G-I Handel, vervoer en horeca 2023 2e kwartaal 406
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G-N Commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal 515
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week M-N Zakelijke dienstverlening 2023 2e kwartaal 87
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O-Q Overheid en zorg 2023 2e kwartaal 195
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O-U Niet-commerciële dienstverlening 2023 2e kwartaal 252
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2023 2e kwartaal 57
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal 17
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 8
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week C Industrie 2023 2e kwartaal 29
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2023 2e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2023 2e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 19 Aardolie-industrie 2023 2e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 20 Chemische industrie 2023 2e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 21 Farmaceutische industrie 2023 2e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2023 2e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2023 2e kwartaal 4
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 26 Elektrotechnische industrie 2023 2e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 27 Elektrische apparatenindustrie 2023 2e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 28 Machine-industrie 2023 2e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 29-30 Transportmiddelenindustrie 2023 2e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 31-33 Overige industrie en reparatie 2023 2e kwartaal 7
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week D Energievoorziening 2023 2e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 35 Energiebedrijven 2023 2e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 2e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G Handel 2023 2e kwartaal 246
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal 30
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week I Horeca 2023 2e kwartaal 130
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal 13
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2023 2e kwartaal 7
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 61 Telecommunicatie 2023 2e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2023 2e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week K Financiële dienstverlening 2023 2e kwartaal 6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 2e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week M Specialistische zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 37
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 69-71 Management- en technisch advies 2023 2e kwartaal 22
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 72 Research 2023 2e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 73-75 Reclame, design, overige diensten 2023 2e kwartaal 13
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 50
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 2e kwartaal 10
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week P Onderwijs 2023 2e kwartaal 65
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 2e kwartaal 120
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 86 Gezondheidszorg 2023 2e kwartaal 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 augustus 2023:
De cijfers over het 2e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
In de vorige versie is in de dimensie Persoonskenmerken bij Positie in de werkkring de variabele Zelfstandige niet gepubliceerd. Deze is toegevoegd in deze versie.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 november 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.