Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2022 9.548
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 898
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-F Nijverheid en energie 2022 1.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-I Handel, vervoer en horeca 2022 2.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-N Commerciële dienstverlening 2022 4.409
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1.289
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-Q Overheid en zorg 2022 3.015
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 3.444
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 429
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 176
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2022 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 134
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2022 802
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 19 Aardolie-industrie 2022 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 20 Chemische industrie 2022 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 21 Farmaceutische industrie 2022 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 109
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 26 Elektrotechnische industrie 2022 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 27 Elektrische apparatenindustrie 2022 28
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 28 Machine-industrie 2022 98
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 31-33 Overige industrie en reparatie 2022 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2022 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 35 Energiebedrijven 2022 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2022 412
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2022 1.439
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2022 448
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2022 433
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2022 431
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022 80
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 61 Telecommunicatie 2022 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022 318
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2022 297
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 73
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2022 843
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 69-71 Management- en technisch advies 2022 603
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 72 Research 2022 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2022 168
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 446
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 656
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2022 746
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1.613
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 86 Gezondheidszorg 2022 741
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 87-88 Verzorging en welzijn 2022 873
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2022 233
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2022 186
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2022 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2022 208
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 870
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 28
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B-F Nijverheid en energie 2022 41
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G-I Handel, vervoer en horeca 2022 401
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G-N Commerciële dienstverlening 2022 512
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week M-N Zakelijke dienstverlening 2022 85
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O-Q Overheid en zorg 2022 188
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O-U Niet-commerciële dienstverlening 2022 240
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 52
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 23
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week B Delfstoffenwinning 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2022 8
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week C Industrie 2022 25
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 19 Aardolie-industrie 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 20 Chemische industrie 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 21 Farmaceutische industrie 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2022 4
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 26 Elektrotechnische industrie 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 27 Elektrische apparatenindustrie 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 28 Machine-industrie 2022 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 29-30 Transportmiddelenindustrie 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 31-33 Overige industrie en reparatie 2022 6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week D Energievoorziening 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 35 Energiebedrijven 2022 1
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week F Bouwnijverheid 2022 13
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week G Handel 2022 255
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week H Vervoer en opslag 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week I Horeca 2022 116
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week J Informatie en communicatie 2022 16
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2022 7
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 61 Telecommunicatie 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2022 8
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week K Financiële dienstverlening 2022 6
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 4
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week M Specialistische zakelijke diensten 2022 40
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 69-71 Management- en technisch advies 2022 26
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 72 Research 2022 2
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 73-75 Reclame, design, overige diensten 2022 12
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 45
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week P Onderwijs 2022 66
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 112
Totaal mannen en vrouwen Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 86 Gezondheidszorg 2022 33
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2023:
De cijfers over het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
In de vorige versie is in de dimensie Persoonskenmerken bij Positie in de werkkring de variabele Zelfstandige niet gepubliceerd. Deze is toegevoegd in deze versie.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 16 mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.