Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 9.767
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 168
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2024 1e kwartaal 798
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 452
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2024 1e kwartaal 1.431
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 456
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2024 1e kwartaal 456
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 421
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 310
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 851
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 465
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 712
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2024 1e kwartaal 751
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 1.683
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal 225
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2024 1e kwartaal 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2024 1e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2024 1e kwartaal 201
Mannen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 5.159
Mannen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 114
Mannen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 15
Mannen Totaal personen C Industrie 2024 1e kwartaal 611
Mannen Totaal personen D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 41
Mannen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 31
Mannen Totaal personen F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 400
Mannen Totaal personen G Handel 2024 1e kwartaal 818
Mannen Totaal personen H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 354
Mannen Totaal personen I Horeca 2024 1e kwartaal 224
Mannen Totaal personen J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 322
Mannen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 184
Mannen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 42
Mannen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 496
Mannen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 250
Mannen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 375
Mannen Totaal personen P Onderwijs 2024 1e kwartaal 270
Mannen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 319
Mannen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal 107
Mannen Totaal personen S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal 66
Mannen Totaal personen T Huishoudens 2024 1e kwartaal 1
Mannen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2024 1e kwartaal 1
Mannen Totaal personen SBI-code onbekend 2024 1e kwartaal 118
Vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 4.608
Vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 55
Vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 2
Vrouwen Totaal personen C Industrie 2024 1e kwartaal 187
Vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 11
Vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 8
Vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 52
Vrouwen Totaal personen G Handel 2024 1e kwartaal 613
Vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 101
Vrouwen Totaal personen I Horeca 2024 1e kwartaal 232
Vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 100
Vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 126
Vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 34
Vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 355
Vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 215
Vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 337
Vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2024 1e kwartaal 482
Vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 1.364
Vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal 118
Vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal 124
Vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2024 1e kwartaal 8
Vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2024 1e kwartaal 0
Vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2024 1e kwartaal 83
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 november 2022:
In de vorige versie is in de dimensie Persoonskenmerken bij Positie in de werkkring de variabele Zelfstandige niet gepubliceerd. Deze is toegevoegd in deze versie.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.