Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal 9.544
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 2e kwartaal 179
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2022 2e kwartaal 802
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2022 2e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 2e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2022 2e kwartaal 412
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2022 2e kwartaal 1.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal 453
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2022 2e kwartaal 444
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2022 2e kwartaal 423
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2022 2e kwartaal 299
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 2e kwartaal 64
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2022 2e kwartaal 844
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 2e kwartaal 437
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 2e kwartaal 652
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2022 2e kwartaal 750
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 2e kwartaal 1.611
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2022 2e kwartaal 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2022 2e kwartaal 181
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2022 2e kwartaal 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2022 2e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2022 2e kwartaal 215
Mannen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal 5.046
Mannen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 2e kwartaal 124
Mannen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal 15
Mannen Totaal personen C Industrie 2022 2e kwartaal 617
Mannen Totaal personen D Energievoorziening 2022 2e kwartaal 28
Mannen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 2e kwartaal 31
Mannen Totaal personen F Bouwnijverheid 2022 2e kwartaal 362
Mannen Totaal personen G Handel 2022 2e kwartaal 792
Mannen Totaal personen H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal 351
Mannen Totaal personen I Horeca 2022 2e kwartaal 232
Mannen Totaal personen J Informatie en communicatie 2022 2e kwartaal 318
Mannen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2022 2e kwartaal 190
Mannen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 2e kwartaal 33
Mannen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2022 2e kwartaal 507
Mannen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 2e kwartaal 246
Mannen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 2e kwartaal 350
Mannen Totaal personen P Onderwijs 2022 2e kwartaal 262
Mannen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 2e kwartaal 299
Mannen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2022 2e kwartaal 117
Mannen Totaal personen S Overige dienstverlening 2022 2e kwartaal 57
Mannen Totaal personen T Huishoudens 2022 2e kwartaal 1
Mannen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2022 2e kwartaal 0
Mannen Totaal personen SBI-code onbekend 2022 2e kwartaal 116
Vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2022 2e kwartaal 4.498
Vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 2e kwartaal 56
Vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2022 2e kwartaal 2
Vrouwen Totaal personen C Industrie 2022 2e kwartaal 185
Vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2022 2e kwartaal 11
Vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 2e kwartaal 8
Vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2022 2e kwartaal 50
Vrouwen Totaal personen G Handel 2022 2e kwartaal 644
Vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2022 2e kwartaal 102
Vrouwen Totaal personen I Horeca 2022 2e kwartaal 212
Vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2022 2e kwartaal 105
Vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2022 2e kwartaal 109
Vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 2e kwartaal 31
Vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2022 2e kwartaal 336
Vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 2e kwartaal 191
Vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 2e kwartaal 302
Vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2022 2e kwartaal 488
Vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 2e kwartaal 1.312
Vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2022 2e kwartaal 123
Vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2022 2e kwartaal 124
Vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2022 2e kwartaal 6
Vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2022 2e kwartaal 0
Vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2022 2e kwartaal 99
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 november 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.