Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal 9.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal 172
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal 17
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie 2022 3e kwartaal 813
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2022 3e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 3e kwartaal 39
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal 423
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel 2022 3e kwartaal 1.443
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal 443
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca 2022 3e kwartaal 458
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal 442
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 831
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 452
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal 650
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2022 3e kwartaal 744
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal 1.618
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2022 3e kwartaal 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2022 3e kwartaal 190
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2022 3e kwartaal 7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2022 3e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2022 3e kwartaal 193
Mannen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal 5.060
Mannen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal 118
Mannen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal 14
Mannen Totaal personen C Industrie 2022 3e kwartaal 620
Mannen Totaal personen D Energievoorziening 2022 3e kwartaal 29
Mannen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 3e kwartaal 32
Mannen Totaal personen F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal 376
Mannen Totaal personen G Handel 2022 3e kwartaal 808
Mannen Totaal personen H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal 342
Mannen Totaal personen I Horeca 2022 3e kwartaal 239
Mannen Totaal personen J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal 330
Mannen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal 174
Mannen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 35
Mannen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 486
Mannen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 251
Mannen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal 349
Mannen Totaal personen P Onderwijs 2022 3e kwartaal 261
Mannen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal 305
Mannen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2022 3e kwartaal 117
Mannen Totaal personen S Overige dienstverlening 2022 3e kwartaal 63
Mannen Totaal personen T Huishoudens 2022 3e kwartaal 2
Mannen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2022 3e kwartaal 1
Mannen Totaal personen SBI-code onbekend 2022 3e kwartaal 107
Vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2022 3e kwartaal 4.512
Vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 3e kwartaal 54
Vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning 2022 3e kwartaal 3
Vrouwen Totaal personen C Industrie 2022 3e kwartaal 193
Vrouwen Totaal personen D Energievoorziening 2022 3e kwartaal 11
Vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 3e kwartaal 7
Vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid 2022 3e kwartaal 47
Vrouwen Totaal personen G Handel 2022 3e kwartaal 635
Vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag 2022 3e kwartaal 101
Vrouwen Totaal personen I Horeca 2022 3e kwartaal 218
Vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie 2022 3e kwartaal 112
Vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening 2022 3e kwartaal 116
Vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 3e kwartaal 41
Vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 345
Vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 3e kwartaal 200
Vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 3e kwartaal 301
Vrouwen Totaal personen P Onderwijs 2022 3e kwartaal 483
Vrouwen Totaal personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 3e kwartaal 1.314
Vrouwen Totaal personen R Cultuur, sport en recreatie 2022 3e kwartaal 113
Vrouwen Totaal personen S Overige dienstverlening 2022 3e kwartaal 127
Vrouwen Totaal personen T Huishoudens 2022 3e kwartaal 5
Vrouwen Totaal personen U Extraterritoriale organisaties 2022 3e kwartaal 0
Vrouwen Totaal personen SBI-code onbekend 2022 3e kwartaal 87
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers over het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.
In de vorige versie is in de dimensie Persoonskenmerken bij Positie in de werkkring de variabele Zelfstandige niet gepubliceerd. Deze is toegevoegd in deze versie.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.