Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Soort mutaties Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Beschikbaar voor finale bestedingen Bbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Huishoudens (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Overheid (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Bedrijven en huishoudens (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Bruto investeringen in vaste activa Overheid (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen Finale bestedingen Nationale finale bestedingen Verandering in voorraden (waarde uitgedrukt als % van het bbp) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid A Landbouw, bosbouw en visserij (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie B Delfstoffenwinning (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 19 Aardolie-industrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 20-21Chemie en farmaceutische industrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 26-27 Elektrische en elektron. industrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 28 Machine-industrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 29-30 Transportmiddelenindustrie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie C Industrie 31-33 Overige industrie en reparatie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie D Energievoorziening (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid B-E Nijverheid (geen bouw) en energie E Waterbedrijven en afvalbeheer (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen A-F Landbouw en nijverheid F Bouwnijverheid (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca G Handel (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca H Vervoer en opslag (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening G-I Handel, vervoer en horeca I Horeca (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening J Informatie en communicatie (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening K Financiële dienstverlening (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening L Verhuur en handel van onroerend goed (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening M Specialistische zakelijke diensten (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 77 Verhuur van roerende goederen (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen G-N Commerciële dienstverlening M-N Zakelijke dienstverlening N Verhuur en overige zakelijke diensten 80-82 Beveiliging en overige diensten (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs Totaal (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs O Openbaar bestuur en overheidsdiensten (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg O-P Overheid en onderwijs P Onderwijs (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening O-Q Overheid en zorg Q Gezondheids- en welzijnszorg (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto toegevoegde waarde basisprijzen O-U Niet-commerciële dienstverlening R-U Cultuur, recreatie, overige diensten (%) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Saldo (%) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Productgebonden belastingen (%) Opbouw bbp vanuit de productie Productgebonden belastingen en subsidies Productgebonden subsidies (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bruto binnenlands product (%) Opbouw bbp vanuit de productie Bbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten (%) Opbouw vanuit de inkomensvorming Belastingen en subsidies Belastingen op productie en invoer (%) Opbouw vanuit de inkomensvorming Bbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten (%) Opbouw nationaal vorderingensaldo Nationaal inkomensoverschot benadering Bruto nationale besparingen (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Totaal (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Woningen (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en grondverbetering Totaal (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en grondverbetering Gebouwen (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en grondverbetering Grond- weg- en waterbouwkundige werken (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Gebouwen, GWW en grondverbetering Overdrachtskosten op grond (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Vervoermiddelen (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer ICT-apparatuur Totaal (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer ICT-apparatuur Computers (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer ICT-apparatuur Telecommunicatieapparatuur (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Machines en overige materiële activa (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer In cultuur gebrachte activa (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Totaal (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Computerprogrammatuur en databanken (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Onderzoek en ontwikkeling (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar type activa Investeringen uit productie en invoer Immateriële activa Overige immateriële activa (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer Totaal (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer A Landbouw, bosbouw en visserij (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer B-F Nijverheid en energie (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer G-N Commerciële dienstverlening (%) Aanvullende detailgegevens Bruto investeringen in vaste activa Bruto investeringen naar bestemming Investeringen uit productie en invoer O-U Niet-commerciële dienstverlening (%) Aanvullende detailgegevens Uitvoer naar productgroepen Uitvoer goederen Uitvoer goederen uit productie (%) Aanvullende detailgegevens Belastingen op productie en invoer Totaal (%) Aanvullende detailgegevens Belastingen op productie en invoer Productgebonden belastingen (%) Aanvullende detailgegevens Belastingen op productie en invoer Niet-productgebonden belastingen (%)
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2020 1e kwartaal -0,5 -0,7 -0,3 -1,3 1,4 4,0 4,7 0,4 -0,9 -0,4 0,9 2,5 -0,4 -24,1 0,5 1,4 2,0 2,1 -2,5 -2,0 -4,1 -2,8 8,8 6,5 -7,1 -1,6 6,4 3,2 3,8 -0,6 -3,9 0,0 -8,6 -20,4 5,6 4,9 1,5 -1,5 5,9 -9,8 -17,7 -7,9 -40,1 5,8 -1,0 -0,2 2,4 3,5 0,9 -3,3 -8,1 0,1 0,6 37,1 -0,3 -0,5 0,8 -0,5 -9,1 3,9 3,5 6,7 7,7 4,2 14,8 -8,0 4,1 3,3 6,6 5,2 . 6,0 4,9 8,0 7,4 3,9 8,2 2,5 3,8 4,8 0,2 0,8 0,6 2,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2020 2e kwartaal -8,5 -8,4 -8,1 -12,6 -0,3 -7,8 -9,7 2,5 1,0 -8,9 -6,5 -0,2 -7,8 -20,5 -8,8 -7,2 -26,8 -6,2 -21,0 -8,5 -11,1 -14,0 -4,3 7,7 -34,3 -15,2 6,3 -2,6 -4,6 -10,2 -17,5 -6,4 -25,7 -70,0 2,2 -0,2 0,4 -13,7 -1,0 -28,1 -22,5 -23,4 -96,1 -5,3 -8,0 -5,1 0,6 3,3 -3,1 -12,8 -35,4 -8,3 -7,6 39,3 -8,8 -8,5 -6,5 -8,5 -7,5 -7,7 -5,3 -1,4 -4,3 1,2 6,9 -53,2 15,7 18,6 4,5 -4,7 . -2,7 -3,0 -0,4 -39,2 -7,7 -6,9 -7,7 -10,6 0,9 -10,9 -6,5 -7,6 1,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2020 3e kwartaal -3,3 -3,9 -2,2 -4,9 2,7 -4,7 -6,1 2,0 0,4 -3,8 -2,6 0,8 -2,8 -40,1 -2,4 0,9 -0,3 -1,2 -23,3 -3,7 -2,1 -5,6 -0,2 1,6 -5,7 -8,4 14,6 -0,8 -3,4 -4,9 -5,6 2,7 -20,9 -23,9 4,3 -4,5 1,6 -10,2 1,5 -22,3 -20,7 -18,4 -64,0 -2,3 -2,1 0,3 2,2 3,3 0,4 -1,9 -21,8 1,1 1,6 32,8 -3,3 -3,3 1,8 -3,3 -13,4 -4,7 -3,1 0,1 -2,5 -2,1 38,6 -38,2 6,6 9,8 -7,6 2,8 . -0,9 -0,1 -0,9 -29,1 -4,7 0,5 -17,6 -2,9 3,1 -1,3 1,8 1,6 3,1
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2020 4e kwartaal -3,1 -3,6 -3,1 -6,5 2,5 -1,8 -4,6 13,3 -0,4 -3,0 0,9 0,2 1,5 -21,9 1,7 0,2 7,6 -1,6 4,9 6,5 3,3 -4,3 -0,4 7,3 6,1 -7,1 12,4 0,4 -0,8 -4,6 -7,9 2,5 -14,3 -64,8 3,4 -1,7 0,7 -6,6 4,6 -20,3 -22,0 -15,8 -84,5 -0,4 -2,7 -0,2 1,5 2,9 -0,6 -2,7 -25,3 -2,8 -1,9 53,7 -2,9 -3,1 0,6 -3,1 -8,7 -1,6 2,4 -0,1 1,5 -4,2 12,3 -24,0 -3,4 -1,3 -12,7 4,1 . 0,1 2,2 -2,1 -31,8 -1,6 2,0 -3,5 -2,3 1,8 1,7 0,6 -1,9 19,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2020 . -4,2 -3,5 -6,4 1,6 -2,6 -4,0 4,6 0,0 -4,1 -1,8 0,8 -2,4 -26,4 -2,3 -1,3 -5,0 -1,8 -5,6 -1,9 -3,7 -6,7 0,6 5,8 -10,8 -8,3 9,7 0,0 -1,2 -5,2 -8,8 -0,4 -17,5 -45,6 3,8 -0,4 1,0 -8,1 2,7 -20,3 -20,8 -16,5 -71,5 -0,6 -3,5 -1,4 1,6 3,3 -0,7 -5,2 -22,8 -2,5 -1,9 41,1 -3,9 . -0,9 . -9,7 -2,6 -0,6 1,3 0,5 -0,1 16,9 -30,4 5,0 6,9 -2,5 1,9 . 0,5 0,9 1,1 -22,7 -2,6 0,8 -7,0 -3,1 2,6 -2,6 -0,9 -1,9 6,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2021 1e kwartaal* -0,9 -2,0 -3,4 -7,3 3,2 -0,4 -1,3 4,4 -0,2 -1,0 2,7 1,4 4,3 -31,7 5,9 1,7 1,6 -9,2 44,7 9,6 11,3 3,7 0,1 23,1 5,9 -6,6 5,9 -1,8 -1,0 -2,1 -3,0 4,3 -6,1 -57,3 0,2 -2,9 1,5 -3,3 1,9 -9,7 -3,0 -8,9 -65,0 -0,6 -1,9 1,3 -0,6 1,1 -3,0 3,6 -31,6 -1,7 -1,4 13,8 -1,1 -0,9 -1,4 -0,9 28,8 0,0 1,9 -0,8 -1,6 -3,2 19,0 -7,6 6,5 4,6 12,5 2,9 . 0,0 1,6 -0,7 -37,8 0,0 -20,2 -2,1 1,6 -0,1 1,1 -1,4 -1,4 -1,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2021 2e kwartaal* 11,8 9,1 10,0 11,2 8,3 9,1 11,0 0,0 0,4 12,1 11,7 4,2 14,6 -25,3 17,5 14,3 62,8 -3,5 7,8 15,9 25,8 19,9 13,6 22,9 42,3 10,4 9,4 2,2 6,5 12,4 21,0 17,3 22,8 86,3 7,8 -2,6 4,6 14,2 10,1 20,4 2,3 20,4 1.376,9 14,0 11,9 11,0 3,0 2,1 4,2 23,6 23,9 9,4 9,8 25,7 11,8 11,8 9,1 11,8 41,1 9,5 10,3 2,8 5,1 -2,3 15,5 54,7 5,2 3,8 11,3 11,8 . 6,4 8,9 1,1 34,0 9,5 -7,9 6,9 13,8 2,2 14,6 9,1 9,8 4,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2021 3e kwartaal* 6,9 5,7 5,7 6,8 3,8 1,5 2,1 -1,2 1,2 7,6 6,4 1,6 8,1 -13,2 9,8 7,6 20,8 -6,9 13,8 18,2 13,0 12,1 8,1 17,5 -9,6 4,2 3,1 -3,1 3,4 9,2 11,6 9,1 19,0 15,3 6,0 0,4 4,4 13,3 7,7 20,5 2,3 18,4 113,3 10,9 5,0 3,9 1,3 1,9 0,5 7,0 17,0 0,7 1,1 21,3 6,9 6,9 1,2 6,9 28,9 1,8 5,7 -1,4 -2,0 0,3 -4,7 -8,1 -0,9 -1,7 3,2 3,5 . 4,0 4,6 1,6 51,4 1,8 -13,4 3,0 2,8 0,5 2,8 1,2 1,1 2,0
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2021 4e kwartaal* 7,2 5,9 6,4 7,4 4,8 1,6 3,4 -6,8 0,1 7,8 5,8 -1,4 6,7 -37,0 8,6 6,6 19,8 -7,1 -3,6 12,1 10,5 8,7 16,3 14,8 -1,5 2,3 4,2 -2,1 5,6 9,9 13,6 8,7 16,5 93,6 5,4 0,3 5,5 13,0 9,0 19,1 7,6 15,0 371,1 11,3 5,0 4,2 1,7 1,8 1,4 8,0 14,6 4,0 4,1 8,2 7,4 7,2 2,7 7,2 20,4 2,0 5,0 2,4 4,2 0,8 -3,8 -13,0 1,5 0,5 6,9 2,1 . 4,2 4,4 2,9 32,0 2,0 -13,4 3,7 2,6 1,0 1,9 2,7 4,1 -5,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2021 . 4,6 4,6 4,3 5,0 2,9 3,7 -1,1 0,4 6,6 6,6 1,3 8,4 -27,6 10,4 7,6 23,9 -6,7 7,4 13,8 15,1 10,8 9,6 19,2 6,8 2,5 5,7 -1,2 3,5 7,3 10,6 9,8 12,4 13,5 5,0 -1,2 4,0 9,2 7,2 11,9 2,4 10,6 84,8 8,8 5,0 5,1 1,4 1,7 0,9 10,1 3,9 3,0 3,3 16,8 6,2 . 2,8 . 29,6 3,3 5,7 0,8 1,5 -1,2 6,8 0,6 2,9 1,6 8,7 4,9 . 3,7 4,9 1,2 10,3 3,3 -13,8 2,8 5,1 0,9 4,8 2,8 3,3 -0,5
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2022 1e kwartaal* 6,2 7,0 9,1 13,3 2,3 -1,0 -0,1 -5,8 0,2 7,0 3,6 -3,5 4,3 -13,8 6,1 0,5 1,0 -1,7 -16,4 7,2 7,1 9,4 8,8 16,6 -6,6 2,3 5,6 -4,4 4,0 8,5 11,3 5,5 8,8 167,8 3,9 1,8 5,8 10,7 6,7 16,5 2,8 15,8 227,5 8,9 7,0 5,0 3,6 3,0 4,6 6,7 35,1 2,0 2,1 17,5 6,4 6,2 1,9 6,2 -5,8 -0,6 -3,1 1,2 6,5 0,5 -23,8 -16,2 8,8 6,2 16,6 0,1 . 5,5 5,9 3,7 34,6 -0,6 3,5 3,8 -1,5 -1,7 0,8 1,9 2,1 0,4
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2022 2e kwartaal* 5,2 4,2 4,4 7,0 0,5 3,5 5,3 -6,4 0,4 5,7 3,1 -4,5 3,7 -16,5 5,2 2,3 2,6 -0,7 -3,8 2,2 2,0 3,3 6,1 17,7 6,1 1,4 5,7 -4,4 3,4 7,6 9,4 -0,4 14,3 115,5 3,7 0,3 4,6 10,9 9,3 13,1 1,9 7,8 124,6 8,1 3,9 1,5 1,2 2,6 -0,7 1,9 33,9 0,8 1,0 23,5 5,2 5,2 0,9 5,2 -18,3 3,7 3,1 5,1 10,5 -0,7 -2,9 1,7 6,2 2,4 22,3 1,9 . 4,2 4,9 1,2 45,8 3,7 8,3 7,7 4,8 -3,6 1,5 0,9 1,0 0,1
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2022 3e kwartaal* 3,0 1,8 2,4 2,8 1,7 2,3 3,0 -1,0 0,7 3,4 1,9 -1,5 2,4 -11,3 3,2 0,8 -8,1 -4,6 0,0 -3,6 0,2 -3,1 14,6 13,8 22,4 -4,3 5,5 -2,8 1,6 4,1 2,7 -1,3 9,6 17,5 4,4 0,2 2,7 8,3 8,2 8,4 0,5 2,3 44,3 6,7 3,0 1,9 1,6 3,2 -0,7 2,2 13,7 -0,3 -0,1 25,0 3,0 3,0 -0,2 3,0 -7,0 2,7 1,5 2,4 9,1 -5,8 -2,7 9,8 1,9 -0,4 12,9 0,4 . 3,7 6,0 -0,6 9,9 2,7 2,5 3,6 3,7 -1,3 -2,1 -0,2 -0,1 -1,2
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2020 1e kwartaal . -1,9 -1,3 -2,3 0,5 0,6 -0,4 6,2 -0,3 -1,4 0,3 -0,1 -0,1 -9,8 -0,2 . . . . . . . . . . . 4,8 2,4 1,6 -2,0 -5,3 . . . 2,4 1,2 -0,1 -1,0 . . . . . . -1,7 -0,6 . . . . -11,3 . . . -1,3 . . . -6,9 0,5 2,9 2,2 . . . -15,2 -3,3 . . 4,1 . 2,1 . . . 0,5 7,0 0,7 -0,8 3,2 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2020 2e kwartaal . -7,3 -7,9 -11,2 -2,1 -9,5 -11,7 2,0 0,6 -8,3 -6,5 -1,7 -7,6 -1,2 -9,3 . . . . . . . . . . . 0,6 -4,0 -4,8 -9,4 -15,1 . . . -2,1 -1,6 -0,6 -12,3 . . . . . . -7,3 -5,4 . . . . -26,0 . . . -8,3 . . . -3,7 -9,3 -8,4 -4,7 . . . -43,3 6,0 . . -6,7 . -5,0 . . . -9,3 -11,1 -8,8 -11,7 -2,3 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2020 3e kwartaal . 5,6 6,7 8,4 4,1 6,0 7,5 -0,5 -0,2 6,0 4,4 0,3 5,6 -23,2 7,6 . . . . . . . . . . . 5,2 2,1 2,4 6,5 15,5 . . . 1,8 -2,4 1,5 3,8 . . . . . . 6,4 5,8 . . . . 14,6 . . . 6,4 . . . 0,6 6,0 5,6 3,0 . . . 37,3 0,2 . . 6,4 . 2,6 . . . 6,0 7,0 0,9 9,3 1,5 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2020 4e kwartaal . 0,5 -0,1 -0,2 0,0 1,7 0,9 5,7 0,0 1,0 2,5 3,0 3,3 9,8 3,3 . . . . . . . . . . . 2,2 0,4 -0,1 0,7 -1,1 . . . 1,0 1,1 -0,1 3,3 . . . . . . 0,4 0,4 . . . . -0,4 . . . 0,6 . . . 2,8 1,7 2,6 -0,7 . . . 13,1 -2,1 . . 1,2 . 0,7 . . . 1,7 -0,2 3,8 2,1 -0,6 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2020 . -4,2 -3,5 -6,4 1,6 -2,6 -4,0 4,6 0,0 -4,1 -1,8 0,8 -2,4 -26,4 -2,3 -1,3 -5,0 -1,8 -5,6 -1,9 -3,7 -6,7 0,6 5,8 -10,8 -8,3 9,7 0,0 -1,2 -5,2 -8,8 -0,4 -17,5 -45,6 3,8 -0,4 1,0 -8,1 2,7 -20,3 -20,8 -16,5 -71,5 -0,6 -3,5 -1,4 1,6 3,3 -0,7 -5,2 -22,8 -2,5 -1,9 41,1 -3,9 . -0,9 . -9,7 -2,6 -0,6 1,3 0,5 -0,1 16,9 -30,4 5,0 6,9 -2,5 1,9 . 0,5 0,9 1,1 -22,7 -2,6 0,8 -7,0 -3,1 2,6 -2,6 -0,9 -1,9 6,9
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2021 1e kwartaal* . -0,2 -1,7 -3,7 1,5 2,0 3,1 -3,3 0,5 1,3 2,4 -1,1 3,2 -14,3 4,3 . . . . . . . . . . . -0,3 0,2 1,4 1,6 1,6 . . . 0,7 -0,3 0,7 3,3 . . . . . . -0,7 0,7 . . . . -17,0 . . . 1,2 . . . 29,8 2,2 3,5 1,7 . . . 4,0 2,1 . . 2,0 . 1,3 . . . 2,2 -13,0 1,7 3,6 0,9 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2021 2e kwartaal* . 2,9 5,0 6,6 2,5 -1,0 -0,9 -1,4 0,0 3,2 2,1 2,8 2,0 4,7 1,8 . . . . . . . . . . . -1,3 -0,5 2,4 2,9 3,8 . . . 4,1 -0,5 2,4 3,0 . . . . . . 5,0 3,4 . . . . 27,4 . . . 3,0 . . . 4,5 -0,9 -0,6 -1,5 . . . -9,7 1,1 . . 0,3 . 1,9 . . . -0,9 -1,6 -0,6 -1,5 0,8 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2021 3e kwartaal* . 2,5 2,8 4,7 -0,4 -0,6 -0,2 -2,6 0,5 2,2 -0,2 -2,1 0,2 -12,4 0,5 . . . . . . . . . . . 3,1 -3,6 0,3 3,8 7,2 . . . -0,2 -0,4 1,4 3,6 . . . . . . 0,7 -0,3 . . . . 12,0 . . . 2,1 . . . -8,2 -0,6 0,1 0,1 . . . -10,3 -0,2 . . 0,3 . 0,2 . . . -0,6 0,8 -0,1 -0,7 -0,8 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2021 4e kwartaal* . 0,6 0,4 0,1 0,8 1,1 1,2 1,0 0,5 0,7 0,7 -1,8 1,1 -31,0 1,4 . . . . . . . . . . . 4,8 1,9 0,8 0,9 -0,3 . . . 0,3 1,4 0,9 2,6 . . . . . . 0,4 0,8 . . . . -3,2 . . . 0,7 . . . -2,7 1,2 0,0 1,3 . . . 6,1 0,2 . . 1,3 . 0,9 . . . 1,2 0,6 3,6 0,7 0,4 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2021 . 4,6 4,6 4,3 5,0 2,9 3,7 -1,1 0,4 6,6 6,6 1,3 8,4 -27,6 10,4 7,6 23,9 -6,7 7,4 13,8 15,1 10,8 9,6 19,2 6,8 2,5 5,7 -1,2 3,5 7,3 10,6 9,8 12,4 13,5 5,0 -1,2 4,0 9,2 7,2 11,9 2,4 10,6 84,8 8,8 5,0 5,1 1,4 1,7 0,9 10,1 3,9 3,0 3,3 16,8 6,2 . 2,8 . 29,6 3,3 5,7 0,8 1,5 -1,2 6,8 0,6 2,9 1,6 8,7 4,9 . 3,7 4,9 1,2 10,3 3,3 -13,8 2,8 5,1 0,9 4,8 2,8 3,3 -0,5
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2022 1e kwartaal* . 0,3 0,2 0,7 -0,4 -0,8 -0,4 -2,4 0,8 0,8 1,3 -1,7 1,7 35,8 2,2 . . . . . . . . . . . 0,3 -2,9 -0,1 0,7 0,4 . . . 0,1 1,5 1,0 1,1 . . . . . . 0,4 0,7 . . . . -2,8 . . . 0,6 . . . 0,2 -0,5 -1,1 0,9 . . . -6,2 4,7 . . -2,2 . 1,1 . . . -0,5 2,2 -0,5 0,1 -2,5 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2022 2e kwartaal* . 0,7 1,1 1,3 0,5 3,1 4,0 -2,1 0,0 1,8 0,7 1,3 0,4 -7,2 0,5 . . . . . . . . . . . -1,4 0,8 1,7 2,0 2,5 . . . 2,8 -2,1 1,1 2,9 . . . . . . 2,3 0,3 . . . . 25,0 . . . 1,7 . . . -9,0 3,0 3,6 1,7 . . . 8,8 0,3 . . 2,2 . 2,3 . . . 3,0 2,0 3,5 4,1 -0,4 . . . .
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2022 3e kwartaal* . 0,7 0,9 1,0 0,6 -0,9 -1,5 1,2 0,2 0,2 -0,6 0,9 -0,6 -0,6 -0,7 . . . . . . . . . . . 4,1 -2,4 -0,2 0,4 0,1 . . . 1,5 -1,6 0,1 1,3 . . . . . . 0,4 0,5 . . . . -1,4 . . . 0,2 . . . 5,6 -0,9 -1,3 -1,3 . . . 2,6 -0,8 . . -0,1 . -0,4 . . . -0,9 -0,3 -1,0 -1,8 1,4 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

TabeltoelichtingDeze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven en zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn te vinden onder Aanvullende detailgegevens. De gegevens worden weergegeven in de procentuele waarde-, volume- en prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar en ten opzichte van de vorige periode.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De jaargegevens in de periode 1995-2021 zijn definitief. Kwartaalgegevens vanaf 2021 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Cijfers van de eerste raming over het eerste kwartaal van 2024 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers. Hiernaast kunnen er tussentijdse actualisaties plaatsvinden om eind maart en eind september de meest actuele gegevens over de overheid aan de Europese Commissie te verstrekken. De gegevens over de kwartalen worden aangesloten op de bijgestelde jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Opbouw bbp vanuit de finale bestedingen
De opbouw van het bruto binnenlands product vanuit de productie. Dit is gelijk aan de som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken (inclusief niet-commerciële). De toegevoegde waarde wordt geregistreerd tegen basisprijzen. Om uit te komen op het bbp tegen marktprijzen moet het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en verschil tussen toegerekende en afgedragen btw erbij worden opgeteld. De belastingen en subsidies hebben betrekking op zowel geproduceerde als ingevoerde goederen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn btw en invoerheffingen.
Beschikbaar voor finale bestedingen
Het binnenlands product (bruto, marktprijzen) plus de invoer van goederen en diensten.
Bbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten
De groei van het bruto binnenlands product na verwijdering van de werkdageneffecten. Het aantal werkdagen in twee overeenkomstige kwartalen in opeenvolgende jaren kan verschillen door een schrikkeldag, doordat een ongelijk aantal feestdagen in een weekend valt (bijvoorbeeld 1 januari) of doordat een feestdag van kwartaal is verschoven (bijvoorbeeld paasmaandag). Het effect van een extra werkdag op de groei bedraagt 0,2 à 0,3 procentpunt.
Finale bestedingen
Het totaal van consumptieve bestedingen, investeringen in vaste activa (bruto), veranderingen in voorraden en uitvoer.
Nationale finale bestedingen
Binnenlandse finale bestedingen die bestaan uit de consumptieve bestedingen van huishoudens en de overheid, de bruto investeringen in vaste activa (bruto) en de voorraadvorming.
Totaal
Consumptieve bestedingen
Uitgaven aan goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften. De consumptieve bestedingen kunnen zowel op het eigen grondgebied als in het buitenland worden gedaan, maar het gaat altijd om uitgaven door ingezeten institutionele eenheden, dat wil zeggen in Nederland gevestigde huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en overheidsinstanties. Consumptieve bestedingen worden gedaan door huishoudens, izw's t.b.v. huishoudens en de overheid. Ondernemingen consumeren niet: kosten aan goederen en diensten die ondernemingen maken ten behoeve van hun productie vallen hier niet onder, maar onder intermediair verbruik of investeringen. De overheid is een speciaal geval. Ook de overheid kent intermediair verbruik, naar analogie van ondernemingen. Maar de productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de (overheids-)consumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Daarnaast bevat de overheidsconsumptie ook door de overheid verstrekte sociale uitkeringen in natura zoals basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en huurtoeslag.
Totaal
Huishoudens
Uitgaven aan goederen en diensten die door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's) worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van hun behoeften.
Tot de consumptieve bestedingen door huishoudens behoren de volgende grensgevallen:
- inkomen in natura zoals huisvesting, voeding en kleding en de auto van de zaak
- diensten van woningen die door de eigenaar zelf worden bewoond en waarbij dus geen sprake is van werkelijk betaalde huur. Deze diensten zijn gewaardeerd met behulp van de huurprijzen voor vergelijkbare woningen
- producten die voor eigen gebruik zijn geproduceerd, bijvoorbeeld in de landbouw. De waarde ervan is gelijk aan de marktprijs voor deze of vergelijkbare producten
- duurzame consumptiegoederen, zoals personenauto's, huishoudelijke apparaten, meubilair en kleding. De aankoop door particulieren van woningen wordt echter gerekend tot de investeringen in vaste activa van huishoudens.

Niet alle bestedingen door huishoudens worden als consumptie gezien, huishoudens kunnen ook investeren. Dit betreft met name de aanschaf van een eigen woning en grote werkzaamheden hieraan, zoals verbouwingen en buitenschilderwerk. Kleine reparaties, schilderwerk binnen en de aanschaf van meubelen vallen wel onder consumptie. Ook de aanschaf van een auto en auto-reparaties worden als consumptie gezien.

De consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk (izw's) ten behoeve van huishoudens omvatten de niet-marktproductie van deze sector met uitzondering van de investeringen in eigen beheer.

De detailgegevens over de consumptieve bestedingen betreffen de binnenlandse particuliere consumptieve bestedingen. Hieronder vallen de consumptieve bestedingen in Nederland, ongeacht het ingezetenschap van de consument. Hieruit kunnen de consumptieve bestedingen door huishoudens worden afgeleid door de consumptie door niet-ingezetenen in Nederland in mindering te brengen en te registreren als uitvoer en de consumptie door ingezetenen in het buitenland erbij te tellen en te registreren als invoer.
Overheid
Consumptieve bestedingen door de sector overheid. De productie die de overheid levert en waar niet rechtstreeks voor wordt betaald, niet-markt-output (veiligheid bijvoorbeeld), valt onder de overheidsconsumptie. Het heet dat de overheid 'haar eigen productie consumeert'. Binnen de nationale rekeningen moet alles wat wordt geproduceerd namelijk ook worden afgenomen. Dat de consumptie van de overheidsproductie bij de overheid zelf is neergelegd, is een conventie. Naast de consumptie van eigen productie bevat de consumptie door de overheid ook bij marktproducenten aangekochte goederen en diensten die door de overheid, direct of indirect, in het kader van sociaal beleid gratis aan gezinnen worden verstrekt ('sociale uitkeringen in natura'). Voorbeelden hiervan zijn de basiszorg (gefinancierd uit AWBZ en de Zorgverzekeringswet) en de huurtoeslag.

De consumptie van eigen productie is op te splitsen in collectieve overheidsconsumptie en individualiseerbare overheidsconsumptie. De collectieve overheidsconsumptie betreft de uitgaven door de overheid voor collectief gebruikte diensten die worden verleend aan alle leden van de samenleving, bijvoorbeeld uitgaven voor defensie, milieubescherming of openbaar bestuur.
De individualiseerbare overheidsconsumptie betreft uitgaven die zijn toe te rekenen aan specifieke delen van de samenleving. Hierbij gaat het voornamelijk om uitgaven aan onderwijs.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Totaal
Bedrijven en huishoudens
Investeringen in vaste activa door vennootschappen (deel uitmakend van de sector niet-financiële ondernemingen of de sector financiële instellingen) en de sector huishoudens inclusief de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZWh's ). De investeringen van huishoudens betreffen bijvoorbeeld die aan een eigen woning, maar ook de investeringen van zelfstandigen.
Overheid
Investeringen in vaste activa door de sector overheid. Het betreft hier voor een groot deel investeringen in infrastructurele werken, maar ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en wapensystemen.
Verandering in voorraden
Verandering in voorraden inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden.
Veranderingen in de grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk (onvoltooide producten zoals schepen of machines) en eindproducten die bij de producenten aanwezig zijn en veranderingen in handelsvoorraden. Onderhanden werk in de bouw worden niet tot de voorraadvorming gerekend. Positieve veranderingen in de voorraden ontstaan wanneer in het verslagjaar goederen zijn geproduceerd, die nog niet zijn verkocht. Ook ontstaan toevoegingen aan voorraden wanneer goederen in het verslagjaar zijn gekocht, maar nog niet in het productieproces verbruikt of, in het geval van de handel, verkocht. Negatieve veranderingen in voorraden ontstaan wanneer goederen aan bestaande voorraden worden onttrokken om verkocht of in het productieproces verbruikt te worden.

De waardering van de veranderingen in voorraden gebeurt zodanig, dat er geen winsten of verliezen op voorraden door prijsveranderingen ontstaan. Beginvoorraad en eindvoorraad van elk goed worden voor dit doel tegen dezelfde prijs gewaardeerd, namelijk grondstoffen tegen de in de periode geldende gemiddelde inkoopprijs, eindproducten tegen de gemiddelde verkoopprijs en het onderhanden werk tegen de gemiddelde kostprijs.

Kostbaarheden zijn niet-financiële goederen die niet hoofdzakelijk voor productieve of consumptieve doeleinden worden gebruikt, die onder normale omstandigheden niet aan slijtage onderhevig zijn en die vooral als beleggingsobject worden verworven en bewaard.
Opbouw bbp vanuit de productie
De opbouw van het bruto binnenlands product vanuit de productie. Dit is gelijk aan de som van de toegevoegde waarde van alle bedrijfstakken (inclusief niet-commerciële). De toegevoegde waarde wordt geregistreerd tegen basisprijzen. Om uit te komen op het bbp tegen marktprijzen moet het saldo van productgebonden belastingen en subsidies en verschil tussen toegerekende en afgedragen btw erbij worden opgeteld. De belastingen en subsidies hebben betrekking op zowel geproduceerde als ingevoerde goederen en diensten. Voorbeelden hiervan zijn btw en invoerheffingen.
Bruto toegevoegde waarde basisprijzen
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten die tijdens deze productie zijn opgebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief niet-aftrekbare btw.
Inbegrepen is de toegevoegde waarde van alle in Nederland opererende bedrijfseenheden, dus ook degene die in buitenlandse handen zijn.

In de nationale rekeningen betekent 'bruto' vóór aftrek van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen) en 'netto' na aftrek van het verbruik van vaste activa.
Totaal
A-F Landbouw en nijverheid
Landbouw, nijverheid en energievoorziening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
A Landbouw, bosbouw en visserij
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
Totaal
A Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces landbouw, jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en weekdieren.
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Totaal
B Delfstoffenwinning
Winning van delfstoffen
Deze sectie omvat:
- de winning van in de natuur voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool, turf en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van een gas (aardgas). Winning vindt plaats door middel van ondergrondse mijnbouw, dagbouw of boringen.
Deze sectie omvat voorts bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de afzet van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen, het vloeibaar maken van aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen.
Deze werkzaamheden worden vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen zelf uitgeoefend en/of door andere eenheden in de buurt van de winplaats.

Deze sectie omvat ook:
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van ertsen;
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten aarde, steen en mineralen.

Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (sectie C);
- de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1107);
- de winning, zuivering en distributie van water (3600).
C Industrie
Industrie
Deze sectie omvat:
- de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de industrie.
- reparatie en installatie van machines, apparatuur en andere benodigdheden voor bedrijven (geen consumentengoederen).

Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk machines en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe producten worden verwerkt en die producten op de plaats waar deze zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen echter ook onder deze sectie.

Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie Industrie.

Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt ingedeeld in afdeling 95;
de reparatie van (bedrijfs-)auto's en motoren in afdeling 45: de autobranche.

De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektra-installatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.

De sectie omvat niet:
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en detailhandel).
Totaal
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
11 Vervaardiging van dranken
12 Vervaardiging van tabaksproducten
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
13 Vervaardiging van textiel
14 Vervaardiging van kleding
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
16-18 Hout-, papier-, grafische industr.
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk,
riet en vlechtwerk ( geen meubels)
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
19 Aardolie-industrie
Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
20-21Chemie en farmaceutische industrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
20 Vervaardiging van chemische producten
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
22 Rubber- en kunststofproductenindustrie
23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
26-27 Elektrische en elektron. industrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur
28 Machine-industrie
Vervaardiging van overige machines en apparaten
29-30 Transportmiddelenindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen
31-33 Overige industrie en reparatie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
31 Vervaardiging van meubels
32.1 Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van
sieraden e.d.
32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten
32.3 Vervaardiging van sportartikelen
32.4 Vervaardiging van speelgoed en spellen
32.9 Vervaardiging van overige goederen
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten
D Energievoorziening
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Deze sectie omvat:
- productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm water.
E Waterbedrijven en afvalbeheer
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Deze sectie omvat:
- winning en distributie van water;
- afvalbehandeling en recycling.
F Bouwnijverheid
Bouwnijverheid
Deze sectie omvat:
- algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van tijdelijke bouwwerken.

Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren, winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort. Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.

Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een gedeelte van bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het storten van beton, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakbedekking enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde bouwkundige werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het onroerend goed uitgevoerd.

De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinklerinstallaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt, behang enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaamheden enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.

Deze sectie omvat niet:
- de bouw of installatie van industriële apparatuur en machines (bijvoorbeeld de installatie van industriële ovens, turbines enzovoort)
(sectie C);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke rubriek van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit deze voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze activiteit in deze afdeling ingedeeld.
G-N Commerciële dienstverlening
Commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Totaal
G-I Handel, vervoer en horeca
Handel, vervoer en horeca
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Totaal
G Handel
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.

De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld), schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of metalen platen voor eigen rekening.

Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen.

Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.

Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consignatie dan wel op commissiebasis.
H Vervoer en opslag
Vervoer en opslag
Deze sectie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag enz.;
- de posterijen;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.

Deze sectie omvat niet:
- het onderhoud en de reparatie van auto's (45).
I Horeca
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Deze sectie omvat:
- het aan gasten verschaffen van logies en/of bereide maaltijden, snacks en dranken voor onmiddellijke consumptie.

De verschillende activiteiten in sectie I overlappen elkaar in zekere mate, omdat bijvoorbeeld de verkoop van dranken een activiteit op zich is, maar ook deel uitmaakt van de activiteiten van een restaurant (waar bij de
maaltijden dranken worden verstrekt) en dan met de verkoop van maaltijden bij 56.1 (Restaurants) wordt ingedeeld. Evenzo vormt de exploitatie van een restaurant een aparte activiteit, maar kan zij ook deel uitmaken van een bedrijf dat logies verschaft.

Logiesverschaffende eenheden bieden reizigers, vakantiegangers en anderen accommodatie voor kortstondig verblijf (korter dan 3 maanden) aan. Er zijn vele verschillende eenheden. Sommige verschaffen alleen logies, terwijl andere naast logies ook maaltijden en recreatieve faciliteiten aanbieden. Het soort aanvullende dienstverlening kan van eenheid tot eenheid verschillen.

Restaurants verstrekken volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden, ongeacht of het traditionele restaurants, zelfbedienings- of afhaalrestaurants, dan wel permanente of tijdelijke viskramen en
dergelijke met of zonder zitplaatsen zijn. Bepalend is het feit dat er voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden worden aangeboden, niet het soort gelegenheid dat deze maaltijden verstrekt.

Deze sectie omvat niet:
- de productie van maaltijden niet voor onmiddellijke consumptie geschikt of maaltijden of bereid voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd (SBI 10: voedingsmiddelenindustrie);
- de verkoop van niet zelf vervaardigd voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd of van niet voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden (SBI 46 groothandel of SBI 47 detailhandel afhankelijk van de afnemerscategorie).
J Informatie en communicatie
Informatie en communicatie
Deze sectie omvat:
- de productie en distributie van informatie, de voorziening van de infrastructuur om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het bewerken van data en andere informatie.
De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven (afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie van films en geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie (afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en andere dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63). Uitgeven omvat ook het verkrijgen van de copyrights voor de content (informatieproducten) en het toegankelijk maken hiervan voor een breed publiek. Alle mogelijke vormen van uitgeven vallen onder deze sectie (in drukvorm, elektronisch of audio, op het internet, als multimediaproduct enzovoorts).
K Financiële dienstverlening
Financiële instellingen
Deze sectie omvat:
- financiële instellingen;
- verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen);
- financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen en dergelijke.
L Verhuur en handel van onroerend goed
Verhuur van en handel in onroerend goed
Deze sectie omvat:
- verhuur van onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
M-N Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Totaal
M Specialistische zakelijke diensten
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Deze sectie omvat:
- gespecialiseerde professionele wetenschappelijke en technische activiteiten. Deze activiteiten vereisen een hoge opleiding en stellen specifieke kennis ter beschikking.
N Verhuur en overige zakelijke diensten
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Deze sectie omvat:
- activiteiten die zakelijke gebruikers ondersteunen bij de bedrijfsvoering. Het verschil van deze activiteiten met die uit sectie M is dat de activiteiten uit deze sectie niet primair gericht zijn op het overbrengen van expertise en kennis.
Totaal
77 Verhuur van roerende goederen
Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info
Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
80-82 Beveiliging en overige diensten
Beveiliging en overige zakelijke dienstverlening.
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten
81 Facility management, reiniging en landschapsverzorging
82 Overige zakelijke dienstverlening
O-U Niet-commerciële dienstverlening
Niet-commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Totaal
O-Q Overheid en zorg
Overheid en zorg
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P Onderwijs
Q Gezondheids- en welzijnszorg
Totaal
O-P Overheid en onderwijs
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
O. Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
P. Onderwijs
Totaal
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Deze sectie omvat:
- eenheden die deel uitmaken van de lagere of centrale overheid en die tot een goede werking van het bestuur van de samenleving bijdragen en ook het beheer van de verplichte sociale verzekeringsregelingen;
- defensie, justitie, politie, buitenlandse zaken enzovoort;
- het algemeen openbaar bestuur (bijvoorbeeld uitvoerende, wetgevende, financiële taken enzovoort op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en sociale leven;
- provincies en gemeentes;
- het beheer van de verplichte socialeverzekeringsregelingen.

Activiteiten die elders in de SBI zijn geclassificeerd vallen niet onder afdeling 75, ook al worden zij door overheidsinstanties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:
- het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, inspecties, onderwijsprogramma's) valt onder deze sectie O, maar het onderwijs zelf valt onder afdeling 85 "Onderwijs";
- militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld bij afdeling 86 "Gezondheidszorg";
- inzameling en verwerking van afvalwater en afval valt onder afdeling 38 "Milieudienstverlening".
P Onderwijs
Deze sectie omvat:
- alle vormen van openbaar en particulier onderwijs, op elk niveau en voor
elk beroep, zowel mondeling en schriftelijk als via radio en televisie.
Zowel het onderwijs door de instellingen op de verschillende niveaus van
het normale schoolstelsel als volwasseneneducatie,
alfabetiseringsprogramma's enzovoort.
Volwasseneneducatie waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van het
onderwijs op een specifiek niveau wordt bij dat niveau ingedeeld. Op ieder
niveau van het initiële onderwijs omvatten de klassen het speciale
onderwijs aan lichamelijk of geestelijk gehandicapte leerlingen.
Deze sectie omvat ook:
- het overige onderwijs, zoals autorijscholen.
Deze sectie omvat niet:
- hoofdzakelijk op ontspanning gericht onderwijs, zoals bridge- en
golflessen, dansonderwijs (93 of 94).
Q Gezondheids- en welzijnszorg
Gezondheids- en welzijnszorg
Deze sectie omvat:
- behandeling in algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen;
- geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, eventueel in combinatie met overnachting;
- behandeling door medische en paramedische praktijken;
- ondersteunende activiteiten voor de gezondheidszorg, door bijvoorbeeld laboratoria en ambulancediensten;
- verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen;
- welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen;
- kinderopvang.
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten
Cultuur, recreatie, overige diensten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
R Cultuur, sport en recreatie
S Overige dienstverlening
T Huishoudens als werkgever; niet- gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
U Extraterritoriale organisaties en lichamen
Productgebonden belastingen en subsidies
De productgebonden belastingen en subsidies op geproduceerde en ingevoerde goederen en diensten.
Saldo
Het saldo van productgebonden belastingen en subsidies op geproduceerde en ingevoerde goederen en diensten.
Productgebonden belastingen
Belastingen die moeten worden betaald per eenheid van een bepaald goed dat of bepaalde dienst die is geproduceerd of ingevoerd. De belasting kan een bepaald bedrag per kwantitatieve eenheid van een goed of een dienst zijn, of worden berekend als een bepaald percentage van de prijs per eenheid of van de waarde van de geproduceerde of verhandelde goederen en diensten.
Productgebonden subsidies
Subsidies die zijn uitgekeerd per geproduceerde of ingevoerde eenheid van een goed of een dienst. De subsidies zijn gerelateerd aan de waarde of aan de hoeveelheid van het product.
Bruto binnenlands product
Het bruto binnenlands product (bbp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het bbp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het kan op drie manieren worden gedefinieerd:
- vanuit het oogpunt van de productie: het bbp is de som van de bruto toegevoegde waarde van alle institutionele sectoren of bedrijfstakken en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies (die niet aan sectoren en bedrijfstakken worden toegerekend). Het is eveneens de sluitpost van de productierekening van de totale economie;
- vanuit het oogpunt van de bestedingen: het bbp is de som van de finale bestedingen aan goederen en diensten door ingezeten institutionele eenheden (consumptie en bruto-investeringen) en het saldo van uitvoer en invoer van goederen en diensten;
- vanuit het oogpunt van het inkomen: het bbp is de som van de bestedingen in de inkomensvormingsrekening van de totale economie (beloning van werknemers, belastingen op productie en invoer exclusief subsidies, bruto-exploitatieoverschot en gemengd inkomen van de totale economie).
Door het bbp te verminderen met het verbruik van vaste activa, wordt het netto binnenlands product (nbp) tegen marktprijzen verkregen.
Bbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten
De groei van het bruto binnenlands product na verwijdering van de werkdageneffecten. Het aantal werkdagen in twee overeenkomstige kwartalen in opeenvolgende jaren kan verschillen door een schrikkeldag, doordat een ongelijk aantal feestdagen in een weekend valt (bijvoorbeeld 1 januari) of doordat een feestdag van kwartaal is verschoven (bijvoorbeeld paasmaandag). Het effect van een extra werkdag op de groei bedraagt 0,2 à 0,3 procentpunt.
Opbouw vanuit de inkomensvorming
De opbouw van het bruto binnenlands product vanuit de inkomens uit productie. Deze bestaan uit de beloning van werknemers en het exploitatieoverschot/gemengd inkomen. Om uit te komen op het bbp tegen marktprijzen moet het saldo van (al dan niet productgebonden) belastingen en subsidies op productie en invoer hierbij worden opgeteld.
Belastingen en subsidies
De (al dan niet productgebonden) betaalde belastingen op productie en invoer en de ontvangen subsidies.
Belastingen op productie en invoer
Verplichte betalingen om niet, in geld of in natura, die door de overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik van grond, gebouwen of andere activa die in het productieproces worden aangewend. Dergelijke belastingen zijn verschuldigd ongeacht gemaakte winst. Zowel productgebonden als niet-productgebonden belastingen behoren hiertoe.
Bbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten
De groei van het bruto binnenlands product na verwijdering van de werkdageneffecten. Het aantal werkdagen in twee overeenkomstige kwartalen in opeenvolgende jaren kan verschillen door een schrikkeldag, doordat een ongelijk aantal feestdagen in een weekend valt (bijvoorbeeld 1 januari) of doordat een feestdag van kwartaal is verschoven (bijvoorbeeld paasmaandag). Het effect van een extra werkdag op de groei bedraagt 0,2 à 0,3 procentpunt.
Opbouw nationaal vorderingensaldo
De opbouw nationaal vorderingensaldo laat twee benaderingen zien die, gestart met het gevormde bruto binnenlands product (bbp), beiden uitkomen op het begrip nationaal vorderingen saldo.
Nationaal inkomensoverschot benadering
Deze benadering loopt via de inkomens en de bestedingen in Nederland en komt via het nationaal inkomensoverschot en het saldo ontvangen kapitaaltransacties uit op het nationaal vorderingensaldo.
Bruto nationale besparingen
Het gedeelte van het nationaal beschikbaar inkomen dat niet voor consumptieve bestedingen is gebruikt. De nationale besparingen zijn de som van de besparingen van alle institutionele sectoren. Meestal wordt voor de nationale besparingen het netto-begrip gebruikt, dat wil zeggen: na aftrek van afschrijvingen (het verbruik van vaste activa).
Aanvullende detailgegevens
De detailgegevens hebben betrekking op variabelen waarvoor elders in deze tabel alleen het totaal is opgenomen. Er zijn detailgegevens over verschillende bestedingsvariabelen. De totale consumptieve bestedingen worden gespecificeerd naar twee verschillende indelingen: de
bestedingsindeling en de verwervingsindeling. De bruto investeringen in vaste activa zijn nader gespecificeerd naar bedrijfsklasse van bestemming en naar type van activa. Verder zijn de gegevens over de uitvoer en invoer van goederen en diensten naar productgroepen afzonderlijk opgenomen.
Bruto investeringen in vaste activa
Uitgaven aan productiemiddelen die langer dan één jaar worden ingezet tijdens een productieproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een gebouw, woning, vervoermiddel of een machine. Dit in tegenstelling tot goederen of diensten die tijdens het productieproces worden opgebruikt, zoals ijzererts, het intermediair verbruik. Vaste activa kunnen in de loop der jaren in waarde verminderen door slijtage of omdat bijvoorbeeld de techniek veroudert (economische veroudering). Dit wordt verbruik van vaste activa genoemd (ook wel afschrijvingen genoemd). Bij bruto-investeringen zijn deze niet afgehaald van de waarde van de investeringen, bij netto-investeringen is dit wel het geval.

De volgende investeringsgoederen worden onderscheiden: bouwwerken, vervoermiddelen, machines en installaties, telecommunicatieapparatuur, wapensystemen (inbegrepen bij machines), computers, software, onderzoek en ontwikkeling, in cultuur gebrachte activa (bv. vee en bomen), exploratie en evaluatie van minerale reserves, kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa en intellectuele-eigendommen.
Bruto investeringen naar type activa
Specificatie van de bruto investeringen naar type van activa.
De bruto investeringen in vaste activa kunnen ingedeeld worden naar type activa. Deze functionele indeling geeft inzicht in de aard van de investeringsgoederen.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Woningen
Gebouwen die geheel of hoofdzakelijk zijn bestemd voor bewoning, met inbegrip van bijbehorende bouwwerken zoals garages en van alle goederen die gewoonlijk nagelvast in woningen zijn geïnstalleerd. Woonboten, aken, woonwagens en caravans die door huishoudens als hoofdverblijf worden gebruikt, behoren er ook toe, evenals openbare monumenten die in de eerste plaats als woningen worden aangemerkt. Bij de waardering zijn de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen inbegrepen. Voorbeelden zijn gebouwen met één of twee wooneenheden en andere gebouwen die zijn bestemd voor permanente bewoning. Woningen in aanbouw zijn inbegrepen voor zover ze al in het bezit zijn van de uiteindelijke gebruiker, hetzij omdat in eigen beheer wordt gebouwd, hetzij omdat er een koopcontract bestaat. Woningen voor militair personeel zijn inbegrepen omdat deze, evenals woningen die door civiele eenheden worden aangeschaft, worden gebruikt voor de productie van woondiensten. De waarde van de woningen omvat niet de waarde van de onderliggende grond.
Gebouwen, GWW en grondverbetering
Bruto investeringen in bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW) en overdrachtskosten op grond.
Totaal
Bruto investeringen in bedrijfsgebouwen, grond-, water- en wegenbouwwerken. Het gaan hier om andere bouwwerken dan woningen en bedrijfsgebouwen, met inbegrip van de kosten van de aanleg van wegen en riolering. Inclusief historische monumenten die niet als woning of bedrijfsgebouw worden aangemerkt. Voorbeelden: Autowegen, straten, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, tunnels, waterwegen, havens, telecommunicatie- en elektriciteitsleidingen.Bouwrijp maken van grond valt ook onder deze rubriek.
Gebouwen
Andere gebouwen dan woningen, met inbegrip van de goederen, faciliteiten en apparatuur die hiervan integraal deel uitmaken en van de kosten van het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Openbare monumenten die in de eerste plaats als bedrijfsgebouwen worden aangemerkt, behoren eveneens tot deze categorie. Openbare monumenten zijn herkenbaar wegens hun bijzondere historische, nationale, regionale, lokale, religieuze of symbolische betekenis. Zij worden als openbaar aangemerkt omdat zij openstaan voor het publiek, en niet omdat de overheidssector eigenaar is. Bezoekers moeten vaak entreegeld betalen. Voor de berekening van het verbruik van vaste activa bij nieuwe monumenten en grote verbeteringen van bestaande monumenten moet worden uitgegaan van een passende lange levensduur. Andere voorbeelden van gebouwen m.u.v. woningen zijn opslagplaatsen en fabrieksgebouwen, winkels, gebouwen voor openbaar amusement, hotels, restaurants, scholen, ziekenhuizen.
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW) vallen de kosten van de aanleg van straten en riolering en het bouwrijp maken van de bouwterreinen. Inbegrepen zijn verder openbare monumenten die niet als woning of ander gebouw zijn geclassificeerd, schachten, tunnels en andere bouwwerken in verband met de ontginning van minerale en energiereserves, en de bouw van zeeweringen, dijken, stormvloedkeringen, die bedoeld zijn om nabijgelegen grond, die zelf geen deel van de werken uitmaakt, te verbeteren. Voorbeelden zijn autowegen, straten en andere wegen, spoorwegen, start- en landingsbanen op vliegvelden, bruggen, verhoogde wegen, tunnels en metrotunnels, waterwegen, havens, dammen en andere waterwerken, pijpleidingen over lange afstand, communicatielijnen en elektriciteitsleidingen, plaatselijke pijpleidingen en kabels, bijkomende werken, bouwwerken voor de mijnbouw en de industrie of voor sport en recreatie.
Overdrachtskosten op grond
De kosten in ver band met de eigendomsoverdracht van grond,
Vervoermiddelen
Vervoermiddelen voor personen- of goederenvervoer. Voorbeelden: Automobielen, aanhangwagens, opleggers, schepen, spoor- en tramwegmateriaal, lucht- en ruimtevaartuigen, fietsen en motorrijwielen.
ICT-apparatuur
Apparatuur op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT-apparatuur): elektronisch werkende toestellen en de elektronische onderdelen daarvan. Voorbeelden zijn elektronische onderdelen en printplaten en computers en randapparatuur.
Totaal
Computers
Gegevensverwerkende en elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn. Onder deze categorie vallen ook randapparatuur zoals terminals en printers.
Telecommunicatieapparatuur
Apparatuur op het gebied van de telecommunicatietechnologie. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld telefoons, mobiele telefoons, televisie camera's, digitale camera's.
Machines en overige materiële activa
Investeringen in alle machines die gebruikt worden voor de productie. Verder ook de machines voor algemeen gebruik (zoals kantoormachines en audioapparatuur), werktuigen en vervoermiddelen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg zoals tractoren, graafmachines, heftrucks en dergelijke. Ook wapensystemen behoren tot deze categorie. As laatste in deze categorie is de niet elders geclassificeerde materiële activa. Voorbeelden zijn meubilair, rekken, silo's, opslagtanks, containers, pallets, sportartikelen en muziekinstrumenten.
In cultuur gebrachte activa
Vee, wijngaarden, boomgaarden en andere aanplant van bomen met een regelmatige opbrengst, die onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en onder rechtstreeks toezicht en beheer van institutionele eenheden staan, als hieronder omschreven. Onvolgroeide of onrijpe in cultuur gebrachte activa blijven buiten beschouwing, tenzij zij worden geproduceerd voor eigen gebruik.
Immateriële activa
Vaste activa bestaande uit de resultaten van onderzoek en ontwikkeling, de exploratie en evaluatie van minerale reserves, computerprogrammatuur en databanken, originelen op het gebied van woord, beeld en geluid en overige intellectuele eigendommen, die bedoeld zijn om gedurende meer dan één jaar te worden gebruikt. Ook wel als intellectuele eigendommen genoemd.
Totaal
Computerprogrammatuur en databanken
Computerprogramma's, programmabeschrijvingen en ondersteunend materiaal voor systeem- en toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur, alsmede de aankoop van kopieën en databanken.
Onderzoek en ontwikkeling
Bestaat uit de waarde van uitgaven voor creatief werk dat systematisch wordt ondernomen ter vergroting van de hoeveelheid kennis, inclusief kennis van de mens, cultuur en maatschappij, en het gebruik van deze kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. De waarde wordt bepaald op basis van de economische baten die in de toekomst worden verwacht. Tenzij de waarde redelijk goed kan worden geraamd, wordt de waarde volgens afspraak vastgesteld als de som van de kosten, met inbegrip van de kosten van niet-geslaagd onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Onderzoeks- en ontwikkelingswerk dat de eigenaar geen baten zal opleveren, wordt niet als actief, maar als intermediair verbruik geclassificeerd.
Overige immateriële activa
Niet elders geclassificeerde immateriële activa. Voorbeelden zijn exploratie en evaluatie van minerale reserves, originelen op het gebied van woord, beeld, geluid en overige intellectuele eigendommen.
Bruto investeringen naar bestemming
De bruto investeringen in vaste activa ingedeeld naar de bedrijfstakken waarvoor de investeringen bestemd zijn.
Investeringen uit productie en invoer
Uitgaven voor geproduceerde of ingevoerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt.
Totaal
A Landbouw, bosbouw en visserij
Deze sectie omvat:
- de exploitatie van natuurlijke plantaardige en dierlijke hulpbronnen:
w.o. de akkerbouw, veeteelt en de productie van overige planten en dieren
op een agrarisch bedrijf of in het natuurlijke leefgebied;
w.o. bosbouw, houtteelt en jacht;
w.o. specifieke loondiensten met betrekking tot het productieproces
landbouw, jacht en bosbouw worden eveneens in deze sectie ingedeeld;
w.o. visserij: de vangst of het kweken van vis, schaaldieren en
weekdieren.
B-F Nijverheid en energie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
B Winning van delfstoffen
C Industrie
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F Bouwnijverheid
G-N Commerciële dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's
H Vervoer en opslag
I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J Informatie en communicatie
K Financiële instellingen
L Verhuur van en handel in onroerend goed
M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke
dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
O-U Niet-commerciële dienstverlening
Niet-commerciële diensten: Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen van
niet-commerciële dienstenproducenten.
Tot de niet-commerciële dienstenproducenten behoren de bedrijfstak
Overheid en de Zorg en overige dienstverlening.
Uitvoer naar productgroepen
Uitvoer van goederen en diensten, gespecificeerd naar productgroepen conform de standaardindeling CPA 2008.
Uitvoer goederen
De goederenstromen (verkoop, ruil en giften) van ingezetenen (in Nederland) naar niet-ingezetenen. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging. Een bedrijf of instantie wordt als hier ingezetene beschouwd wanneer het minimaal een jaar in Nederland actief is. Of dit bedrijf of deze instantie in buitenlandse handen is, doet niet ter zake. De goederenuitvoer omvat ook wederuitvoer, eerder ingevoerde goederen die weer zijn uitgevoerd, na hooguit een kleine bewerking te hebben ondergaan.
Uitvoer goederen uit productie
Uitvoer van goederen die voortkomen uit productie en invoer
Belastingen op productie en invoer
Verplichte betalingen om niet, in geld of in natura, die door de overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik van grond, gebouwen of andere activa die in het productieproces worden aangewend. Dergelijke belastingen zijn verschuldigd ongeacht gemaakte winst. Zowel productgebonden als niet-productgebonden belastingen behoren hiertoe.
Totaal
Productgebonden belastingen
Belastingen die moeten worden betaald per eenheid van een bepaald goed dat of bepaalde dienst die is geproduceerd of ingevoerd. De belasting kan een bepaald bedrag per kwantitatieve eenheid van een goed of een dienst zijn, of worden berekend als een bepaald percentage van de prijs per eenheid of van de waarde van de geproduceerde of verhandelde goederen en diensten.
Niet-productgebonden belastingen
Dit zijn de belastingen op productie die producenten moeten betalen, ongeacht de hoeveelheid of de waarde van de geproduceerde of verkochte producten. Voorbeelden hiervan zijn de onroerendezaakbelasting, reinigingsrechten en rioolrechten betaald door producenten.