Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven en zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn te vinden onder Aanvullende detailgegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2016 zijn definitief. Gegevens van 2017, 2018 en 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De gegevens van de eerste raming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Correcties per 14 augustus 2019:
In de vorige versie werden de kwartaalgegevens van de splitsing van de bruto investeringen in vaste activa naar sector, naar type van activa en naar bedrijfstak van bestemming in de periode 2016-2019 onjuist berekend. In deze versie is dat gecorrigeerd.

Correcties per 24 juni 2019:
De cijfers van de consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de categorieën voedingsmiddelen, dranken en tabak, kleding en textiel, schoenen en lederwaren zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenTotaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenFinale bestedingenTotaal (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro)
Prijsniveau 2015 2018 1e kwartaal* 316.897 181.638 135.370 100.138 35.243 316.897 160.261 123.674 80.525 43.146 38.113 32.270 5.841 -1.518 156.758 118.934 37.834
Prijsniveau 2015 2018 2e kwartaal* 329.838 190.071 139.830 101.438 38.366 329.838 170.956 128.929 82.798 46.129 40.102 34.143 5.959 1.949 158.971 117.789 41.155
Prijsniveau 2015 2018 3e kwartaal* 322.527 182.584 140.073 100.656 39.403 322.527 163.099 126.687 83.292 43.394 34.588 28.400 6.188 1.826 159.558 117.742 41.798
Prijsniveau 2015 2018 4e kwartaal* 332.480 190.212 142.387 104.401 37.946 332.480 167.228 128.260 81.837 46.424 39.229 32.493 6.737 -282 165.421 123.111 42.265
Prijsniveau 2015 2019 1e kwartaal* 323.056 184.950 138.224 103.096 35.148 323.056 164.676 125.144 81.282 43.858 39.977 33.579 6.398 -417 158.472 118.993 39.490
Prijsniveau 2015 2019 2e kwartaal* 337.534 193.654 143.959 105.205 38.731 337.534 174.526 130.813 84.135 46.677 42.178 35.702 6.476 1.568 163.106 119.307 43.780
Prijsniveau 2015 2019 3e kwartaal* 330.729 186.139 144.746 105.121 39.625 330.729 167.340 128.713 84.478 44.234 37.021 30.675 6.345 1.616 163.518 120.664 42.836
Prijsniveau 2015 2019 4e kwartaal* 341.108 193.243 148.035 111.055 36.975 341.108 170.627 130.507 83.294 47.214 40.877 34.358 6.518 -779 170.680 128.070 42.571
Prijsniveau 2015 2019* 1.332.415 757.985 574.970 424.472 150.480 1.332.415 677.181 515.178 333.188 181.982 160.055 134.318 25.736 1.975 655.780 487.020 168.672
Prijsniveau 2015 2020 1e kwartaal* 320.949 184.065 136.981 103.325 33.720 320.949 162.610 123.911 80.196 43.707 40.337 . . -1.636 158.480 120.068 38.447
Werkelijke prijzen 2018 1e kwartaal* 324.341 187.905 136.436 100.583 35.853 324.341 166.238 127.982 82.955 45.027 39.161 33.198 5.963 -905 158.103 119.963 38.140
Werkelijke prijzen 2018 2e kwartaal* 338.331 196.759 141.572 102.456 39.116 338.331 176.773 133.713 85.976 47.737 41.304 35.182 6.122 1.756 161.558 119.727 41.831
Werkelijke prijzen 2018 3e kwartaal* 333.989 190.241 143.748 103.136 40.612 333.989 169.985 132.400 86.974 45.426 35.954 29.539 6.415 1.631 164.004 121.377 42.627
Werkelijke prijzen 2018 4e kwartaal* 344.991 199.134 145.857 106.518 39.339 344.991 175.971 134.969 85.553 49.416 41.083 34.053 7.030 -81 169.020 125.552 43.468
Werkelijke prijzen 2019 1e kwartaal* 338.284 197.191 141.093 104.778 36.315 338.284 175.367 133.594 86.017 47.577 42.307 35.608 6.699 -534 162.917 122.248 40.669
Werkelijke prijzen 2019 2e kwartaal* 353.846 206.956 146.890 106.343 40.547 353.846 185.960 139.838 89.394 50.444 44.760 37.924 6.836 1.362 167.886 122.277 45.609
Werkelijke prijzen 2019 3e kwartaal* 345.891 199.685 146.206 104.550 41.656 345.891 179.289 138.326 90.345 47.981 39.652 32.873 6.779 1.311 166.602 122.111 44.491
Werkelijke prijzen 2019 4e kwartaal* 357.071 208.219 148.852 110.088 38.764 357.071 184.341 140.880 89.106 51.774 43.913 36.955 6.958 -452 172.730 128.333 44.397
Werkelijke prijzen 2019* 1.395.092 812.051 583.041 425.759 157.282 1.395.092 724.957 552.638 354.862 197.776 170.632 143.360 27.272 1.687 670.135 494.969 175.166
Werkelijke prijzen 2020 1e kwartaal* 339.530 201.541 137.989 102.291 35.698 339.530 178.138 135.492 86.554 48.938 44.270 . . -1.624 161.392 121.121 40.271
Bron: CBS.
Verklaring van tekens