Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen


Deze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorie├źn en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven en zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn te vinden onder Aanvullende detailgegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
De gegevens van de tweede raming van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Correcties per 14 augustus 2019:
In de vorige versie werden de kwartaalgegevens van de splitsing van de bruto investeringen in vaste activa naar sector, naar type van activa en naar bedrijfstak van bestemming in de periode 2016-2019 onjuist berekend. In deze versie is dat gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

Soort gegevens Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenTotaal (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenFinale bestedingenTotaal (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (mln euro) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (mln euro) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (mln euro) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (mln euro) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (mln euro)
Prijsniveau 2015 2018 1e kwartaal* 318.479 181.326 137.296 100.730 36.563 318.479 160.923 123.619 80.452 43.165 38.287 32.258 6.027 -969 157.683 118.807 38.876
Prijsniveau 2015 2018 2e kwartaal* 331.326 189.671 141.749 102.051 39.661 331.326 171.494 128.899 82.695 46.202 40.302 34.121 6.180 2.324 159.924 117.814 42.081
Prijsniveau 2015 2018 3e kwartaal* 323.805 182.126 141.839 101.113 40.695 323.805 163.566 126.616 83.145 43.471 34.721 27.556 7.160 2.236 160.371 117.649 42.703
Prijsniveau 2015 2018 4e kwartaal* 333.920 189.665 144.409 104.994 39.358 333.920 167.779 128.147 81.648 46.499 39.339 33.093 6.248 280 166.315 123.096 43.167
Prijsniveau 2015 2019 1e kwartaal* 323.663 184.244 139.564 103.344 36.231 323.663 164.640 125.075 81.145 43.925 39.720 33.339 6.381 -121 159.119 119.146 39.970
Prijsniveau 2015 2019 2e kwartaal* 339.377 192.881 146.625 105.740 40.849 339.377 174.416 130.789 84.006 46.782 42.162 35.680 6.481 1.499 165.082 119.568 45.480
Prijsniveau 2015 2019 3e kwartaal* 332.023 185.372 146.849 105.208 41.618 332.023 167.192 128.650 84.401 44.248 36.945 29.533 7.407 1.610 164.976 120.516 44.439
Prijsniveau 2015 2019 4e kwartaal* 343.092 192.751 150.560 111.680 38.865 343.092 170.771 130.457 83.252 47.206 40.849 35.308 5.541 -555 172.549 128.387 44.117
Prijsniveau 2015 2019* 1.338.143 755.248 583.603 425.968 157.559 1.338.143 677.032 514.972 332.803 182.160 159.678 133.864 25.809 2.420 661.732 487.602 174.006
Prijsniveau 2015 2020 1e kwartaal* 325.432 183.947 141.709 104.230 37.458 325.432 163.406 123.887 80.199 43.681 40.911 34.436 6.472 -1.382 162.240 120.677 41.537
Werkelijke prijzen 2018 1e kwartaal* 326.044 188.086 137.958 100.729 37.229 326.044 167.208 128.286 83.060 45.226 39.321 33.161 6.160 -399 158.836 119.486 39.350
Werkelijke prijzen 2018 2e kwartaal* 339.871 196.773 143.098 102.650 40.448 339.871 177.617 134.055 86.054 48.001 41.506 35.148 6.358 2.056 162.254 119.317 42.937
Werkelijke prijzen 2018 3e kwartaal* 335.398 190.226 145.172 103.213 41.959 335.398 170.713 132.676 86.973 45.703 36.087 29.435 6.652 1.950 164.685 120.980 43.705
Werkelijke prijzen 2018 4e kwartaal* 346.506 198.902 147.604 106.718 40.886 346.506 176.842 135.154 85.473 49.681 41.179 33.890 7.289 509 169.664 125.138 44.526
Werkelijke prijzen 2019 1e kwartaal* 338.773 196.565 142.208 104.534 37.674 338.773 175.523 133.696 85.891 47.805 41.995 35.298 6.697 -168 163.250 121.930 41.320
Werkelijke prijzen 2019 2e kwartaal* 355.646 206.487 149.159 106.447 42.712 355.646 186.117 140.000 89.316 50.684 44.732 37.877 6.855 1.385 169.529 122.054 47.475
Werkelijke prijzen 2019 3e kwartaal* 347.371 199.281 148.090 104.339 43.751 347.371 179.450 138.532 90.371 48.161 39.548 32.763 6.785 1.370 167.921 121.664 46.257
Werkelijke prijzen 2019 4e kwartaal* 359.108 207.914 151.194 110.407 40.787 359.108 184.655 141.076 89.164 51.912 43.824 36.870 6.954 -245 174.453 128.290 46.163
Werkelijke prijzen 2019* 1.400.898 810.247 590.651 425.727 164.924 1.400.898 725.745 553.304 354.742 198.562 170.099 142.808 27.291 2.342 675.153 493.938 181.215
Werkelijke prijzen 2020 1e kwartaal* 343.598 200.967 142.631 102.712 39.919 343.598 178.715 135.397 86.404 48.993 44.730 37.746 6.984 -1.412 164.883 121.189 43.694
Bron: CBS.
Verklaring van tekens