Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen


Deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de Nederlandse economie. Het geeft inzicht in veel aspecten van de financiële situatie in Nederland. Zoals de hoogte van de overheidsschuld, van de hypotheekschuld van huishoudens, het aandelenbezit van beleggingsinstellingen en de verstrekte kredieten door financiële instellingen. In deze tabel worden de sectoren zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaargegevens vanaf 1995.
Kwartaalgegevens van af het eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2020:
Cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn beschikbaar. Conform revisiebeleid zijn daarnaast 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).

Correctie per 30 september 2019:
De geconsolideerde cijfers van de financiële derivaten, opties en termijncontracten zijn aangepast voor alle jaren en kwartalen. Per abuis waren niet geconsolideerde cijfers opgenomen. Daarnaast is voor de eerste twee kwartalen van 2019 het aggregaat financiële derivaten gewijzigd, waarmee een aggregatiefout wordt hersteld bij de financiële sectoren.
Niet geconsolideerde cijfers van termijncontracten zijn aangepast. Het betreft het jaarcijfer van de financiële transacties in 1998 van de overige financiële intermediairs en financiële hulpbedrijven, de overige mutaties van de financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband en het buitenland in het tweede kwartaal van 2007 en derde kwartaal van 2011. Hiermee is de balansaansluiting hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Balansstanden en transacties Perioden VorderingenTotaal (mln euro) VorderingenMonetair goud en SDR'sTotaal (mln euro) VorderingenMonetair goud en SDR'sMonetair goud (mln euro) VorderingenMonetair goud en SDR'sSDR's (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito'sTotaal (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito'sChartaal geld (mln euro) VorderingenChartaal geld en deposito'sGirale deposito's (mln euro) Chartaal geld en deposito'sSpaartegoeden en overige deposito'sTotaal (mln euro) Chartaal geld en deposito'sSpaartegoeden en overige deposito'sSpaartegoeden (mln euro) Chartaal geld en deposito'sSpaartegoeden en overige deposito'sOverige deposito's (mln euro) VorderingenSchuldbewijzenTotaal (mln euro) VorderingenSchuldbewijzenKortlopende schuldbewijzen (mln euro) VorderingenSchuldbewijzenLanglopende schuldbewijzen (mln euro) VorderingenLeningenTotaal (mln euro) VorderingenLeningenKortlopende leningen (mln euro) VorderingenLeningenLanglopende leningen (mln euro) VorderingenAandelen en overige deelnemingenTotaal (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenTotaal (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenBeursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenNiet-beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenOverige deelnemingen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsenTotaal (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsenAandelen of deelneming geldmarktfondsen (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsenAandelen of deelneming overige fondsen (mln euro) Vorderingen Verzekerings-, pensioenregelingenTotaal (mln euro) Vorderingen Verzekerings-, pensioenregelingenTechnische voorziening schadeverzekering (mln euro) Vorderingen Verzekerings-, pensioenregelingenLevensverzekerings- en lijfrenterechten (mln euro) Vorderingen Verzekerings-, pensioenregelingenPensioen rechten en overige aanspraken (mln euro) Vorderingen Verzekerings-, pensioenregelingenVoorzieningen voor claims (mln euro) VorderingenFinanciële derivaten en aandelenoptiesTotaal (mln euro) Financiële derivaten en aandelenoptiesFinanciële derivatenTotaal (mln euro) Financiële derivaten en aandelenoptiesFinanciële derivatenOpties (mln euro) Financiële derivaten en aandelenoptiesFinanciële derivatenTermijncontracten (mln euro) VorderingenFinanciële derivaten en aandelenoptiesAandelenopties voor werknemers (mln euro) VorderingenOverige vorderingen/schuldenTotaal (mln euro) VorderingenOverige vorderingen/schuldenHandelskredieten en voorschotten (mln euro) VorderingenOverige vorderingen/schuldenOverige transitorische posten (mln euro) SchuldenTotaal (mln euro) SchuldenMonetair goud en SDR'sTotaal (mln euro) SchuldenMonetair goud en SDR'sMonetair goud (mln euro) SchuldenMonetair goud en SDR'sSDR's (mln euro) SchuldenChartaal geld en deposito'sTotaal (mln euro) SchuldenChartaal geld en deposito'sChartaal geld (mln euro) SchuldenChartaal geld en deposito'sGirale deposito's (mln euro) Chartaal geld en deposito'sSpaartegoeden en overige deposito'sTotaal (mln euro) 49 Chartaal geld en deposito'sSpaartegoeden en overige deposito'sSpaartegoeden (mln euro) 50 Chartaal geld en deposito'sSpaartegoeden en overige deposito'sOverige deposito's (mln euro) 51 SchuldenSchuldbewijzenTotaal (mln euro) SchuldenSchuldbewijzenKortlopende schuldbewijzen (mln euro) SchuldenSchuldbewijzenLanglopende schuldbewijzen (mln euro) SchuldenLeningenTotaal (mln euro) SchuldenLeningenKortlopende leningen (mln euro) SchuldenLeningenLanglopende leningen (mln euro) SchuldenAandelen en overige deelnemingenTotaal (mln euro) Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenTotaal (mln euro) 59 Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenBeursgenoteerde aandelen (mln euro) 60 Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenNiet-beursgenoteerde aandelen (mln euro) 61 Aandelen en overige deelnemingenDeelnemingenOverige deelnemingen (mln euro) 62 Aandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsenTotaal (mln euro) 63 Aandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsenAandelen of deelneming geldmarktfondsen (mln euro) 64 Aandelen en overige deelnemingenAandelen in beleggingsfondsenAandelen of deelneming overige fondsen (mln euro) 65 Schulden Verzekerings-, pensioenregelingenTotaal (mln euro) Schulden Verzekerings-, pensioenregelingenTechnische voorziening schadeverzekering (mln euro) Schulden Verzekerings-, pensioenregelingenLevensverzekerings- en lijfrenterechten (mln euro) Schulden Verzekerings-, pensioenregelingenPensioen rechten en overige aanspraken (mln euro) Schulden Verzekerings-, pensioenregelingenVoorzieningen voor claims (mln euro) SchuldenFinanciële derivaten en aandelenoptiesTotaal (mln euro) Financiële derivaten en aandelenoptiesFinanciële derivatenTotaal (mln euro) 72 Financiële derivaten en aandelenoptiesFinanciële derivatenOpties (mln euro) 73 Financiële derivaten en aandelenoptiesFinanciële derivatenTermijncontracten (mln euro) 74 SchuldenFinanciële derivaten en aandelenoptiesAandelenopties voor werknemers (mln euro) SchuldenOverige vorderingen/schuldenTotaal (mln euro) SchuldenOverige vorderingen/schuldenHandelskredieten en voorschotten (mln euro) SchuldenOverige vorderingen/schuldenOverige transitorische posten (mln euro) Financiële vermogenssaldo (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Beginbalans 2019 4e kwartaal* 17.606.448 33.018 26.853 6.165 1.767.487 14.166 663.647 1.089.674 364.712 724.962 1.425.033 57.197 1.367.836 4.211.234 1.270.866 2.940.368 7.011.870 5.777.428 732.026 5.017.877 27.525 1.234.442 61.198 1.173.244 2.057.029 41.021 177.116 1.837.120 1.772 658.249 657.769 98.963 558.806 480 442.528 162.405 280.123 16.855.060 6.047 6.047 1.779.980 67.885 827.765 884.330 349.860 534.470 1.834.709 142.081 1.692.628 3.651.201 1.271.683 2.379.518 6.476.800 5.525.298 1.210.964 4.260.798 53.536 951.502 8.385 943.117 2.052.022 41.909 175.755 1.832.586 1.772 562.514 562.034 93.719 468.315 480 491.787 141.278 350.509 751.388
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Beginbalans 2020 1e kwartaal* 17.178.258 32.740 26.665 6.075 1.665.146 14.921 610.728 1.039.497 363.683 675.814 1.382.887 46.241 1.336.646 4.156.755 1.209.962 2.946.793 7.022.628 5.781.933 766.771 4.987.474 27.688 1.240.695 56.852 1.183.843 1.945.032 37.189 170.337 1.735.734 1.772 531.766 531.287 100.237 431.050 479 441.304 165.507 275.797 16.449.016 5.966 5.966 1.720.091 70.029 780.514 869.548 348.814 520.734 1.782.594 106.004 1.676.590 3.575.393 1.204.817 2.370.576 6.483.764 5.526.689 1.254.952 4.216.943 54.794 957.075 7.588 949.487 1.940.307 38.167 168.978 1.731.390 1.772 463.243 462.764 100.952 361.812 479 477.658 142.963 334.695 729.242
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2019 4e kwartaal* -207.199 -8 0 -8 -97.905 755 -51.812 -46.848 -1.016 -45.832 -5.122 -10.547 5.425 -44.609 -59.490 14.881 -78.074 -55.394 779 -56.218 45 -22.680 -4.179 -18.501 2.229 -3.205 -1.345 6.779 0 15.877 15.874 18.748 -2.874 3 413 3.102 -2.689 -226.838 0 0 -54.457 2.144 -44.360 -12.241 -1.033 -11.208 -29.885 -34.471 4.586 -77.012 -70.158 -6.854 -73.045 -55.960 -4.747 -52.471 1.258 -17.085 -797 -16.288 2.315 -3.057 -1.345 6.717 0 19.036 19.033 19.033 3 -13.790 1.685 -15.475 19.639
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Financiële transacties 2020 1e kwartaal* 285.328 -81 0 -81 169.743 251 98.185 71.307 2.767 68.540 10.261 2.381 7.880 41.173 26.875 14.298 -60.150 -55.117 -2.350 -52.897 130 -5.033 7.099 -12.132 9.208 2.936 153 6.119 0 85.321 85.316 80.470 4.846 5 29.853 -4.743 34.596 261.734 0 0 113.391 2.735 82.742 27.914 2.750 25.164 31.487 37.866 -6.379 43.872 36.938 6.934 -53.481 -43.139 -1.335 -43.166 1.362 -10.342 4.046 -14.388 9.415 3.200 153 6.062 0 80.173 80.168 80.168 5 36.877 -3.986 40.863 23.594
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2019 4e kwartaal* -220.991 -270 -188 -82 -4.436 0 -1.107 -3.329 -13 -3.316 -37.024 -409 -36.615 -9.870 -1.414 -8.456 88.832 59.899 33.966 25.815 118 28.933 -167 29.100 -114.226 -627 -5.434 -108.165 0 -142.360 -142.356 -17.474 -124.882 -4 -1.637 0 -1.637 -179.206 -81 -81 -5.432 0 -2.891 -2.541 -13 -2.528 -22.230 -1.606 -20.624 1.204 3.292 -2.088 80.009 57.351 48.735 8.616 0 22.658 0 22.658 -114.030 -685 -5.432 -107.913 0 -118.307 -118.303 -11.800 -106.503 -4 -339 0 -339 -41.785
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige mutaties 2020 1e kwartaal* -170.065 4.337 4.290 47 3.563 0 802 2.761 12 2.749 -12.192 287 -12.479 5.087 4.931 156 -375.470 -244.548 -154.082 -90.568 102 -130.922 -390 -130.532 95.511 -33 -4.870 100.414 0 107.601 107.603 5.019 102.584 -2 1.498 0 1.498 -228.566 59 59 4.384 0 2.418 1.966 12 1.954 -7.239 567 -7.806 6.831 5.234 1.597 -417.969 -304.181 -323.042 18.858 3 -113.788 0 -113.788 95.179 -156 -4.831 100.166 0 90.022 90.024 4.264 85.760 -2 167 0 167 58.501
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2019 4e kwartaal* -218.940 -270 -188 -82 -4.542 0 -1.121 -3.421 -13 -3.408 -37.195 -409 -36.786 -10.544 -5.338 -5.206 90.688 61.756 33.988 27.650 118 28.932 -167 29.099 -114.226 -627 -5.434 -108.165 0 -142.360 -142.356 -17.474 -124.882 -4 -491 0 -491 -177.199 -81 -81 -5.432 0 -2.891 -2.541 -13 -2.528 -17.657 -1.507 -16.150 1.413 3.474 -2.061 77.346 54.688 48.735 5.953 0 22.658 0 22.658 -114.030 -685 -5.432 -107.913 0 -118.307 -118.303 -11.800 -106.503 -4 -451 0 -451 -41.741
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Prijsmutaties en herwaarderingen 2020 1e kwartaal* -168.442 4.337 4.290 47 3.563 0 802 2.761 12 2.749 -12.227 287 -12.514 6.404 5.868 536 -375.145 -244.223 -154.082 -90.243 102 -130.922 -390 -130.532 95.511 -33 -4.870 100.414 0 107.601 107.603 5.019 102.584 -2 1.514 0 1.514 -226.962 59 59 4.384 0 2.418 1.966 12 1.954 -7.138 577 -7.715 6.708 5.066 1.642 -416.346 -302.558 -323.042 20.481 3 -113.788 0 -113.788 95.179 -156 -4.831 100.166 0 90.022 90.024 4.264 85.760 -2 170 0 170 58.520
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2019 4e kwartaal* -2.051 0 0 0 106 0 14 92 0 92 171 0 171 674 3.924 -3.250 -1.856 -1.857 -22 -1.835 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.146 0 -1.146 -2.007 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.573 -99 -4.474 -209 -182 -27 2.663 2.663 0 2.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 112 -44
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Overige volumemutaties 2020 1e kwartaal* -1.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 -1.317 -937 -380 -325 -325 0 -325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 -16 -1.604 0 0 0 0 0 0 0 0 -101 -10 -91 123 168 -45 -1.623 -1.623 0 -1.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -3 -19
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Eindbalans 2019 4e kwartaal* 17.178.258 32.740 26.665 6.075 1.665.146 14.921 610.728 1.039.497 363.683 675.814 1.382.887 46.241 1.336.646 4.156.755 1.209.962 2.946.793 7.022.628 5.781.933 766.771 4.987.474 27.688 1.240.695 56.852 1.183.843 1.945.032 37.189 170.337 1.735.734 1.772 531.766 531.287 100.237 431.050 479 441.304 165.507 275.797 16.449.016 5.966 5.966 1.720.091 70.029 780.514 869.548 348.814 520.734 1.782.594 106.004 1.676.590 3.575.393 1.204.817 2.370.576 6.483.764 5.526.689 1.254.952 4.216.943 54.794 957.075 7.588 949.487 1.940.307 38.167 168.978 1.731.390 1.772 463.243 462.764 100.952 361.812 479 477.658 142.963 334.695 729.242
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd Eindbalans 2020 1e kwartaal* 17.293.521 36.996 30.955 6.041 1.838.452 15.172 709.715 1.113.565 366.462 747.103 1.380.956 48.909 1.332.047 4.203.015 1.241.768 2.961.247 6.587.008 5.482.268 610.339 4.844.009 27.920 1.104.740 63.561 1.041.179 2.049.751 40.092 165.620 1.842.267 1.772 724.688 724.206 185.726 538.480 482 472.655 160.764 311.891 16.482.184 6.025 6.025 1.837.866 72.764 865.674 899.428 351.576 547.852 1.806.842 144.437 1.662.405 3.626.096 1.246.989 2.379.107 6.012.314 5.179.369 930.575 4.192.635 56.159 832.945 11.634 821.311 2.044.901 41.211 164.300 1.837.618 1.772 633.438 632.956 185.384 447.572 482 514.702 138.977 375.725 811.337
Bron: CBS.
Verklaring van tekens