Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Bedrijfsgrootte Perioden Financiën Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Verkoopopbrengst horecavoorziening (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Opbrengst uit (onder)verhuur (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro)
Totaal 2021* 607 525 11 14 58
0 tot 3 werkzame personen 2021* 103 92 2 4 6
3 tot 5 werkzame personen 2021* 80 69 1 2 7
5 tot 10 werkzame personen 2021* 92 79 2 3 9
10 tot 50 werkzame personen 2021* 115 92 4 4 15
50 of meer werkzame personen 2021* 218 192 3 2 21
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 en 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 18 augustus 2023:
De voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 worden de investeringen in grond en gebouwen, vervoermiddelen en machines, installaties en apparaten niet meer gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 zullen in 2024 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Financiën
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten
Abonnements-, entree- en lesgelden.
Verkoopopbrengst horecavoorziening
Opbrengst uit (onder)verhuur
Opbrengst uit (onder)verhuur van deel accommodatie.
Overige opbrengsten
Bijvoorbeeld: inkomsten uit douchehokjes, opbrengsten van speelautomaten, subsidies, sponsor- en reclamegelden, baten i.v.m. uitgeleend personeel, opbrengsten van zelf georganiseerde evenementen, opbrengsten uit de verkoop van sportartikelen.