Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Bedrijfsgrootte Perioden Financiën Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Verkoopopbrengst horecavoorziening (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Opbrengst uit (onder)verhuur (mln euro) Financiën Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten (mln euro)
Totaal 2020* 654 615 12 15 12
0 tot 3 werkzame personen 2020* 96 91 1 2 1
3 tot 5 werkzame personen 2020* 74 69 1 2 2
5 tot 10 werkzame personen 2020* 91 86 2 2 1
10 tot 50 werkzame personen 2020* 118 108 3 3 3
50 of meer werkzame personen 2020* 275 262 4 5 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per februari 2022:
De definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 zullen in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Financiën
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Inkomsten uit sport- en fitnessdiensten
Abonnements-, entree- en lesgelden.
Verkoopopbrengst horecavoorziening
Opbrengst uit (onder)verhuur
Opbrengst uit (onder)verhuur van deel accommodatie.
Overige opbrengsten
Bijvoorbeeld: inkomsten uit douchehokjes, opbrengsten van speelautomaten, subsidies, sponsor- en reclamegelden, baten i.v.m. uitgeleend personeel, opbrengsten van zelf georganiseerde evenementen, opbrengsten uit de verkoop van sportartikelen.