Provincies begroten 2,3 miljard voor verkeer en vervoer

© ANP
Provincies verwachten in 2017 bijna 2,3 miljard euro uit te geven aan regionale bereikbaarheid. Dit is 42 procent van hun totale begroting. In totaal verwachten de provincies 5,4 miljard uit te geven in 2017 aan alle beleidstaken samen. Andere belangrijke taken van provincies zijn het beheren en ontwikkelen van natuur en het stimuleren van de regionale economie. In 2017 ramen provincies hier gezamenlijk ruim 1,2 miljard euro voor. Dit meldt het CBS vandaag op basis van begrotingscijfers 2017 van provincies.

Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn de financiële verslagleggingregels van de provincies gewijzigd. Hierdoor zijn de gegevens van eerdere jaren niet meer direct vergelijkbaar met de gegevens van 2017.

Verwachte lasten provincies, 2017
 2017
Verkeer en vervoer2.262
Natuur0.728
Regionale economie0.504
Cultuur en maatschappij0.376
Water en milieu0.481
Overig1.029

Hoogste uitgaven aan wegen in Noord-Brabant

In 2017 verwachten de provincies bijna 2,3 miljard euro uit te geven aan verkeer en vervoer. Hiervan wordt 46 procent besteed aan wegen, 42 procent aan openbaar vervoer en 12 procent aan waterwegen en overige verkeers- en vervoerstaken.

Noord-Brabant verwacht in 2017 ruim 0,3 miljard euro uit te geven aan beheer, vernieuwing en verbetering van de provinciale infrastructuur. Naast het reguliere onderhoud werkt de provincie onder andere aan het versneld verbeteren en vernieuwen van het wegennet, het oplossen van mobiliteitsknelpunten tussen de grote steden en de aanleg van snelfietsroutes in de provincie.

Verwachte lasten wegen, provincies 2017
 Landwegen
Groningen25,7
Friesland36,1
Drenthe32
Overijssel44
Gelderland165,4
Flevoland26
Utrecht93,5
Noord-Holland56,6
Zuid-Holland112,4
Zeeland47,7
Noord-Brabant344,1
Limburg61,9

Hoogste uitgaven openbaar vervoer in provincie Utrecht

Provincies zijn ook verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid via het openbaar vervoer in de provincie. Om dit te bereiken subsidiëren zij OV-bedrijven bij het exploiteren van regionale bus- en treindiensten. Ook de zorg voor een goede toegankelijkheid van stations en bushaltes is onderdeel van de uitgaven aan openbaar vervoer.

Utrecht trekt 118 euro per inwoner uit voor het openbaar vervoer in de provincie. Utrecht heeft een centrale ligging en vele openbaar-vervoerverbindingen komen hier samen. Noord- en Zuid-Holland geven per inwoner minder uit aan openbaar vervoer, beide ongeveer 25 euro per inwoner. De rol van deze provincies is beperkt omdat de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in en rond de grote steden is ondergebracht bij gemeenschappelijke regelingen. Rondom Amsterdam betreft dit de Vervoerregio Amsterdam en rondom Rotterdam en Den Haag is dit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Verwachte lasten provincies openbaar vervoer, 2017
 Openbaar vervoer
Nederland55
Groningen101
Friesland78
Drenthe87
Overijssel101
Gelderland71
Flevoland83
Utrecht118
Noord-Holland22
Zuid-Holland25
Zeeland61
Noord-Brabant37
Limburg69