Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar provincie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 31 maart 2020:
De begrotingscijfers over het jaar 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2019 worden definitief.

Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers uit de provinciebegrotingen worden in het eerste kwartaal van het verslagjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Provinciale taakvelden Perioden Regio's Provinciale begroting in mln euroBaten (mln euro) Provinciale begroting in mln euroLasten (mln euro)
Totaal provinciale taakvelden 2020* Nederland 8.283,6 8.283,6
Totaal provinciale taakvelden 2020* Groningen (PV) 440,7 440,7
Totaal provinciale taakvelden 2020* Friesland (PV) 459,8 459,8
Totaal provinciale taakvelden 2020* Drenthe (PV) 378,6 378,6
Totaal provinciale taakvelden 2020* Overijssel (PV) 1.060,8 1.060,8
Totaal provinciale taakvelden 2020* Flevoland (PV) 282,1 282,1
Totaal provinciale taakvelden 2020* Gelderland (PV) 1.464,3 1.464,3
Totaal provinciale taakvelden 2020* Utrecht (PV) 512,0 512,0
Totaal provinciale taakvelden 2020* Noord-Holland (PV) 835,0 835,0
Totaal provinciale taakvelden 2020* Zuid-Holland (PV) 912,4 912,4
Totaal provinciale taakvelden 2020* Zeeland (PV) 248,2 248,2
Totaal provinciale taakvelden 2020* Noord-Brabant (PV) 1.105,6 1.105,6
Totaal provinciale taakvelden 2020* Limburg (PV) 584,1 584,1
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Nederland 7.763,1 3.334,6
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Groningen (PV) 350,2 67,5
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Friesland (PV) 436,5 74,3
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Drenthe (PV) 345,7 119,1
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Overijssel (PV) 1.004,1 638,6
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Flevoland (PV) 268,9 121,0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Gelderland (PV) 1.417,0 805,4
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Utrecht (PV) 451,5 107,8
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Noord-Holland (PV) 785,7 347,5
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Zuid-Holland (PV) 858,4 259,1
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Zeeland (PV) 222,5 73,7
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Noord-Brabant (PV) 1.067,7 452,0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 2020* Limburg (PV) 555,0 268,4
Totaal bestuur 2020* Nederland 5,9 187,3
Totaal bestuur 2020* Groningen (PV) 1,4 13,0
Totaal bestuur 2020* Friesland (PV) 1,1 10,1
Totaal bestuur 2020* Drenthe (PV) 0,0 8,3
Totaal bestuur 2020* Overijssel (PV) 0,1 10,1
Totaal bestuur 2020* Flevoland (PV) 0,0 6,4
Totaal bestuur 2020* Gelderland (PV) 1,9 42,4
Totaal bestuur 2020* Utrecht (PV) 0,4 13,6
Totaal bestuur 2020* Noord-Holland (PV) 0,1 24,0
Totaal bestuur 2020* Zuid-Holland (PV) 0,2 17,9
Totaal bestuur 2020* Zeeland (PV) 0,2 6,4
Totaal bestuur 2020* Noord-Brabant (PV) 0,0 18,3
Totaal bestuur 2020* Limburg (PV) 0,4 16,7
Totaal verkeer en vervoer 2020* Nederland 258,5 2.278,9
Totaal verkeer en vervoer 2020* Groningen (PV) 53,2 196,9
Totaal verkeer en vervoer 2020* Friesland (PV) 8,3 121,0
Totaal verkeer en vervoer 2020* Drenthe (PV) 9,7 79,7
Totaal verkeer en vervoer 2020* Overijssel (PV) 47,1 185,6
Totaal verkeer en vervoer 2020* Flevoland (PV) 8,5 78,1
Totaal verkeer en vervoer 2020* Gelderland (PV) 15,3 306,7
Totaal verkeer en vervoer 2020* Utrecht (PV) 31,6 221,4
Totaal verkeer en vervoer 2020* Noord-Holland (PV) 35,9 267,4
Totaal verkeer en vervoer 2020* Zuid-Holland (PV) 13,2 287,4
Totaal verkeer en vervoer 2020* Zeeland (PV) 3,4 63,4
Totaal verkeer en vervoer 2020* Noord-Brabant (PV) 21,8 345,3
Totaal verkeer en vervoer 2020* Limburg (PV) 10,5 126,1
Totaal water 2020* Nederland 29,2 161,0
Totaal water 2020* Groningen (PV) 0,4 2,0
Totaal water 2020* Friesland (PV) 0,7 20,1
Totaal water 2020* Drenthe (PV) 0,7 2,9
Totaal water 2020* Overijssel (PV) 1,4 4,6
Totaal water 2020* Flevoland (PV) 0,5 1,2
Totaal water 2020* Gelderland (PV) 2,2 17,1
Totaal water 2020* Utrecht (PV) 1,3 6,6
Totaal water 2020* Noord-Holland (PV) 1,1 6,5
Totaal water 2020* Zuid-Holland (PV) 5,3 13,2
Totaal water 2020* Zeeland (PV) 0,2 3,7
Totaal water 2020* Noord-Brabant (PV) 5,0 39,2
Totaal water 2020* Limburg (PV) 10,5 43,8
Totaal milieu 2020* Nederland 31,7 411,2
Totaal milieu 2020* Groningen (PV) 1,4 21,5
Totaal milieu 2020* Friesland (PV) 7,4 30,8
Totaal milieu 2020* Drenthe (PV) 1,0 21,0
Totaal milieu 2020* Overijssel (PV) 0,8 27,3
Totaal milieu 2020* Flevoland (PV) 0,6 10,7
Totaal milieu 2020* Gelderland (PV) 6,1 55,6
Totaal milieu 2020* Utrecht (PV) 2,9 28,3
Totaal milieu 2020* Noord-Holland (PV) 2,9 28,4
Totaal milieu 2020* Zuid-Holland (PV) 4,6 104,3
Totaal milieu 2020* Zeeland (PV) 0,2 13,1
Totaal milieu 2020* Noord-Brabant (PV) 2,7 51,6
Totaal milieu 2020* Limburg (PV) 1,1 18,6
Totaal natuur 2020* Nederland 103,5 853,3
Totaal natuur 2020* Groningen (PV) 31,6 72,2
Totaal natuur 2020* Friesland (PV) 1,5 73,8
Totaal natuur 2020* Drenthe (PV) 15,8 83,2
Totaal natuur 2020* Overijssel (PV) 3,0 143,7
Totaal natuur 2020* Flevoland (PV) 1,6 19,3
Totaal natuur 2020* Gelderland (PV) 4,9 76,9
Totaal natuur 2020* Utrecht (PV) 3,8 54,3
Totaal natuur 2020* Noord-Holland (PV) 0,6 87,1
Totaal natuur 2020* Zuid-Holland (PV) 19,2 99,5
Totaal natuur 2020* Zeeland (PV) 16,2 41,7
Totaal natuur 2020* Noord-Brabant (PV) 4,8 75,7
Totaal natuur 2020* Limburg (PV) 0,7 25,9
Totaal regionale economie 2020* Nederland 43,3 479,1
Totaal regionale economie 2020* Groningen (PV) 1,0 37,1
Totaal regionale economie 2020* Friesland (PV) 4,2 74,7
Totaal regionale economie 2020* Drenthe (PV) 3,0 35,1
Totaal regionale economie 2020* Overijssel (PV) 0,1 18,5
Totaal regionale economie 2020* Flevoland (PV) 1,9 30,7
Totaal regionale economie 2020* Gelderland (PV) 16,8 81,6
Totaal regionale economie 2020* Utrecht (PV) 0,1 21,8
Totaal regionale economie 2020* Noord-Holland (PV) 0,5 33,5
Totaal regionale economie 2020* Zuid-Holland (PV) 10,6 69,6
Totaal regionale economie 2020* Zeeland (PV) 3,6 19,6
Totaal regionale economie 2020* Noord-Brabant (PV) 0,6 32,4
Totaal regionale economie 2020* Limburg (PV) 0,8 24,4
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Nederland 10,4 371,4
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Groningen (PV) 0,2 18,0
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Friesland (PV) 0,2 42,1
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Drenthe (PV) 2,6 25,5
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Overijssel (PV) 0,0 21,5
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Flevoland (PV) 0,0 8,6
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Gelderland (PV) 0,1 56,2
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Utrecht (PV) 1,5 24,8
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Noord-Holland (PV) 0,0 17,0
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Zuid-Holland (PV) 0,1 37,3
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Zeeland (PV) 1,3 18,6
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Noord-Brabant (PV) 0,7 56,1
Totaal cultuur en maatschappij 2020* Limburg (PV) 3,6 45,5
Totaal ruimte 2020* Nederland 38,0 206,8
Totaal ruimte 2020* Groningen (PV) 1,2 12,4
Totaal ruimte 2020* Friesland (PV) 0,0 12,9
Totaal ruimte 2020* Drenthe (PV) 0,0 3,6
Totaal ruimte 2020* Overijssel (PV) 4,2 10,9
Totaal ruimte 2020* Flevoland (PV) 0,2 6,0
Totaal ruimte 2020* Gelderland (PV) 0,0 22,3
Totaal ruimte 2020* Utrecht (PV) 18,9 33,4
Totaal ruimte 2020* Noord-Holland (PV) 8,2 23,5
Totaal ruimte 2020* Zuid-Holland (PV) 0,8 24,1
Totaal ruimte 2020* Zeeland (PV) 0,6 8,0
Totaal ruimte 2020* Noord-Brabant (PV) 2,3 35,0
Totaal ruimte 2020* Limburg (PV) 1,5 14,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens