Medisch specialisten zijn best verdienende zzp’ers

© ANP
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die in een praktijk van medisch specialisten werken verdienen het meest. Ze laten de zzp’ers die elders werkzaam zijn ver achter zich. Er is hierbij gekeken naar het doorsnee ondernemersinkomen. Dat is het ondernemersinkomen waar de ene helft van de zzp’ers boven en de andere helft onder zit. Dat meldt CBS.

Het ondernemersinkomen omvat inkomen uit eigen onderneming, of loon directeuren, of overige inkomsten uit arbeid, of een combinatie hiervan.

Voor zzp’ers die werkzaam zijn in een in praktijk van medisch specialisten kwam het ondernemersinkomen in 2014 uit op 150 duizend euro. Ook andere bedrijfstakken in de gezondheidszorg staan hoog in de top tien van doorsnee ondernemersinkomen, zoals apotheken en tandarts- en huisartspraktijken. Alleen zzp’ers voor wie het ondernemersinkomen de voornaamste inkomensbron is zijn meegenomen in de analyse. Personen die bijverdienen als zelfstandige zonder personeel zijn niet meegerekend.

Van abortuskliniek tot centrum voor haartransplantatie

De medische praktijken en dagbehandelcentra kennen een grote diversiteit. Onder meer abortusklinieken, oncologische en radiotherapeutische instituten, privéklinieken, centra voor haartransplantatie, en praktijken voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg vallen onder deze bedrijfstak.

Binnen de gezondheids- en welzijnszorg zijn de meeste zzp’ers werkzaam in praktijken van paramedici. In 2014 ging het om 24 duizend personen met een doorsnee ondernemersinkomen van 23 duizend euro. De laagste inkomens waren te vinden in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (16 duizend euro in doorsnee voor 5,3 duizend zzp’ers) en de ambulante jeugdzorg en welzijnswerk (21 duizend euro in doorsnee voor 2,1 duizend zzp’ers).

Zzp'ers in Gezondheids- en welzijnszorg, 2014

Dit boomdiagram geeft het aantal zzp’ers en hun inkomen weer binnen de structuur van de standaard bedrijfsindeling (SBI). Deze waaiert uit van de hoofdstam helemaal links (1e digit) tot steeds Dit boomdiagram geeft het aantal zzp’ers en hun inkomen weer binnen de structuur van de standaard bedrijfsindeling (SBI). Deze waaiert uit van de hoofdstam helemaal links (1e digit) tot steeds fijnere takken naar rechts (alle onderliggende 2, 3 en 4 digit codes). De hoogte van de blokken is een maat voor het aantal zzp’ers, en de kleur een indicatie van het doorsnee ondernemersinkomen.

Doorsnee ondernemersinkomen zzp'ers binnen gezondheids- en welzijnszorg
 doorsnee ondernemersinkomen zzp"ers (x1000 euro)
Praktijken van medisch specialisten150
Praktijken van tandheelkundigen74,5
Praktijken van huisartsen64,8
Overige ambulante gezondheidszorg39
Welzijnszorg met overnachting27,1
Huizen verstandelijk gehandicapten27
Welzijnswerk ouderen, gehandicapten25,9
Praktijken van paramedici23,3
Ambulante jeugdzorg en welzijnswerk20,6
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk16,1

Praktijken van medisch specialisten

De zzp’ers in praktijken van medisch specialisten (uitgezonderd de tandheelkundepraktijken) hebben een lager ondernemersinkomen dan de zelfstandigen met personeel (zmp’ers) in deze branche. Zij verdienden in 2014 6 procent minder dan hun collega zmp’ers.
De zzp’er werkzaam in praktijken van medisch specialisten is er in inkomen wel op achteruit gegaan. In 2014 viel zijn doorsnee ondernemersinkomen 11 procent lager uit dan het jaar daarvoor.

Zzp'ers in praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra
 Aantal zzp"ers (x1000)Doorsnee ondernemersinkomen zzp"ers (x1000 euro, lopende prijs)
20116,4167,3
20126,6182,2
20136,6181,5
20146,5160