Grootstedelijke zzp'er verdient het meest in Utrecht

© ANP

Het doorsnee ondernemersinkomen van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) fluctueerde in 2013 aanzienlijk per gemeente: van 15 duizend euro in Onderbanken (LB) tot 42 duizend euro in Edam-Volendam (NH). Van de vier grote steden is Utrecht met 23 duizend euro de gemeente met het hoogste doorsnee zzp-ondernemersinkomen. Amsterdam herbergt de meeste zzp’ers. Dat meldt CBS.

Doorsnee ondernemersinkomen van zzp’ers, 2013

Doorsnee ondernemersinkomen van zzp’ers, 2013

Utrecht

Het doorsnee inkomen van de 802 duizend zzp’ers die in 2013 hun inkomen vooral haalden uit eigen onderneming, bedroeg 22,9 duizend euro. Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de gemeenten. In de Randstad en omringende gemeenten maar ook in midden-Brabant zijn de inkomens van zzp’ers het hoogst. Van de vier grote steden gaat Utrecht aan kop met 23 duizend euro. Daarna volgen respectievelijk Den Haag, Rotterdam, en Amsterdam met alle drie een inkomen van rond de 20 duizend euro.

Amsterdam had met 56 duizend de meeste zzp’ers. Dat komt overeen met 15 procent van de werkende bevolking in deze stad. Den Haag herbergde 25 duizend zzp’ers (12 procent), Rotterdam 24 duizend (10 procent), en in Utrecht waren 16 duizend zzp’ers (11 procent) werkzaam.

Zzp\'ers in vier grote steden, 2013

Edam-Volendam

De top vijf van alle gemeenten wordt aangevoerd door Edam-Volendam met een doorsnee inkomen van 42 duizend euro. Hierna volgen Rozendaal (41 duizend euro), Blaricum (39 duizend euro), Bloemendaal (38 duizend euro) en Naarden (34 duizend euro). Met de gemeenten Onderbanken, Brunssum, Vaals, en Kerkrade in de top-5 van laagste inkomens (variërend van 15 tot 16 duizend euro) zijn zzp’ers in Zuid-Limburg het slechtst af. Rijnwaarden – in de regio Arnhem-Nijmegen in Gelderland - staat op de tweede plek in de ranglijst van laagste zzp-inkomens.

Top-5 hoogste inkomens zzp\'ers, 2013

Top-5 laagste inkomens zzp\'ers, 2013

Meeste zzp’ers in zakelijke dienstverlening

De meeste zzp’ers waren in 2013 werkzaam in de zakelijke dienstverlening (158 duizend). Dat is 20 procent van het totale aantal. In Utrecht en Amsterdam zijn met respectievelijk 31 procent (5 duizend) en 29 procent (16 duizend) naar verhouding de meeste zzp’ers werkzaam in deze bedrijfsklasse.

In Edam-Volendam – de gemeente met het hoogste doorsnee zzp inkomen – is dit anders. Hier werken achthonderd van de 1 800 zzp’ers in de bouwnijverheid. De beroepen die ze in deze bedrijfstak uitoefenen kunnen variëren van metselaar en timmerman tot uitvoerder, bouwkundig tekenaar of architect. Hun doorsnee inkomen is vergelijkbaar met dat van de tweehonderd zzp’ers in de zakelijke dienstverlening, maar lager dan dat van de honderd zzp’ers in de financiële dienstverlening (71 duizend euro).

Aantal zzp’ers in zakelijke dienstverlening, 2013

figuur 5 aantal zzp’ers in zak. Dienstverlening 2013

Relatief weinig zzp’ers in grensgebied

Behalve in de vier grote steden zijn er naar verhouding veel zzp’ers werkzaam in de gemeenten zuidwest-Friesland (14%), Hilversum (14%), Ede (12%), Haarlem (12%), Westland (12%) en ’s-Hertogenbosch (11%). In de gemeenten langs de grens met Duitsland zijn zzp’ers relatief dun gezaaid.

Aantal zzp’ers naar gemeente, 2013 

Aantal zzp’ers naar gemeente, 2013

Aandeel zzp’ers in werkende bevolking naar gemeente, 2013

Aandeel zzp’ers in werkende bevolking naar gemeente, 2013

Westland

In de gemeenten Westland en ook Den Haag zijn vergeleken met de directe omgeving veel zzp’ers actief in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij. In Westland gaat het om 16 procent van de zzp’ers, zo’n 900 mensen. In Den Haag gaat het om 8 procent, wat op 1,3 duizend mensen neerkomt.

Aantal zzp’ers in landbouw, bosbouw, en visserij, 2013

Aantal zzp’ers in landbouw, bosbouw, en visserij, 2013