Een op de vijf zzp'ers heeft een VAR winst uit onderneming

© ANP

Één op de vijf zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) had in 2014 Verklaring Arbeidsrelatie van winst uit onderneming (VAR-wuo).  In de bouw is het aandeel ruim de helft en in de ICT en zakelijke dienstverlening ontving ruim een derde van de zzp’ers een VAR-wuo van de Belastingdienst. Dat heeft CBS berekend.

Een bedrijf dat iemand met een VAR-wuo inhuurt weet dat het door de Belastingdienst niet wordt aangeslagen voor loonheffingen.

Aandeel zzp’ers met VAR-wuo nam toe

Het aandeel zzp’ers met een VAR-wuo was in 2011 17 procent en nam toe tot 20 procent in 2014, oftewel 278 duizend mensen. Het gaat zowel om zzp’ers voor wie hun onderneming de belangrijkste inkomstenbron is als om degenen die hun hoofdinkomen op een andere manier verdienen, bijvoorbeeld in loondienst.

VAR-row

Naast de VAR-wuo verleende de Belastingdienst aan 44 duizend zzp’ers een VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). Wanneer een bedrijf een zzp’er met een VAR-row inhuurt kan het worden aangeslagen voor loonheffingen. Het aandeel zzp’ers met een VAR-row nam tussen 2011 en 2014 iets af.

Aandeel zelfstandigen zonder personeel met VAR-wuo of VAR-row

In de bouw heeft 54 procent een VAR-wuo

De bedrijfstak met het hoogste aandeel zzp’ers met een VAR-wuo is de bouw. Daar had 54 procent in 2014 een dergelijke verklaring van de Belastingdienst. In de informatie- en communicatiebranche had 38 procent van de zzp’ers een VAR-wuo en in de zakelijke dienstverlening 36 procent.

Aandeel zelfstandigen zonder personeel met VAR-wuo of VAR-row naar bedrijfstak, 2014

Wanneer we iets meer inzoomen zien we bij de bedrijfstak grond-, water en wegenbouw het grootste aandeel zzp’ers met een VAR-wuo (70 procent), gevolgd door post en koeriers (58 procent). Ook valt het hoge aandeel VAR-wuo op bij zelfstandigen bij de productie en distributie van films en televisieprogramma´s (56 procent).

Ruim helft Bulgaarse zzp’ers heeft een VAR-wuo

Van de zzp’ers van Bulgaarse herkomst heeft 56 procent een VAR-wuo. Ook Poolse zzp’ers hebben relatief vaak een VAR-wuo (42 procent). Dit hangt samen met het feit dat ongeveer de helft van deze Bulgaarse en Poolse zzp’ers werkzaam is in de bouw.

Aandeel zelfstandigen zonder personeel met VAR-wuo of VAR-row naar herkomst*, 2014

Volgens nieuwe plannen wordt de VAR per 1 mei vervangen door algemene modelovereenkomsten en voorbeeldoverkomsten. Dit om de opdrachtgever vooraf zekerheid te bieden dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Tot die tijd geldt een overgangsregeling.