Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Geslacht Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Caribisch Nederland Perioden Werkzame beroepsbevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten Caribisch Nederland 2022 15.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten Bonaire 2022 12.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten Sint-Eustatius 2022 1.810
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A-U Alle economische activiteiten Saba 2022 1.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Caribisch Nederland 2022 1.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Bonaire 2022 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Sint-Eustatius 2022 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Saba 2022 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-F Nijverheid en energie Caribisch Nederland 2022 3.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-F Nijverheid en energie Bonaire 2022 3.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-F Nijverheid en energie Sint-Eustatius 2022 510
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B-F Nijverheid en energie Saba 2022 170
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-I Handel, vervoer en horeca Caribisch Nederland 2022 3.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-I Handel, vervoer en horeca Bonaire 2022 3.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-I Handel, vervoer en horeca Sint-Eustatius 2022 400
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-I Handel, vervoer en horeca Saba 2022 170
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-N Commerciële dienstverlening Caribisch Nederland 2022 5.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-N Commerciële dienstverlening Bonaire 2022 4.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-N Commerciële dienstverlening Sint-Eustatius 2022 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G-N Commerciële dienstverlening Saba 2022 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening Caribisch Nederland 2022 1.090
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening Bonaire 2022 930
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening Sint-Eustatius 2022 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M-N Zakelijke dienstverlening Saba 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-Q Overheid en zorg Caribisch Nederland 2022 5.150
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-Q Overheid en zorg Bonaire 2022 3.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-Q Overheid en zorg Sint-Eustatius 2022 630
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-Q Overheid en zorg Saba 2022 570
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-U Niet-commerciële dienstverlening Caribisch Nederland 2022 5.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-U Niet-commerciële dienstverlening Bonaire 2022 4.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-U Niet-commerciële dienstverlening Sint-Eustatius 2022 690
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O-U Niet-commerciële dienstverlening Saba 2022 620
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Caribisch Nederland 2022 840
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Bonaire 2022 740
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Sint-Eustatius 2022 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Saba 2022 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij Caribisch Nederland 2022 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij Bonaire 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij Sint-Eustatius 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen A Landbouw, bosbouw en visserij Saba 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning Caribisch Nederland 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning Bonaire 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning Sint-Eustatius 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen B Delfstoffenwinning Saba 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie Caribisch Nederland 2022 990
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie Bonaire 2022 710
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie Sint-Eustatius 2022 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen C Industrie Saba 2022 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening Caribisch Nederland 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening Bonaire 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening Sint-Eustatius 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen D Energievoorziening Saba 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer Caribisch Nederland 2022 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer Bonaire 2022 100
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer Sint-Eustatius 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen E Waterbedrijven en afvalbeheer Saba 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid Caribisch Nederland 2022 2.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid Bonaire 2022 2.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid Sint-Eustatius 2022 250
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen F Bouwnijverheid Saba 2022 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel Caribisch Nederland 2022 1.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel Bonaire 2022 1.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel Sint-Eustatius 2022 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen G Handel Saba 2022 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag Caribisch Nederland 2022 670
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag Bonaire 2022 540
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag Sint-Eustatius 2022 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen H Vervoer en opslag Saba 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca Caribisch Nederland 2022 1.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca Bonaire 2022 1.760
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca Sint-Eustatius 2022 160
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen I Horeca Saba 2022 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie Caribisch Nederland 2022 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie Bonaire 2022 230
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie Sint-Eustatius 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen J Informatie en communicatie Saba 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening Caribisch Nederland 2022 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening Bonaire 2022 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening Sint-Eustatius 2022 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen K Financiële dienstverlening Saba 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed Caribisch Nederland 2022 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed Bonaire 2022 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed Sint-Eustatius 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen L Verhuur en handel van onroerend goed Saba 2022 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten Caribisch Nederland 2022 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten Bonaire 2022 240
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten Sint-Eustatius 2022 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen M Specialistische zakelijke diensten Saba 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten Caribisch Nederland 2022 820
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten Bonaire 2022 690
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten Sint-Eustatius 2022 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen N Verhuur en overige zakelijke diensten Saba 2022 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Caribisch Nederland 2022 1.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Bonaire 2022 1.370
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Sint-Eustatius 2022 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Saba 2022 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs Caribisch Nederland 2022 1.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs Bonaire 2022 1.400
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs Sint-Eustatius 2022 210
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen P Onderwijs Saba 2022 190
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de bedrijfstakken waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van de bedrijfstak (SBI 2008). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 juni 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 26 april 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De gegevens over de samentelling van de SBI's B-E is gecorriggeerd. In de vorige versie van de tabel was de bedrijfstak Delfstoffenwinning hier per abuis niet meergerekend. Dit is nu aangepast. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Caribisch Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.