Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen (%)
A-U Alle economische activiteiten Waarde 2023 6,1
A-U Alle economische activiteiten Ondergrens 95%-interval 2023 5,9
A-U Alle economische activiteiten Bovengrens 95%-interval 2023 6,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 10,0
A Landbouw, bosbouw en visserij Ondergrens 95%-interval 2023 7,7
A Landbouw, bosbouw en visserij Bovengrens 95%-interval 2023 12,9
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 14,3
B Delfstoffenwinning Ondergrens 95%-interval 2023 9,3
B Delfstoffenwinning Bovengrens 95%-interval 2023 21,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Waarde 2023 14,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Ondergrens 95%-interval 2023 13,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie Bovengrens 95%-interval 2023 15,1
B-F Nijverheid en energie Waarde 2023 12,7
B-F Nijverheid en energie Ondergrens 95%-interval 2023 11,9
B-F Nijverheid en energie Bovengrens 95%-interval 2023 13,5
C Industrie Waarde 2023 14,3
C Industrie Ondergrens 95%-interval 2023 13,4
C Industrie Bovengrens 95%-interval 2023 15,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde 2023 10,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Ondergrens 95%-interval 2023 8,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Bovengrens 95%-interval 2023 13,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde 2023 11,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Ondergrens 95%-interval 2023 7,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Bovengrens 95%-interval 2023 16,2
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. Waarde 2023 14,5
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. Ondergrens 95%-interval 2023 10,7
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. Bovengrens 95%-interval 2023 19,4
19 Aardolie-industrie Waarde 2023 48,8
19 Aardolie-industrie Ondergrens 95%-interval 2023 41,2
19 Aardolie-industrie Bovengrens 95%-interval 2023 56,4
20 Chemische industrie Waarde 2023 34,8
20 Chemische industrie Ondergrens 95%-interval 2023 29,5
20 Chemische industrie Bovengrens 95%-interval 2023 40,5
21 Farmaceutische industrie Waarde 2023 22,8
21 Farmaceutische industrie Ondergrens 95%-interval 2023 17,5
21 Farmaceutische industrie Bovengrens 95%-interval 2023 29,1
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr Waarde 2023 21,4
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr Ondergrens 95%-interval 2023 17,1
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr Bovengrens 95%-interval 2023 26,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde 2023 15,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Ondergrens 95%-interval 2023 12,6
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Bovengrens 95%-interval 2023 18,6
26 Elektrotechnische industrie Waarde 2023 9,0
26 Elektrotechnische industrie Ondergrens 95%-interval 2023 5,7
26 Elektrotechnische industrie Bovengrens 95%-interval 2023 13,8
27 Elektrische apparatenindustrie Waarde 2023 7,9
27 Elektrische apparatenindustrie Ondergrens 95%-interval 2023 5,3
27 Elektrische apparatenindustrie Bovengrens 95%-interval 2023 11,6
28 Machine-industrie Waarde 2023 7,0
28 Machine-industrie Ondergrens 95%-interval 2023 5,1
28 Machine-industrie Bovengrens 95%-interval 2023 9,4
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde 2023 12,4
29-30 Transportmiddelenindustrie Ondergrens 95%-interval 2023 8,7
29-30 Transportmiddelenindustrie Bovengrens 95%-interval 2023 17,4
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde 2023 13,2
31-33 Overige industrie en reparatie Ondergrens 95%-interval 2023 11,0
31-33 Overige industrie en reparatie Bovengrens 95%-interval 2023 15,8
D Energievoorziening Waarde 2023 4,6
D Energievoorziening Ondergrens 95%-interval 2023 2,6
D Energievoorziening Bovengrens 95%-interval 2023 8,0
35 Energiebedrijven Waarde 2023 4,6
35 Energiebedrijven Ondergrens 95%-interval 2023 2,6
35 Energiebedrijven Bovengrens 95%-interval 2023 8,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2023 20,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer Ondergrens 95%-interval 2023 15,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer Bovengrens 95%-interval 2023 25,5
F Bouwnijverheid Waarde 2023 9,1
F Bouwnijverheid Ondergrens 95%-interval 2023 8,0
F Bouwnijverheid Bovengrens 95%-interval 2023 10,4
G-I Handel, vervoer en horeca Waarde 2023 5,8
G-I Handel, vervoer en horeca Ondergrens 95%-interval 2023 5,4
G-I Handel, vervoer en horeca Bovengrens 95%-interval 2023 6,3
G-N Commerciële dienstverlening Waarde 2023 4,8
G-N Commerciële dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2023 4,5
G-N Commerciële dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2023 5,1
G Handel Waarde 2023 5,3
G Handel Ondergrens 95%-interval 2023 4,9
G Handel Bovengrens 95%-interval 2023 5,9
H Vervoer en opslag Waarde 2023 7,9
H Vervoer en opslag Ondergrens 95%-interval 2023 6,8
H Vervoer en opslag Bovengrens 95%-interval 2023 9,1
I Horeca Waarde 2023 5,4
I Horeca Ondergrens 95%-interval 2023 4,5
I Horeca Bovengrens 95%-interval 2023 6,4
J Informatie en communicatie Waarde 2023 0,2
J Informatie en communicatie Ondergrens 95%-interval 2023 0,1
J Informatie en communicatie Bovengrens 95%-interval 2023 0,6
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. Waarde 2023 0,2
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. Ondergrens 95%-interval 2023 0,0
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. Bovengrens 95%-interval 2023 1,3
61 Telecommunicatie Waarde 2023 0,0
61 Telecommunicatie Ondergrens 95%-interval 2023 0,0
61 Telecommunicatie Bovengrens 95%-interval 2023 .
62-63 IT- en informatiedienstverlening Waarde 2023 0,3
62-63 IT- en informatiedienstverlening Ondergrens 95%-interval 2023 0,1
62-63 IT- en informatiedienstverlening Bovengrens 95%-interval 2023 0,7
K Financiële dienstverlening Waarde 2023 0,5
K Financiële dienstverlening Ondergrens 95%-interval 2023 0,2
K Financiële dienstverlening Bovengrens 95%-interval 2023 1,0
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 0,2
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijke stoffen (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.
Tot slot zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)
Werkt met of dichtbij ongezonde stoffen
Enquêtevraag: Werkt u weleens met of dichtbij stoffen die ongezond kunnen zijn? Dit zijn stoffen waarvan u ziek kunt worden of een allergische reactie kunt krijgen als u ze op de huid krijg, inslikt of inademt.

Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.

Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak of altijd.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.