Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-sectoren Bedrijfstakken/Branches (SBI2008) Versie Perioden Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen (%)
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2015 1,4
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2016 1,8
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2017 1,4
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2018 2,0
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2019 2,5
Totaal Cao-sectoren A-U Alle economische activiteiten Huidige cijfers 2020 2,9
Totaal Cao-sectoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Huidige cijfers 2015 1,2
Totaal Cao-sectoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Huidige cijfers 2016 1,6
Totaal Cao-sectoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Huidige cijfers 2017 1,2
Totaal Cao-sectoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Huidige cijfers 2018 1,7
Totaal Cao-sectoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Huidige cijfers 2019 3,1
Totaal Cao-sectoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Huidige cijfers 2020 2,8
Totaal Cao-sectoren 86 Gezondheidszorg Huidige cijfers 2015 1,1
Totaal Cao-sectoren 86 Gezondheidszorg Huidige cijfers 2016 1,6
Totaal Cao-sectoren 86 Gezondheidszorg Huidige cijfers 2017 1,3
Totaal Cao-sectoren 86 Gezondheidszorg Huidige cijfers 2018 1,8
Totaal Cao-sectoren 86 Gezondheidszorg Huidige cijfers 2019 2,8
Totaal Cao-sectoren 86 Gezondheidszorg Huidige cijfers 2020 2,7
Totaal Cao-sectoren 87-88 Verzorging en welzijn Huidige cijfers 2015 1,3
Totaal Cao-sectoren 87-88 Verzorging en welzijn Huidige cijfers 2016 1,4
Totaal Cao-sectoren 87-88 Verzorging en welzijn Huidige cijfers 2017 1,3
Totaal Cao-sectoren 87-88 Verzorging en welzijn Huidige cijfers 2018 1,4
Totaal Cao-sectoren 87-88 Verzorging en welzijn Huidige cijfers 2019 3,6
Totaal Cao-sectoren 87-88 Verzorging en welzijn Huidige cijfers 2020 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over indexcijfers van cao-lonen (per maand en per uur; exclusief bijzondere beloningen en inclusief bijzondere beloningen), indexcijfers van de contractuele loonkosten (per maand en per uur) en indexcijfers van de contractuele arbeidsduur van werknemers in Nederland. Daarnaast bevat de tabel gegevens over de ontwikkeling van de verschillende indices, deze zijn bepaald uit de gepubliceerde indexcijfers. Tot slot vermeldt de tabel het percentage afgesloten cao's.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972, voor de jaarcijfers (tot en met 2009 in beperkte mate) en vanaf 2010, voor de maand en kwartaalcijfers.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1972 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 3 november 2022:
De cijfers over oktober 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De maandcijfers worden binnen één week na de desbetreffende kalendermaand gepubliceerd. Dit is het zogenoemde eerstgepubliceerde cijfer. Daarna wordt iedere maand het voorlopige indexcijfer herzien aan de hand van nieuw afgesloten cao's totdat in het tweede kwartaal de indexcijfers van het voorgaande kalenderjaar definitief geworden zijn.

Toelichting onderwerpen

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder

Procentuele mutatie ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Hierbij wordt altijd gedeeld door de versie huidige cijfers. Dit geldt ook voor de eerstgepubliceerde jaarmutatie.
Cao-lonen per uur incl. bijz.beloningen
Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen

Dit is het cao-loon inclusief bijzondere beloningen waarbij de ontwikkeling van de jaarlijkse arbeidsduur is inbegrepen.
Het cao-loon omvat de volgende elementen:
- het bruto loon voor normale arbeidstijd van voltijdwerknemers.
- alle bindend voorgeschreven, regelmatig betaalde toeslagen.
Uitgesloten zijn toeslagen die in de cao's voorwaardelijk zijn gesteld, zoals een leeftijdstoeslag of een toeslag voor ploegendienst, en individuele loonstijgingen.
Bijzondere beloningen zijn alle bindend (verplicht) voorgeschreven bijzondere (niet maandelijkse) beloningen die tot het bruto loon behoren, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, eenmalige beloningen en de tegemoetkoming in de ziektekosten en de werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling.