Niet-financiële bedrijven boeken recordwinst

© ANP
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2017 uit op 218,1 miljard euro. Dat was 21,5 miljard euro meer dan in 2016 en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Bruto winst (voor belasting) niet-financiële bedrijven
 Bruto winst voor belasting ( mld euro)
2008184,1
2009164,9
2010187,9
2011201,0
2012192,4
2013191,1
2014182,6
2015202,6
2016196,5
2017218,1

De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De toename van de winst in 2017 was voor bijna de helft toe te schrijven aan de winsten van buitenlandse dochters die 10,5 miljard euro hoger waren dan in 2016. Vooral bedrijven in de petrochemie, zoals Shell, boekten hogere winsten van buitenlandse dochters.

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 8,4 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam overigens deels door de groei van de werkgelegenheid. De toename van de renteontvangsten was groter dan die van de rentebetalingen.

De winst na betaling van de belastingen kunnen bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De investeringen in vaste activa waren 2,6 miljard euro hoger dan in 2016. De niet-financiële bedrijven hebben 4,9 miljard euro meer dividend uitgekeerd. Het vorderingensaldo, het verschil tussen de totale inkomsten en de totale bestedingen, kwam in 2017 uit op 63,2 miljard euro, tegen 48,9 miljard euro een jaar eerder.  

Minder leningen en schuldbewijzen door koersmutaties

Eind 2017 hadden niet-financiële bedrijven voor 850,3 miljard euro aan schulden in de vorm van leningen en schuldbewijzen. Dit was 14,2 miljard euro minder dan eind 2016. De afname in 2017 komt niet door aflossingen, maar door koersmutaties. Doordat de euro terrein won ten opzichte van de meeste andere valuta, namen leningen afgesloten in buitenlandse valuta uitgedrukt in euro’s af.

Niet financiële bedrijven, balansstanden (ultimo), passiva
 Schuldbewijzen (mld euro)Kortlopende leningen (mld euro)Langlopende leningen (mld euro)
200868,6188,9456,3
200962,4206482,1
201062219,7485,7
201162263,5471
201272,3260456
201371,5243474,7
201472,3274461,5
201579,8262,9516,4
201695,4248,3520,8
201793,3236,9520,1

Ook in vierde kwartaal fors hogere winst dan jaar eerder

In het vierde kwartaal van 2017 bedroeg de brutowinst voor belastingen 54,7 miljard euro, tegen 49,6 miljard euro in het vierde kwartaal van 2016. Nooit eerder werd in het vierde kwartaal zo’n hoge winst geboekt. De operationele winst was 2,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder en de winsten van buitenlandse dochters stegen met 2,4 miljard euro.