Niet-financiële bedrijven boeken recordwinst

© Hollandse Hoogte / Arenda Oomen
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2018 uit op 67,2 miljard euro. Dat was 4,7 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1999. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De cijfers over de brutowinst voor belasting zijn niet gecorrigeerd voor seizoeneffecten. In het tweede kwartaal is de winst doorgaans lager omdat in dat kwartaal vakantiegelden worden uitbetaald.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting (mld euro)
   Brutowinst voor belasting
20121e kwartaal53,723
2e kwartaal45,881
3e kwartaal53,702
4e kwartaal57,224
20131e kwartaal53,649
2e kwartaal44,942
3e kwartaal54,656
4e kwartaal52,145
20141e kwartaal51,875
2e kwartaal46,438
3e kwartaal53,454
4e kwartaal52,519
20151e kwartaal58,474
2e kwartaal54,249
3e kwartaal58,686
4e kwartaal58,053
20161e kwartaal55,803
2e kwartaal51,915
3e kwartaal61,212
4e kwartaal57,159
20171e kwartaal57,868
2e kwartaal51,029
3e kwartaal62,457
4e kwartaal59,297
20181e kwartaal59,77
2e kwartaal57,304
3e kwartaal67,198

Meer winsten van buitenlandse dochters

De brutowinst voor belasting is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten, dividenden en winsten van dochtermaatschappijen, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De stijging van de winst ten opzichte van een jaar eerder kwam deels door een toename van ontvangen dividenden en winsten van dochtermaatschappijen met 2,1 miljard euro. Deze toename komt geheel op het conto van de winst van buitenlandse dochters, die 2,7 miljard euro hoger was dan in het derde kwartaal van 2017. Vooral Shell maar ook enkele andere bedrijven zagen hun inkomsten uit het buitenland stevig toenemen. Voor een deel was de hogere buitenlandse winst incidenteel. De renteontvangsten van de niet-financiële bedrijven waren hoger dan een jaar eerder en de rentebetalingen lager.

Winst niet-financiële bedrijven voor belasting, 3e kwartalen (mld euro)
   Operationele winstOntvangen winstuitkeringen en ingehouden winstenOverig
20123e kwartaal39,00517,33-2,633
20133e kwartaal40,46516,581-2,39
20143e kwartaal39,97816,077-2,601
20153e kwartaal44,10416,643-2,061
20163e kwartaal44,12616,9030,183
20173e kwartaal45,98817,687-1,218
20183e kwartaal47,82819,741-0,371

Ook operationele winst op recordniveau

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was, ondanks een toename van de loonkosten, in het derde kwartaal 1,8 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2017. De toename van de loonkosten wordt mede veroorzaakt door de groei van de werkgelegenheid. Met 47,8 miljard euro was ook de operationele winst hoger dan ooit tevoren. Vooral uitzendbureaus, computerservicebedrijven, bedrijven in de groothandel en bedrijven in de gezondheidszorg boekten hogere operationele winsten dan in het derde kwartaal van 2017.

Verandering brutowinst voor belasting t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder (mld euro)
   Operationele winstOntvangen dividenden en ingehouden winstenOverig
20131e kwartaal-0,9190,3830,462
2e kwartaal-0,035-1,3910,487
3e kwartaal1,46-0,7490,243
4e kwartaal1,531-6,9990,389
20141e kwartaal-0,168-2,6811,075
2e kwartaal-1,2762,4470,325
3e kwartaal-0,487-0,504-0,211
4e kwartaal0,147-0,1450,372
20151e kwartaal1,7163,7181,165
2e kwartaal3,9872,6791,145
3e kwartaal4,1260,5660,54
4e kwartaal1,543,0140,98
20161e kwartaal1,068-3,8670,128
2e kwartaal1,248-3,227-0,355
3e kwartaal0,0220,262,244
4e kwartaal0,384-2,0590,781
20171e kwartaal1,5590,552-0,046
2e kwartaal1,692-2,318-0,26
3e kwartaal1,8620,784-1,401
4e kwartaal1,4051,472-0,739
20181e kwartaal2,244-0,9190,577
2e kwartaal1,6774,530,068
3e kwartaal1,842,0540,847

Van de brutowinst voor belasting betalen niet-financiële bedrijven onder meer vennootschapsbelasting. In het derde kwartaal van 2018 betaalden de niet-financiële bedrijven ongeveer evenveel belasting als in dezelfde periode een jaar eerder.

De winst na betaling van de belastingen kunnen de bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De investeringen in vaste activa waren 1,3 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2017. De niet-financiële bedrijven hebben 0,2 miljard euro minder dividend uitgekeerd dan een jaar eerder.