Niet-financiële bedrijven boeken recordwinst

© Hollandse Hoogte / Arenda Oomen
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het derde kwartaal van 2018 uit op 67,2 miljard euro. Dat was 4,7 miljard euro meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1999. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De cijfers over de brutowinst voor belasting zijn niet gecorrigeerd voor seizoeneffecten. In het tweede kwartaal is de winst doorgaans lager omdat in dat kwartaal vakantiegelden worden uitbetaald.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting
   Brutowinst voor belasting (mld euro)
20121e kwartaal53,723
20122e kwartaal45,881
20123e kwartaal53,702
20124e kwartaal57,224
20131e kwartaal53,649
20132e kwartaal44,942
20133e kwartaal54,656
20134e kwartaal52,145
20141e kwartaal51,875
20142e kwartaal46,438
20143e kwartaal53,454
20144e kwartaal52,519
20151e kwartaal58,474
20152e kwartaal54,249
20153e kwartaal58,686
20154e kwartaal58,053
20161e kwartaal55,803
20162e kwartaal51,915
20163e kwartaal61,212
20164e kwartaal57,159
20171e kwartaal57,868
20172e kwartaal51,029
20173e kwartaal62,457
20174e kwartaal59,297
20181e kwartaal59,77
20182e kwartaal57,304
20183e kwartaal67,198

Meer winsten van buitenlandse dochters

De brutowinst voor belasting is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten, dividenden en winsten van dochtermaatschappijen, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid, onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht. De stijging van de winst ten opzichte van een jaar eerder kwam deels door een toename van ontvangen dividenden en winsten van dochtermaatschappijen met 2,1 miljard euro. Deze toename komt geheel op het conto van de winst van buitenlandse dochters, die 2,7 miljard euro hoger was dan in het derde kwartaal van 2017. Vooral Shell maar ook enkele andere bedrijven zagen hun inkomsten uit het buitenland stevig toenemen. Voor een deel was de hogere buitenlandse winst incidenteel. De renteontvangsten van de niet-financiële bedrijven waren hoger dan een jaar eerder en de rentebetalingen lager.

Winst niet-financiële bedrijven voor belasting, 3e kwartalen
   Operationele winst (mld euro)Ontvangen winstuitkeringen en ingehouden winsten (mld euro)Overig (mld euro)
20123e kwartaal39,00517,33-2,633
20133e kwartaal40,46516,581-2,39
20143e kwartaal39,97816,077-2,601
20153e kwartaal44,10416,643-2,061
20163e kwartaal44,12616,9030,183
20173e kwartaal45,98817,687-1,218
20183e kwartaal47,82819,741-0,371

Ook operationele winst op recordniveau

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was, ondanks een toename van de loonkosten, in het derde kwartaal 1,8 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2017. De toename van de loonkosten wordt mede veroorzaakt door de groei van de werkgelegenheid. Met 47,8 miljard euro was ook de operationele winst hoger dan ooit tevoren. Vooral uitzendbureaus, computerservicebedrijven, bedrijven in de groothandel en bedrijven in de gezondheidszorg boekten hogere operationele winsten dan in het derde kwartaal van 2017.

Verandering brutowinst voor belasting t.o.v. hetzelfde kwartaal een jaar eerder
   Operationele winst (mld euro)Ontvangen dividenden en ingehouden winsten (mld euro)Overig (mld euro)
20131e kwartaal-0,9190,3830,462
20132e kwartaal-0,035-1,3910,487
20133e kwartaal1,46-0,7490,243
20134e kwartaal1,531-6,9990,389
20141e kwartaal-0,168-2,6811,075
20142e kwartaal-1,2762,4470,325
20143e kwartaal-0,487-0,504-0,211
20144e kwartaal0,147-0,1450,372
20151e kwartaal1,7163,7181,165
20152e kwartaal3,9872,6791,145
20153e kwartaal4,1260,5660,54
20154e kwartaal1,543,0140,98
20161e kwartaal1,068-3,8670,128
20162e kwartaal1,248-3,227-0,355
20163e kwartaal0,0220,262,244
20164e kwartaal0,384-2,0590,781
20171e kwartaal1,5590,552-0,046
20172e kwartaal1,692-2,318-0,26
20173e kwartaal1,8620,784-1,401
20174e kwartaal1,4051,472-0,739
20181e kwartaal2,244-0,9190,577
20182e kwartaal1,6774,530,068
20183e kwartaal1,842,0540,847

Van de brutowinst voor belasting betalen niet-financiële bedrijven onder meer vennootschapsbelasting. In het derde kwartaal van 2018 betaalden de niet-financiële bedrijven ongeveer evenveel belasting als in dezelfde periode een jaar eerder.

De winst na betaling van de belastingen kunnen de bedrijven aanwenden voor investeringen en besparingen, of dividenduitkeringen aan aandeelhouders. De investeringen in vaste activa waren 1,3 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2017. De niet-financiële bedrijven hebben 0,2 miljard euro minder dividend uitgekeerd dan een jaar eerder.