Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

SBI 2008 Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 368,1 331 311
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 3,5 4 3
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 0,3 0 0
C Industrie 2024 1e kwartaal 33,6 25 23
D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 2,3 3 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 1,8 2 2
F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 26,0 14 13
G Handel 2024 1e kwartaal 74,9 74 71
H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 16,2 15 15
I Horeca 2024 1e kwartaal 31,1 33 29
J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 20,0 17 17
K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 9,8 10 9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 3,1 3 3
M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 39,2 28 27
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 28,2 30 28
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 0,9 1 1
P Onderwijs 2024 1e kwartaal 3,5 4 3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 61,5 55 51
R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal 5,5 7 7
S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal 6,7 6 6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- kwartaal en jaar

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures
Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.