Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

SBI 2008 Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal 393,8 344 331
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 1e kwartaal 3,4 3 3
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal 0,4 0 0
C Industrie 2023 1e kwartaal 34,8 25 24
D Energievoorziening 2023 1e kwartaal 2,3 3 2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 1e kwartaal 1,8 1 1
F Bouwnijverheid 2023 1e kwartaal 25,4 15 14
G Handel 2023 1e kwartaal 83,9 78 80
H Vervoer en opslag 2023 1e kwartaal 18,1 16 17
I Horeca 2023 1e kwartaal 35,0 37 31
J Informatie en communicatie 2023 1e kwartaal 23,2 18 18
K Financiële dienstverlening 2023 1e kwartaal 11,0 9 10
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 1e kwartaal 3,3 3 3
M Specialistische zakelijke diensten 2023 1e kwartaal 41,9 31 30
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 1e kwartaal 29,7 31 30
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 1e kwartaal 1,0 1 1
P Onderwijs 2023 1e kwartaal 3,2 4 3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 1e kwartaal 61,5 53 51
R Cultuur, sport en recreatie 2023 1e kwartaal 6,6 8 7
S Overige dienstverlening 2023 1e kwartaal 7,3 8 7
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- kwartaal en jaar

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2023:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2023 worden in augustus 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures
Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.