Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

SBI 2008 Perioden Openstaande vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2019 jaargem. /jaartotaal 259,3
A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal 198,9
A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal 178,4
A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal 195,4
A-U Alle economische activiteiten 2020 4e kwartaal 190,9
A-U Alle economische activiteiten 2020 jaargem. /jaartotaal 199,1
A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal 225,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 jaargem. /jaartotaal 2,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 1e kwartaal 2,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 2e kwartaal 2,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 3e kwartaal 2,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 4e kwartaal 1,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 jaargem. /jaartotaal 2,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 1e kwartaal 2,5
B Delfstoffenwinning 2019 jaargem. /jaartotaal 0,3
B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal 0,2
B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal 0,1
B Delfstoffenwinning 2020 3e kwartaal 0,1
B Delfstoffenwinning 2020 4e kwartaal 0,1
B Delfstoffenwinning 2020 jaargem. /jaartotaal 0,2
B Delfstoffenwinning 2021 1e kwartaal 0,2
C Industrie 2019 jaargem. /jaartotaal 23,3
C Industrie 2020 1e kwartaal 18,7
C Industrie 2020 2e kwartaal 15,7
C Industrie 2020 3e kwartaal 16,9
C Industrie 2020 4e kwartaal 18,0
C Industrie 2020 jaargem. /jaartotaal 17,9
C Industrie 2021 1e kwartaal 20,7
D Energievoorziening 2019 jaargem. /jaartotaal 0,9
D Energievoorziening 2020 1e kwartaal 1,2
D Energievoorziening 2020 2e kwartaal 1,1
D Energievoorziening 2020 3e kwartaal 1,0
D Energievoorziening 2020 4e kwartaal 1,1
D Energievoorziening 2020 jaargem. /jaartotaal 1,1
D Energievoorziening 2021 1e kwartaal 1,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2019 jaargem. /jaartotaal 1,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 1e kwartaal 0,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 2e kwartaal 0,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 3e kwartaal 0,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 4e kwartaal 1,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 jaargem. /jaartotaal 0,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021 1e kwartaal 0,8
F Bouwnijverheid 2019 jaargem. /jaartotaal 18,1
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal 13,9
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal 13,1
F Bouwnijverheid 2020 3e kwartaal 14,4
F Bouwnijverheid 2020 4e kwartaal 15,6
F Bouwnijverheid 2020 jaargem. /jaartotaal 14,4
F Bouwnijverheid 2021 1e kwartaal 18,1
G Handel 2019 jaargem. /jaartotaal 56,1
G Handel 2020 1e kwartaal 41,5
G Handel 2020 2e kwartaal 37,3
G Handel 2020 3e kwartaal 43,0
G Handel 2020 4e kwartaal 39,4
G Handel 2020 jaargem. /jaartotaal 42,4
G Handel 2021 1e kwartaal 44,5
H Vervoer en opslag 2019 jaargem. /jaartotaal 13,1
H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal 8,3
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal 6,8
H Vervoer en opslag 2020 3e kwartaal 8,2
H Vervoer en opslag 2020 4e kwartaal 7,7
H Vervoer en opslag 2020 jaargem. /jaartotaal 8,3
H Vervoer en opslag 2021 1e kwartaal 9,9
I Horeca 2019 jaargem. /jaartotaal 22,9
I Horeca 2020 1e kwartaal 9,9
I Horeca 2020 2e kwartaal 10,2
I Horeca 2020 3e kwartaal 10,8
I Horeca 2020 4e kwartaal 6,1
I Horeca 2020 jaargem. /jaartotaal 11,1
I Horeca 2021 1e kwartaal 13,7
J Informatie en communicatie 2019 jaargem. /jaartotaal 18,3
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal 15,0
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal 12,3
J Informatie en communicatie 2020 3e kwartaal 13,6
J Informatie en communicatie 2020 4e kwartaal 15,7
J Informatie en communicatie 2020 jaargem. /jaartotaal 14,5
J Informatie en communicatie 2021 1e kwartaal 18,8
K Financiële dienstverlening 2019 jaargem. /jaartotaal 8,8
K Financiële dienstverlening 2020 1e kwartaal 7,0
K Financiële dienstverlening 2020 2e kwartaal 7,0
K Financiële dienstverlening 2020 3e kwartaal 6,9
K Financiële dienstverlening 2020 4e kwartaal 7,3
K Financiële dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 7,2
K Financiële dienstverlening 2021 1e kwartaal 7,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 jaargem. /jaartotaal 2,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal 1,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal 1,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal 1,4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 4e kwartaal 1,5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 jaargem. /jaartotaal 1,6
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 1e kwartaal 1,6
M Specialistische zakelijke diensten 2019 jaargem. /jaartotaal 26,7
M Specialistische zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 21,6
M Specialistische zakelijke diensten 2020 2e kwartaal 17,9
M Specialistische zakelijke diensten 2020 3e kwartaal 19,8
M Specialistische zakelijke diensten 2020 4e kwartaal 21,2
M Specialistische zakelijke diensten 2020 jaargem. /jaartotaal 20,8
M Specialistische zakelijke diensten 2021 1e kwartaal 26,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2019 jaargem. /jaartotaal 19,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 1e kwartaal 15,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 2e kwartaal 14,4
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 3e kwartaal 14,6
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 4e kwartaal 14,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 jaargem. /jaartotaal 15,5
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021 1e kwartaal 15,2
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 jaargem. /jaartotaal 0,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 1e kwartaal 0,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 2e kwartaal 0,5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal 0,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 4e kwartaal 0,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 jaargem. /jaartotaal 0,6
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 1e kwartaal 0,7
P Onderwijs 2019 jaargem. /jaartotaal 2,1
P Onderwijs 2020 1e kwartaal 1,3
P Onderwijs 2020 2e kwartaal 1,3
P Onderwijs 2020 3e kwartaal 1,7
P Onderwijs 2020 4e kwartaal 1,6
P Onderwijs 2020 jaargem. /jaartotaal 1,6
P Onderwijs 2021 1e kwartaal 2,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2019 jaargem. /jaartotaal 34,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 1e kwartaal 34,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 2e kwartaal 31,6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 3e kwartaal 33,7
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 4e kwartaal 33,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 jaargem. /jaartotaal 33,5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 1e kwartaal 35,0
R Cultuur, sport en recreatie 2019 jaargem. /jaartotaal 3,9
R Cultuur, sport en recreatie 2020 1e kwartaal 2,9
R Cultuur, sport en recreatie 2020 2e kwartaal 1,9
R Cultuur, sport en recreatie 2020 3e kwartaal 2,4
R Cultuur, sport en recreatie 2020 4e kwartaal 1,7
R Cultuur, sport en recreatie 2020 jaargem. /jaartotaal 2,5
R Cultuur, sport en recreatie 2021 1e kwartaal 2,9
S Overige dienstverlening 2019 jaargem. /jaartotaal 4,1
S Overige dienstverlening 2020 1e kwartaal 2,6
S Overige dienstverlening 2020 2e kwartaal 2,3
S Overige dienstverlening 2020 3e kwartaal 3,0
S Overige dienstverlening 2020 4e kwartaal 3,2
S Overige dienstverlening 2020 jaargem. /jaartotaal 2,9
S Overige dienstverlening 2021 1e kwartaal 3,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- kwartaal en jaar

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2021:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2021 worden in augustus 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.