Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

SBI 2008 Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
I Horeca 2013 1e kwartaal 8,0 14 12
I Horeca 2013 2e kwartaal 7,5 16 16
I Horeca 2013 3e kwartaal 6,7 14 15
I Horeca 2013 4e kwartaal 5,6 11 12
I Horeca 2014 1e kwartaal 8,8 17 13
I Horeca 2014 2e kwartaal 9,3 18 17
I Horeca 2014 3e kwartaal 8,9 16 16
I Horeca 2014 4e kwartaal 7,8 14 15
I Horeca 2015 1e kwartaal 11,1 20 17
I Horeca 2015 2e kwartaal 11,2 21 21
I Horeca 2015 3e kwartaal 9,8 17 19
I Horeca 2015 4e kwartaal 10,0 16 16
I Horeca 2016 1e kwartaal 12,9 21 18
I Horeca 2016 2e kwartaal 13,7 23 22
I Horeca 2016 3e kwartaal 14,4 22 21
I Horeca 2016 4e kwartaal 13,1 19 20
I Horeca 2017 1e kwartaal 16,4 26 22
I Horeca 2017 2e kwartaal 19,6 29 26
I Horeca 2017 3e kwartaal 18,1 25 26
I Horeca 2017 4e kwartaal 16,7 20 22
I Horeca 2018 1e kwartaal 19,1 23 21
I Horeca 2018 2e kwartaal 22,9 31 27
I Horeca 2018 3e kwartaal 21,1 27 29
I Horeca 2018 4e kwartaal 18,9 22 24
I Horeca 2019 1e kwartaal 22,9 30 25
I Horeca 2019 2e kwartaal 25,9 32 29
I Horeca 2019 3e kwartaal 23,1 29 32
I Horeca 2019 4e kwartaal 20,5 24 26
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- kwartaal en jaar

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures
Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.