Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

Consumentenprijzen; prijsindex 2006 = 100, 1996 - 2015

CPI Perioden CPI (2006 = 100) CPI afgeleid (2006 = 100) Jaarmutatie CPI (%) Jaarmutatie CPI afgeleid (%)
00000 Totaal bestedingen 2015 116,58 112,93 0,6 0,5
01000 Voedingsmidd. en alc.vrije dranken 2015 115,79 115,62 0,7 0,6
01100 Voedingsmiddelen 2015 115,06 115,06 0,5 0,5
01110 Brood en granen 2015 117,97 117,97 0,7 0,7
01111 Rijst 2015 124,28 124,28 -1,6 -1,6
01112 Tarwemeel 2015 93,53 93,53 -5,2 -5,2
01113 Brood en beschuit 2015 124,28 124,28 -0,2 -0,2
01114 Koek, gebak en zoutjes 2015 114,20 114,20 2,3 2,3
01115 Deegwaren 2015 115,62 115,62 -2,2 -2,2
01116 Ontbijtproducten 2015 107,32 107,32 -0,1 -0,1
01120 Vlees 2015 111,94 111,94 -0,8 -0,8
01121 Rundvlees 2015 116,43 116,43 0,5 0,5
01122 Kalfsvlees 2015 - -
01123 Varkensvlees 2015 105,16 105,16 -1,2 -1,2
01124 Pluimvee 2015 109,55 109,55 0,5 0,5
01125 Vleeswaren en vleesgerechten 2015 115,65 115,65 -0,5 -0,5
01126 Overig vlees 2015 111,76 111,76 -2,2 -2,2
01130 Vis, schaal- en schelpdieren 2015 113,02 113,02 -0,5 -0,5
01131 Verse en diepvries vis 2015 109,10 109,10 -0,5 -0,5
01132 Schaal- en schelpdieren 2015 128,09 128,09 1,4 1,4
01133 Houdbare vis 2015 116,37 116,37 -2,7 -2,7
01140 Melk, kaas en eieren 2015 124,45 124,45 -0,7 -0,7
01141 Melk 2015 139,61 139,61 -3,8 -3,8
01142 Yoghurt, room, desserts e.d. 2015 114,06 114,06 -2,2 -2,2
01143 Kaas 2015 127,35 127,35 0,8 0,8
01144 Eieren 2015 125,53 125,53 3,5 3,5
01150 Olieën en vetten 2015 123,92 123,92 1,2 1,2
01151 Boter 2015 121,27 121,27 -5,0 -5,0
01152 Margarine e.d. 2015 125,05 125,05 2,1 2,1
01153 Eetbare olieën 2015 124,16 124,16 3,5 3,5
01160 Fruit 2015 120,94 120,94 2,1 2,1
01161 Vers fruit 2015 117,86 117,86 2,0 2,0
01162 Gedroogde vruchten en noten 2015 126,71 126,71 3,5 3,5
01163 Vruchten op sap en vruchtenmoes 2015 144,51 144,51 -1,5 -1,5
01170 Groenten en aardappelen 2015 112,69 112,69 4,5 4,5
01171 Verse groenten 2015 105,11 105,11 2,1 2,1
01172 Diepvries- en overige groenten 2015 124,46 124,46 -0,1 -0,1
01173 Aardappelen 2015 104,60 104,60 10,0 10,0
01174 Aardappelproducten 2015 110,56 110,56 -2,3 -2,3
01180 Suiker, zoetwaren en ijs 2015 106,38 106,38 -0,6 -0,6
01181 Suiker 2015 86,58 86,58 -8,4 -8,4
01182 Zoet broodbeleg 2015 110,67 110,67 -1,0 -1,0
01183 Chocolade 2015 121,77 121,77 2,3 2,3
01184 Snoep 2015 99,58 99,58 -1,9 -1,9
01185 Consumptie-ijs 2015 88,60 88,60 -1,3 -1,3
01190 Overige voedingsmiddelen 2015 105,17 105,17 -1,2 -1,2
01191 Specerijen, kruiden e.d. 2015 116,72 116,72 -1,0 -1,0
01192 Sauzen, mayonaise e.d. 2015 100,08 100,08 -1,6 -1,6
01193 Soepen en bouillons 2015 120,83 120,83 -2,7 -2,7
01194 Kant-en-kl.- en diepvr.maaltijden 2015 101,29 101,29 0,1 0,1
01195 Salades e.d. 2015 110,47 110,47 -0,7 -0,7
01196 Overige voeding 2015 97,05 97,05 -2,2 -2,2
01200 Alcoholvrije dranken 2015 123,55 121,67 2,0 2,0
01210 Koffie, thee en cacao 2015 127,10 127,10 5,6 5,6
01211 Koffie en cacao 2015 131,63 131,63 6,4 6,4
01212 Thee 2015 106,97 106,97 1,4 1,4
01220 Mineraalwater, frisdr. en sappen 2015 120,89 117,83 -0,1 -0,1
01221 Mineraalwater 2015 129,12 123,74 0,6 0,5
01222 Frisdranken 2015 126,18 122,71 1,7 1,8
01223 Vruchten- en groentesappen 2015 113,77 111,76 -3,0 -3,0
01224 Limonadesiroop 2015 109,37 106,37 -2,8 -2,8
02000 Alcoholhoudende dranken en tabak 2015 147,29 116,81 2,1 1,5
02100 Alcoholhoudende dranken 2015 121,09 110,53 -0,1 -0,1
02110 Gedistill. dranken en likeuren 2015 114,06 107,64 1,2 1,2
02120 Wijnen 2015 119,55 109,20 0,4 0,4
02130 Bier 2015 128,84 114,67 -1,6 -1,7
02200 Tabak 2015 166,62 120,72 3,7 2,6
02210 Sigaretten 2015 164,20 118,46 3,5 2,3
02220 Shag 2015 178,68 126,15 4,4 3,5
02230 Sigaren, pijptabak e.d. 2015 125,97 123,76 1,9 1,9
03000 Kleding en schoeisel 2015 99,50 97,88 -2,0 -2,0
03100 Kleding en kledingstoffen 2015 98,61 97,00 -2,1 -2,1
03110 Kledingstoffen 2015 - -
03120 Kleding 2015 97,79 96,18 -2,3 -2,3
03121 Herenkleding 2015 95,94 94,36 -1,7 -1,6
03122 Dameskleding 2015 101,88 100,19 -1,3 -1,3
03123 Kinderkleding 2015 90,93 89,42 -4,9 -4,9
03124 Babykleding 2015 83,93 82,54 -6,2 -6,2
03130 Kledingartikelen en toebehoren 2015 102,39 100,70 -0,1 -0,1
03140 Stomerij, rep./verhuur v. kleding 2015 116,00 114,83 0,4 0,4
03200 Schoenen en schoenreparaties 2015 103,77 102,14 -1,7 -1,7
03210 Schoenen 2015 102,84 101,14 -1,7 -1,7
03211 Herenschoenen 2015 105,94 104,19 -2,9 -2,9
03212 Damesschoenen 2015 102,04 100,36 -1,8 -1,8
03213 Sportschoenen volwassenen 2015 106,31 104,55 -0,8 -0,9
03214 Kinderschoenen 2015 100,70 99,04 0,2 0,2
03220 Reparatie van schoenen 2015 - -
04000 Huisvesting, water en energie 2015 121,54 118,72 1,9 1,6
04100 Werkelijke huur 2015 126,47 126,47 3,3 3,3
04110 Woninghuur 2015 126,53 126,53 3,3 3,3
04120 Huur garage 2015 118,70 118,70 2,1 2,1
04200 Toegerekende huur eigen woning 2015 125,48 125,48 3,2 3,2
04300 Onderhoud en reparatie woning 2015 115,68 117,36 1,2 1,2
04310 Prod. v. onderh./rep. v.d. woning 2015 116,62 114,69 0,8 0,8
04320 Diensten onderh./rep. v.d. woning 2015 111,32 126,20 2,3 2,3
04400 Overige diensten i.v.m. de woning 2015 113,01 109,30 0,5 0,3
04410 Watervoorziening 2015 105,70 94,44 0,2 0,1
04420 Afvalverwerking 2015 114,52 112,63 2,3 2,3
04440 Diensten i.v.m. de woning n.e.g. 2015 119,77 121,68 0,2 -0,2
04500 Energie 2015 110,69 98,82 -2,7 -4,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de consumentenprijsindex (CPI). Dit indexcijfer geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden in Nederland aanschaft. In de tabel staat ook de afgeleide consumentenprijsindex. Dit is de CPI exclusief invloed van overheidsmaatregelen zoals BTW.

Naast deze indices bevat de tabel de inflatie. Inflatie als economisch begrip is de gemiddelde prijsstijging van de goederen en diensten die consumenten kopen. De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. De maand-op-maand ontwikkeling staat ook in de tabel. U kunt deze cijfers over 269 combinaties van productgroepen bekijken. Van elke productgroep is tevens te vinden hoeveel de Nederlandse consument er aan uitgeeft in verhouding tot zijn totale uitgaven. Dit noemen we de wegingscoëfficiënt.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2016
Geen, deze tabel is stop gezet.

Wijzigingen per 10 december 2015
Per 1 oktober is door de rijksoverheid het puntenstelsel voor de woninghuren aangepast. Als gevolg hiervan zijn de huren van een beperkt aantal woningen gedaald, waardoor ook de gemiddelde huren daalden. Het effect van deze huurdaling op de prijsindexcijfers van de huur en toegerekende huur kon niet eerder bepaald worden, omdat de woningcorporaties pas in november de omvang van de huuraanpassingen bekend maakten. De cijfers van de groepen 04100 ‘Werkelijke huur’ en 04200 ‘Toegerekende huur eigen woning’ van oktober 2015 zijn daarom aangepast.

De cijfers voor de groepen 061100 ‘Zelfzorggeneesmiddelen, 061200 ‘Andere medische producten’, 072200 ‘Autobrandstoffen’ en 083000 ‘Telefoon, fax- en internetdiensten’van juni tot en met september 2015 zijn bijgesteld. Dit heeft geen gevolgen voor de gepubliceerde indexcijfers op hoofdniveau.

De afgeleide CPI is over de maand augustus 2015 0,01 indexpunt naar beneden bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Consumentenprijzen; prijsindex 2015=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

CPI
Consumentenprijsindex alle huishoudens.
CPI afgeleid
Consumentenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, is gelijk aan
de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de
tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW
en accijns op alcohol en tabak) en subsidies.
Jaarmutatie CPI
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie CPI afgeleid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.