Inflatie in december blijft gelijk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in december 0,7 procent. Ook in november lagen de prijzen voor consumenten 0,7 procent hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde inflatie in 2015 bedroeg 0,6 procent. Dat maakt CBS bekend.

Inflatie (CPI)

Benzineprijs verhoogt, kleding verlaagt inflatie

De prijsontwikkeling van benzine had in december een verhogend effect op de inflatie. Weliswaar lag de prijs in december 5,7 procent lager dan een jaar eerder, maar in november was de prijsdaling op jaarbasis nog 7,5 procent. In december kostte benzine (Euro 95) gemiddeld 1,46 euro per liter. Dit is de laagste prijs na februari 2010.

Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets had in december een opwaarts effect op de inflatie. Daarentegen drukte de prijsontwikkeling van kleding de inflatie, waardoor deze per saldo gelijk bleef.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak stijgt

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in december uitgekomen op 1,3 procent. In november was dit nog 1,2 procent.

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters

Inflatie in 2015 gemiddeld 0,6 procent

Vandaag publiceert CBS ook over de gemiddelde inflatie van 2015. Deze is in 2015 uitgekomen op 0,6 procent. In de afgelopen 50 jaar is de inflatie alleen in 1986 en 1987 lager geweest dan in 2015.

Inflatie in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) stelt CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) samen.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP is in december uitgekomen op 0,5 procent. Dat is iets hoger dan in november, toen de inflatie nog 0,4 procent bedroeg. De inflatie in Nederland is daarmee opnieuw hoger dan in de eurozone. De inflatie in de eurozone bleef in december 0,2 procent.

Inflatie (HICP)

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen. Omdat de huurstijging hoger is dan de gemiddelde prijsstijging van andere goederen en diensten, komt de Nederlandse inflatie volgens de CPI op dit moment hoger uit dan volgens de HICP.