Inflatie stijgt licht

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in november 0,7 procent. In de twee voorgaande maanden lagen de prijzen voor consumenten nog 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie steeg vooral door de prijsontwikkeling van benzine. Dat maakt CBS bekend.

Inflatie (CPI)

Benzineprijs verhoogt inflatie

Het was vooral de prijsontwikkeling van benzine die de inflatie deed stijgen. Weliswaar lag de benzineprijs in november 7,3 procent lager dan een jaar eerder, maar in oktober was de prijsdaling op jaarbasis nog 11,8 procent. In november kostte benzine (Euro 95) gemiddeld 1,51 euro per liter.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak daalt

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterk fluctueert en de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in november uitgekomen op 1,2 procent. Vorige maand was dit nog 1,4 procent.

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters

Inflatie in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) stelt CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) samen.

De Nederlandse inflatie volgens de HICP is in november uitgekomen op 0,4 procent, net als in oktober. Dat is ruim boven het gemiddelde van de eurozone. De inflatie in de eurozone bleef in november ook gelijk op 0,1 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Inflatie (HICP)

De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen. Omdat de huurstijging hoger is dan de gemiddelde prijsstijging van andere goederen en diensten, komt de Nederlandse inflatie volgens de CPI op dit moment hoger uit dan volgens de HICP.

Bijstelling oktober 2015 door lagere woninghuren

Per 1 oktober is door de Rijksoverheid het woningwaarderingsstelsel voor woningen in de gereguleerde huursector aangepast. De WOZ-waarde van de huurwoning telt vanaf die datum zwaarder mee in de woningwaardering. De gemiddelde huurstijging is daardoor vanaf 1 oktober gedaald van 2,4 procent naar 2,2 procent. Door het effect van deze huurdaling is het voorlopig inflatiecijfer van oktober bijgesteld van 0,7 procent naar 0,6 procent.