Consumentenprijzen; inflatie Europa 2005 = 100 (HICP), 1996 - 2015

Consumentenprijzen; inflatie Europa 2005 = 100 (HICP), 1996 - 2015

Perioden Nederland, HICP (2005 = 100) Eurozone, MUICP (2005 = 100) Europese Unie, EICP (2005 = 100) Jaarmutatie, HICP (%) Jaarmutatie, MUICP (%) Jaarmutatie, EICP (%)
2012 113,34 115,64 118,28 2,8 2,5 2,6
2013 januari 114,17 115,67 118,62 3,2 2,0 2,1
2013 februari 115,34 116,09 119,09 3,2 1,8 2,0
2013 maart 116,88 117,47 120,19 3,2 1,7 1,9
2013 april 116,97 117,36 120,17 2,8 1,2 1,4
2013 mei 117,02 117,49 120,29 3,1 1,4 1,6
2013 juni 116,44 117,61 120,35 3,2 1,6 1,7
2013 juli 116,86 116,99 119,88 3,1 1,6 1,7
2013 augustus 116,60 117,14 120,04 2,8 1,3 1,5
2013 september 116,70 117,71 120,52 2,4 1,1 1,3
2013 oktober 116,40 117,56 120,43 1,3 0,7 0,9
2013 november 115,71 117,47 120,34 1,2 0,9 1,0
2013 december 115,81 117,88 120,75 1,4 0,8 1,0
2013 116,24 117,20 120,06 2,6 1,4 1,5
2014 januari 115,08 116,57 119,68 0,8 0,8 0,9
2014 februari 115,77 116,92 120,06 0,4 0,7 0,8
2014 maart 117,04 118,02 120,92 0,1 0,5 0,6
2014 april 117,72 118,20 121,14 0,6 0,7 0,8
2014 mei 117,18 118,07 121,03 0,1 0,5 0,6
2014 juni 116,76 118,20 121,15 0,3 0,5 0,7
2014 juli 117,16 117,43 120,53 0,3 0,4 0,5
2014 augustus 117,02 117,57 120,65 0,4 0,4 0,5
2014 september 116,99 118,08 121,03 0,2 0,3 0,4
2014 oktober 116,86 118,01 121,01 0,4 0,4 0,5
2014 november 116,00 117,80 120,76 0,3 0,3 0,3
2014 december 115,74 117,69 120,64 -0,1 -0,2 -0,1
2014 116,61 117,71 120,72 0,3 0,4 0,6
2015 januari 114,31 115,86 119,11 -0,7 -0,6 -0,5
2015 februari 115,24 116,61 119,74 -0,5 -0,3 -0,3
2015 maart 116,72 117,93 120,79 -0,3 -0,1 -0,1
2015 april 117,69 118,21 121,10 0,0 0,0 0,0
2015 mei 117,98 118,48 121,38 0,7 0,3 0,3
2015 juni 117,33 118,46 121,31 0,5 0,2 0,1
2015 juli 118,11 117,71 120,72 0,8 0,2 0,2
2015 augustus 117,53 117,72 120,71 0,4 0,1 0,0
2015 september 117,33 117,98 120,87 0,3 -0,1 -0,1
2015 oktober 117,32 118,15 121,02 0,4 0,1 0,0
2015 november 116,43 117,98 120,87 0,4 0,1 0,1
2015 december 116,30 117,96 120,85 0,5 0,2 0,2
2015 116,86 117,75 120,71 0,2 0,0 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) voor Nederland, de EU en de Eurozone. Deze prijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten dat een gemiddeld huishouden in een EU-land aanschaft. De samenstelling van het pakket goederen en diensten maakt een vergelijking mogelijk van het prijsverloop van consumentengoederen en -diensten tussen EU-landen. Van de indices staan ook de jaar-op-jaar ontwikkelingen in deze tabel.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 juni 2016
Geen, deze tabel is stop gezet

Wijzigingen per 10 maart 2016:
Eurostat heeft cijfers voor de EU en de Eurozone aangepast.

Wijzigingen per 11 februari 2016:
Aan deze tabel worden per 11 februari 2016 geen nieuwe periodes meer toegevoegd. De tabel wordt uitsluitend nog geactualiseerd voor de voorlopige cijfers. Nieuwe periodes worden per deze datum toegevoegd aan de nieuwe tabel: Europese inflatie; Nederland, eurozone en Europese Unie 2015 = 100 .

Wijzigingen per 10 december
Door nagekomen informatie over de huren is de HICP voor Nederland in oktober naar beneden bijgesteld.

HICP reeksen kunnen worden aangepast volgens de regels vastgesteld in Commission Regulation (EC) No 1921/2001 van 28 september 2001. De gepubliceerde HICP data kunnen worden gereviseerd als gevolg van fouten, nieuwe of verbeterde informatie, en veranderingen in het systeem van geharmoniseerde regels. De HICP reeksen worden gereviseerd en gepubliceerd door Eurostat. Het CBS neemt de nieuwe publicatiecijfers over.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Europese inflatie; Nederland, eurozone en Europese Unie 2015 = 100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Nederland, HICP
De geharmoniseerde prijsindex van Nederland.
Eurozone, MUICP
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie van Europa (MUICP)
geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan
de Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone.
(bron: Eurostat).
Europese Unie, EICP
De Europese consumentenprijsindex (EICP) is het cijfer dat Eurostat
publiceert als het cijfer voor de totale Europese Unie.
Van 1997 tot en met april 2005 had deze index betrekking op de inflatie
van de 15 staten die toen lid waren. Vanaf mei 2005 heeft de EICP
betrekking op de Europese Unie inclusief de 13 nieuw toegetreden landen.
(bron: Eurostat).
Jaarmutatie, HICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Jaarmutatie, MUICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
(bron: Eurostat).
Jaarmutatie, EICP
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
(bron: Eurostat).