Inflatie stijgt licht

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in oktober 0,7 procent.

De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) bedroeg in oktober 0,7 procent. In september lagen de prijzen voor consumenten nog 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De inflatie steeg vooral door de prijsontwikkeling van benzine en vliegtickets. In de eerste tien maanden van 2015 was de inflatie gemiddeld 0,6 procent. Dat maakt CBS bekend.

Inflatie (CPI)
 

Benzineprijs verhoogt inflatie

De stijging van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van benzine. Weliswaar lag de prijs in oktober 11,8 procent lager dan een jaar eerder, maar in september was de prijsdaling op jaarbasis nog 12,5 procent. In oktober kostte benzine gemiddeld 1,48 euro per liter. Ook de prijsontwikkeling van vliegtickets verhoogde de inflatie. In oktober waren vliegtickets 9,7 procent duurder dan een jaar eerder. In september waren vliegtickets vrijwel even duur als een jaar eerder.

Inflatie zonder energie, voeding, alcohol en tabak stijgt ook licht

Omdat de prijsontwikkeling van energie en voeding sterke fluctuaties kent en de prijzen van alcohol en tabak vaak worden verhoogd door belastingmaatregelen, wordt ook gekeken naar de inflatie exclusief deze productgroepen. De inflatie volgens deze maatstaf is in oktober uitgekomen op 1,4 procent. Vorige maand was dit nog 1,3 procent.

Inflatie (CPI) en prijsontwikkeling onderliggende clusters
 

Inflatie in Nederland hoger dan in de eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) stelt CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP) samen.
De Nederlandse inflatie volgens de HICP steeg van 0,3 procent in september naar 0,4 procent in oktober en blijft daarmee ruim boven het gemiddelde van de eurozone. De inflatie in de eurozone steeg in oktober naar 0,0 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Inflatie (HICP)
 

 
De HICP houdt in tegenstelling tot de CPI geen rekening met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de prijsontwikkeling van huurwoningen. Omdat de huurstijging hoger is dan de gemiddelde prijsstijging van andere goederen en diensten, komt de Nederlandse inflatie volgens de CPI op dit moment hoger uit dan volgens de HICP.