Bevolking; kerncijfers

Bevolking; kerncijfers

Perioden Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen Totale bevolking (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen Jonger dan 20 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 20 tot 40 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 40 tot 65 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 65 tot 80 jaar (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Bevolking naar leeftijd, aantallen 80 jaar of ouder (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Demografische druk Grijze druk (%)
2007 16.357.992 3.957.103 4.319.136 5.713.401 1.767.510 600.842 23,6
2008 16.405.399 3.940.450 4.267.063 5.783.060 1.799.337 615.489 24,0
2009 16.485.787 3.933.585 4.233.861 5.846.526 1.840.607 631.208 24,5
2010 16.574.989 3.928.334 4.192.772 5.915.555 1.890.334 647.994 25,1
2011 16.655.799 3.913.819 4.162.599 5.984.435 1.927.399 667.547 25,6
2012 16.730.348 3.894.754 4.141.893 5.977.333 2.030.353 686.015 26,8
2013 16.779.575 3.870.773 4.120.358 5.964.099 2.121.525 702.820 28,0
2014 16.829.289 3.846.040 4.117.652 5.946.573 2.201.935 717.089 29,0
2015 16.900.726 3.828.059 4.134.447 5.930.535 2.272.709 734.976 29,9
2016 16.979.120 3.818.499 4.163.702 5.911.611 2.336.560 748.748 30,6
2017 17.081.507 3.817.173 4.206.639 5.898.035 2.395.385 764.275 31,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de bevolking van Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking naar geslacht;
- Bevolking naar burgerlijke staat;
- Bevolking naar leeftijd;
- Bevolking naar migratieachtergrond;
- Particuliere huishoudens;
- Personen in institutionele huishoudens;
- Bevolkingsgroei;
- Bevolkingsdichtheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen 22 augustus 2022:
Definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2021 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In de tweede helft van 2023 worden de definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2022 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.
Bevolking naar leeftijd, aantallen
Bevolking naar leeftijd in aantallen.
Totale bevolking
Jonger dan 20 jaar
Personen jonger dan 20 jaar.
20 tot 40 jaar
Personen van 20 tot 40 jaar.
40 tot 65 jaar
Personen van 40 tot 65 jaar.
65 tot 80 jaar
Personen van 65 tot 80 jaar.
80 jaar of ouder
Personen van 80 jaar of ouder.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.