Bevolkingsgroei Nederland en EU vooral door migratie

© Hollandse Hoogte
Nederland is één van de 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeit. De bevolking groeit vooral door migratie. Dat is ook het geval bij de meeste andere landen waarvan de bevolking toeneemt. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat.

Saldo in personen per 1 000 inwoners:
 Groei of krimp ( personen per 1 000 inwoners)
België5,4
Bulgarije-7,3
Tsjechië2,9
Denemarken5,6
Duitsland4
Estland2,7
Ierland11,2
Griekenland-2,7
Spanje2,8
Frankrijk3,5
Kroatië-11,8
Italië-1,7
Cyprus11
Letland-8,1
Litouwen-13,8
Luxemburg19
Hongarije-2
Malta32,9
Nederland5,8
Oostenrijk5,6
Polen0,1
Portugal-1,8
Roemenië-6,2
Slovenië0,5
Slowakije1,4
Finland1,8
Zweden12,4
Verenigd Koninkrijk6,5
1Het cijfer voor Nederland is gebaseerd op StatLine, de cijfers van de overige EU-landen op Eurostat

Over het algemeen groeide de bevolking van West-Europese landen, terwijl de bevolking van de oostelijke lidstaten minder groeide dan het EU-gemiddelde of zelfs kromp. Nederland groeide in 2017 met 5,8 per duizend inwoners en stond daarmee in de EU op plaats 6. Op Malta groeide de bevolking naar verhouding het meest, met 32,9 per duizend inwoners.

De bevolkingsgroei of -krimp van een land is de som van de natuurlijke aanwas, dit is het aantal geboorten minus het aantal sterfgevallen, en het migratiesaldo, dit is het aantal immigranten minus het aantal emigranten.

Litouwen en Kroatië krimpen met name door migratie

In 16 van de 19 EU-landen waar de bevolking groeit, draagt migratie hier het meest aan bij. Dit is bijvoorbeeld het geval in Malta, Luxemburg, Zweden, Cyprus, maar ook in Nederland. Het aantal inwoners van veel Oost-Europese EU-landen krimpt juist, met Litouwen en Kroatië voorop, met name omdat er meer inwoners uit deze landen emigreerden dan er binnenkwamen. Arbeidsmigratie is een belangrijke oorzaak van deze krimp.

Bevolking Duitsland groeit alleen door migratie

In 14 van de 28 EU-lidstaten was in 2017 het aantal sterfgevallen hoger dan het aantal geboorten. In Nederland was het aantal geboorten per duizend inwoners ruim 1 hoger dan het aantal sterfgevallen. In Duitsland was de natuurlijke aanwas negatief, met bijna 2 per duizend inwoners. Maar omdat meer mensen migreerden dan er emigreerden, groeide de bevolking van Duitsland toch.

Saldo in personen per 1 000 inwoners:
 Migratiesaldo ( personen per 1 000 inwoners)
België4,5
Bulgarije-0,8
Tsjechië2,7
Denemarken4,2
Duitsland5,8
Estland4
Ierland4,6
Griekenland0,6
Spanje3,5
Frankrijk1
Kroatië-7,7
Italië1,4
Cyprus7,2
Letland-4
Litouwen-9,7
Luxemburg15,8
Hongarije1,8
Malta31,3
Nederland4,7
Oostenrijk5,1
Polen0,1
Portugal0,5
Roemenië-2,5
Slovenië0,6
Slowakije0,7
Finland2,4
Zweden10,1
Verenigd Koninkrijk4,3
1Het cijfer voor Nederland is gebaseerd op StatLine, de cijfers van de overige EU-landen op Eurostat

Saldo in personen per 1 000 inwoners:
 Saldo natuurlijke aanwas ( personen per 1 000 inwoners)
België0,9
Bulgarije-6,5
Tsjechië0,3
Denemarken1,4
Duitsland-1,8
Estland-1,3
Ierland6,6
Griekenland-3,3
Spanje-0,7
Frankrijk2,5
Kroatië-4,1
Italië-3,2
Cyprus3,8
Letland-4,1
Litouwen-4
Luxemburg3,2
Hongarije-3,8
Malta1,6
Nederland1,1
Oostenrijk0,5
Polen0
Portugal-2,3
Roemenië-3,6
Slovenië-0,1
Slowakije0,7
Finland-0,6
Zweden2,3
Verenigd Koninkrijk2,2
1Het cijfer voor Nederland is gebaseerd op StatLine, de cijfers van de overige EU-landen op Eurostat