Bevolking; kerncijfers

Bevolking; kerncijfers

Perioden Bevolking naar geslacht Totale bevolking (aantal) Bevolking naar geslacht Mannen (aantal) Bevolking naar geslacht Vrouwen (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Demografische druk Totale druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Demografische druk Groene druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Demografische druk Grijze druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Gemiddelde leeftijd Totale bevolking (Jaar) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Gemiddelde leeftijd Mannen (Jaar) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) Gemiddelde leeftijd Vrouwen (Jaar) Bevolking naar migratieachtergrond Totale bevolking (aantal)
1950 10.026.773 4.998.251 5.028.522 81,9 67,9 14,0 30,8 30,3 31,3 10.026.773
1960 11.417.254 5.686.152 5.731.102 88,2 71,4 16,8 31,7 31,1 32,4 11.417.254
1980 14.091.014 6.994.280 7.096.734 75,2 55,1 20,1 34,4 33,2 35,6 14.091.014
2000 15.863.950 7.846.317 8.017.633 61,2 39,4 21,9 38,2 37,0 39,4 15.863.950
2020 17.407.585 8.648.031 8.759.554 70,0 36,9 33,1 42,2 41,3 43,0 17.407.585
2021 17.475.415 8.686.536 8.788.879 70,1 36,4 33,7 42,3 41,5 43,1 17.475.415
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de bevolking van Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking naar geslacht;
- Bevolking naar burgerlijke staat;
- Bevolking naar leeftijd;
- Bevolking naar migratieachtergrond;
- Particuliere huishoudens;
- Personen in institutionele huishoudens;
- Bevolkingsgroei;
- Bevolkingsdichtheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen 13 oktober 2021:
Definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2020 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In de tweede helft van 2022 worden de definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2021 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking
Mannen
Vrouwen
Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Totale druk
Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.
Groene druk
De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.
Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
Gemiddelde leeftijd
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van personen die behoren tot de bevolking van Nederland.
Totale bevolking
Gemiddelde leeftijd van de totale bevolking van Nederland.
Mannen
Gemiddelde leeftijd van de mannelijke bevolking van Nederland.
Vrouwen
Gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke bevolking van Nederland.
Bevolking naar migratieachtergrond
De bevolking van Nederland op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.
Totale bevolking