Meting IVRPH-indicatoren 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Het onderzoek vond plaats in het kader van de monitoring van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap (IVRPH), kortweg VN-verdrag handicap.

De IVRPH-indicatoren geven inzicht in de participatie van personen met een beperking (chronische aandoeningen en/of langdurige psychische aandoeningen) op het gebied van onderwijs en werk. De resultaten zijn uitgebreid weergegeven in onderstaande tabellenset. 

Opdrachtgever is het College voor de Rechten van de Mens.