BNI cijfers 2021 voor bepaling afdracht eigen middelen van de EU.

Standbeeld van de godin Europa voor het gebouw van het Europees Parlement. In haar hand de Griekse E, die later het symbool voor de euro werd.
Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.
Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.

Eurostat publiceert over de BNI cijfers voor de afdracht op zijn website. Door alle lidstaten worden zogenaamde kwaliteitsrapportages meegeleverd waarin een toelichting wordt gegeven op de bijstellingen van ingediende BNI cijfers.

De ingediende cijfers in 2021 zijn gebaseerd op de Nationale rekening uitkomsten voor de reeks van verslagjaren 2010 -2020r, zoals gepubliceerd op 24 juni 2021. Hierop zijn twee aanvulling gemaakt.

Allereerst is voor de jaren 2010-2013 een omrekening gemaakt van ESR2010 naar ESR95 richtlijnen. De ESR95 richtlijnen zijn voor deze jaren nog van toepassing op de BNI-cijfers zoals gebruikt voor de bepaling van de EU afdrachten.

Ten tweede is een correctie gemaakt voor de marges op handel in financiële activa. De nieuwste methoden voor deze marges zijn verwerkt in de BNI cijfers. Zij zullen echter pas bij de publicatie van de volgende revisie in 2024 worden verwerkt in de Nationale rekeningen.

In de kwaliteitsrapportage ligt de focus op bijstellingen van verslagjaar 2019 zoals gerapporteerd in de BNI rapportage 2021 ten opzichte van de BNI rapportage van 2020. Over verslagjaar 2020 wordt voor het eerst gerapporteerd.