Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Bedrijfstakken/woningen Regio's Perioden Aantal installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2019 1.062.265 7.225.864
Alle economische activiteit en woningen Groningen (PV) 2019 47.925 491.687
Alle economische activiteit en woningen Fryslân (PV) 2019 57.120 440.734
Alle economische activiteit en woningen Drenthe (PV) 2019 53.352 372.062
Alle economische activiteit en woningen Zuid-Holland (PV) 2019 143.018 793.551
Alle economische activiteit en woningen Delft 2019 3.745 14.459
Alle economische activiteit en woningen Helmond 2019 5.081 25.929
Alle economische activiteit en woningen Laarbeek 2019 1.718 11.164
Alle economische activiteit en woningen Lansingerland 2019 4.754 32.157
Alle economische activiteit en woningen Groningen (ET) 2019 47.925 491.687
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW en het aantal installaties voor bedrijven en woningen van particulieren voor de jaren 2012-2019. Deze cijfers zijn uit te splitsen naar gemeente, provincie en landsdeel en vanaf 2018 ook naar subRES-regio (RES staat voor Regionale EnergieStrategie). De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2021:
In de tabel waren een aantal cellen onterecht onderdrukt, deze worden nu alsnog vrijgegeven. Ook is een aantal dubbele registraties van installaties ontdekt en hersteld.

Wijzigingen per juni 2021:
De cijfers voor 2019 zijn bijgesteld en definitief.
Tussen de publicatie van de nadervoorlopige cijfers 2019** en de definitieve cijfers 2019 heeft er een verandering plaatsgevonden in de bronbestanden. Medio 2020 hebben de Netbeheerders het Productie Installatie Register (PIR) vervangen door de Centrale Registratie van Systeemelementen. (CERES). PIR en CERES zijn de belangrijkste bronnen van informatie over kleinere zonnestroominstallaties. Voor de definitieve cijfers over 2019 kon voor het eerst gebruik gemaakt worden van CERES. Installaties tot en met 2018 zijn gebaseerd op gegevens uit het PIR. Voor installaties vanaf installatiejaar 2019 zijn de gegevens afkomstig uit CERES. In alle gevallen geldt dat als een installatie zowel in PIR/CERES als in data van CertiQ voorkomt, de data van CertiQ gebruikt worden. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen en bevat vooral, maar niet uitsluitend, grotere installaties.

Wijzigingen per 10 december 2020:
Er is een nieuwe regio indeling toegevoegd. Dit zijn de sub regionale energiestrategie regio’s (sub RES regio’s). Door verandering van de indeling zijn cijfers van eerdere jaren ook gewijzigd. De cijfers voor 2019 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel zal in november 2021 afgesloten worden. In juni 2021 zijn de wijk- en buurtgegevens voor de definitieve cijfers 2019 gepubliceerd.
In juli 2021 zijn de voorlopige cijfers over het opgestelde vermogen in 2020 in een nieuwe tabel beschikbaar gekomen. In deze nieuwe tabel zal voor elk rapportagejaar de gemeente indeling van dat jaar worden aangehouden.


Toelichting onderwerpen

Aantal installaties
Aantal installaties bij woningen en bedrijven:
Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar door een particulier of een bedrijf:
- een registratie van particulieren of bedrijven in PIR,
- een registratie van particulieren of bedrijven in CertiQ,
- een aanvraag van particulieren voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag van particulieren voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag door bedrijven, verenigingen of stichtingen voor de energie investeringsaftrek regeling.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Opgesteld vermogen van zonnepanelen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.