Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW en het aantal installaties voor bedrijven en woningen van particulieren voor de jaren 2012-2018. Deze cijfers zijn uit te splitsen naar gemeente, provincie en landsdeel. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2018.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers in deze tabel voor 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juni 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In april 2021 zullen definitieve cijfers over het opgestelde vermogen eind 2019 en voorlopige cijfers over het opgestelde vermogen in 2020 in een nieuwe tabel beschikbaar komen met de gemeentelijke indeling 2020. Ook cijfers van eerdere jaren worden dan gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling 2020.


Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Bedrijfstakken/woningen Regio's Perioden Aantal installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2019* 1.062.061 6.874.492
Alle economische activiteit en woningen Groningen (PV) 2019* 47.121 480.341
Alle economische activiteit en woningen Friesland (PV) 2019* 58.402 430.095
Alle economische activiteit en woningen Drenthe (PV) 2019* 52.757 362.470
Alle economische activiteit en woningen Zuid-Holland (PV) 2019* 142.177 760.368
Alle economische activiteit en woningen Delft 2019* 3.686 13.574
Alle economische activiteit en woningen Helmond 2019* 4.811 23.025
Alle economische activiteit en woningen Laarbeek 2019* 1.668 10.607
Alle economische activiteit en woningen Lansingerland 2019* 4.503 30.632
Bron: CBS.
Verklaring van tekens