Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

Bedrijfstakken/woningen Regio's Perioden Aantal installaties (aantal) Opgesteld vermogen van zonnepanelen (kW)
Alle economische activiteit en woningen Nederland 2019** 1.062.997 7.177.953
Alle economische activiteit en woningen Groningen (PV) 2019** 47.150 486.933
Alle economische activiteit en woningen Fryslân (PV) 2019** 58.438 439.972
Alle economische activiteit en woningen Drenthe (PV) 2019** 52.800 370.652
Alle economische activiteit en woningen Zuid-Holland (PV) 2019** 142.309 785.643
Alle economische activiteit en woningen Delft 2019** 3.686 13.574
Alle economische activiteit en woningen Helmond 2019** 4.818 25.033
Alle economische activiteit en woningen Laarbeek 2019** 1.668 10.484
Alle economische activiteit en woningen Lansingerland 2019** 4.507 31.400
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen in kW en het aantal installaties voor bedrijven en woningen van particulieren voor de jaren 2012-2019. Deze cijfers zijn uit te splitsen naar gemeente, provincie en landsdeel. De regionale indeling is voor alle jaren gebaseerd op de gemeentelijke indeling van 1 januari 2019.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers in deze tabel voor 2019 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 10 december 2020:
Er is een nieuwe regio indeling toegevoegd. Dit zijn de sub regionale energiestrategie regio’s (sub RES regio’s). Door verandering van de indeling zijn cijfers van eerdere jaren ook gewijzigd. De cijfers voor 2019 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In juni 2021 zullen definitieve cijfers over het opgestelde vermogen eind 2019 worden geplaatst. Voorlopige cijfers over het opgestelde vermogen in 2020 zullen in een nieuwe tabel beschikbaar komen met de gemeentelijke indeling 2020.


Toelichting onderwerpen

Aantal installaties
Aantal installaties bij woningen en bedrijven:
Een installatie is een registratie van zonnepanelen op een bepaalde locatie in een bepaald jaar door een particulier of een bedrijf:
- een registratie van particulieren of bedrijven in PIR,
- een registratie van particulieren of bedrijven in CertiQ,
- een aanvraag van particulieren voor de subsidieregeling zonnestroom particulieren
- een aanvraag van particulieren voor de btw aftrek regeling zonnepanelen,
- een aanvraag door bedrijven, verenigingen of stichtingen voor de energie investeringsaftrek regeling.
Opgesteld vermogen van zonnepanelen
Opgesteld vermogen van zonnepanelen:
Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar.