Toelichting AZW onderwijstabellen hbo

In dit document wordt een toelichting gegeven op de AZW-onderwijstabellen voor het hbo die vanaf 26 november 2020 zijn gepubliceerd op AZW StatLine.

In aanvulling op de toelichting bij de afzonderlijke onderwijstabellen gaat deze toelichting nader in op de volgende onderwijstabellen en deze tot stand zijn gekomen:

  • Hbo; deelnemers, leerweg, opleiding, regio;
  • Hbo; gediplomeerden, leerweg, opleiding, regio;
  • Hbo; instroom, leerweg, opleiding, regio;
  • Hbo; sectorrendement, leerweg, opleiding, regio;
  • Hbo; studierendement, leerweg, opleiding, regio.