Wisselingen arbeidsmarkt, oktober

© CBS / Nikki van Toorn
Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen. Maar ook mensen die de arbeidsmarkt op komen en op zoek gaan naar werk, zoals schoolverlaters en herintreders, horen tot de werklozen.

In oktober waren 323 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juli, waren dat er 313 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus gestegen. Deze ontwikkeling is een resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame en werkloze beroepsbevolking, en tussen de werkloze en niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat de wisselingen tussen de drie arbeidsposities zien.

Ontwikkeling werkloosheid

In de afgelopen drie maanden vonden meer werklozen werk dan er mensen met werk werkloos werden: 86 duizend werklozen vonden een betaalde baan, terwijl 68 duizend werkenden werkloos werden. Daarmee verminderde het aantal werklozen met 18 duizend. De zogenoemde netto-instroom in werkloosheid vanuit de werkzame beroepsbevolking was daarmee negatief.

In dezelfde periode was het aantal mensen dat de arbeidsmarkt op kwam en werkloos werd groter dan het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verliet. Tegenover de 137 duizend personen die toetraden tot de arbeidsmarkt en werkloos werden, stonden 108 duizend werklozen die zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Bij het werkloosheidscijfer moest dus 29 duizend worden opgeteld. De netto-instroom in werkloosheid vanuit de niet-beroepsbevolking was dus positief.

Ook wisselingen tussen de werkzame en niet-beroepsbevolking

Mensen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt vinden soms direct werk. Dit gold tussen juli en oktober voor 221 duizend personen. Tegelijkertijd kunnen ook mensen die werk hebben hiermee stoppen en zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Dat waren er minder, 198 duizend personen.

Ontwikkeling sinds 2014

Al sinds mei 2014 is de netto-instroom vanuit werk naar werkloosheid negatief. Dat wil zeggen dat er meer werklozen werk vonden dan dat mensen met werk werkloos werden. De netto-instroom vanuit de niet-beroepsbevolking is vanaf oktober 2014 positief. Een uitzondering was januari 2016, toen meer werklozen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt dan dat er mensen toetraden en werkloos werden.

Ontwikkeling werkloosheid t.o.v. 3 maanden eerder en saldo stromen in/uit werkloosheid, seizoengecorrigeerd (x 1 000)
   Ontwikkeling werkloosheidNetto instroom werkloos vanuit werkzaamNetto instroom werkloos vanuit niet-brps.bv.
2014januari1117-6
februari2223-2
maart520-15
april-78-15
mei-27-5-22
juni-36-16-20
juli-36-23-14
augustus-35-28-7
september-26-270
oktober-16-3216
november-2-2726
december13-2236
2015januari13-2336
februari-2-2624
maart-17-3316
april-20-3110
mei-16-3317
juni-15-3521
juli-22-4119
augustus-13-3624
september-2-2827
oktober13-1933
november-8-2719
december-21-266
2016januari-42-33-9
februari-15-215
maart-14-2410
april-2-2522
mei-21-3817
juni-24-4217
juli-31-4311
augustus-39-455
september-40-401
oktober-39-423
november-22-3614
december-28-4013
2017januari-22-3714
februari-26-3812
maart-19-3819
april-24-4319
mei-17-4023
juni-17-3719
juli-20-3616
augustus-30-399
september-24-3712
oktober-32-419
november-29-4112
december-27-4317
2018januari-24-3915
februari-30-4415
maart-38-5013
april-25-4319
mei-15-4024
juni-3-3633
juli-7-3326
augustus1-3133
september-11-3624
oktober-11-3423
november-27-3913
december-14-3622
2019januari-8-3325
februari-14-3118
maart-22-3311
april-29-312
mei-10-2515
juni6-1925
juli13-1830
augustus19-1333
september10-2131
oktober10-1829