Overheidsfinanciën 2018

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in 2018
Het CBS publiceert jaarlijkse meerdere reguliere en niet-reguliere berichten over de overheidsfinanciën. Deze jaarlijkse publicatie geeft een samenvattend overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in 2018. Hierbij wordt met name ingegaan op de achterliggende factoren voor de ontwikkeling van het overheidssaldo en de overheidsschuld.

Downloads