Prijzendashboard eerste halfjaar 2019

Volgens het prijzendashboard van het CBS was er in Nederland in de eerste helft van 2019 meer inflatie dan in 2018.
Inflatie is meer dan de prijsontwikkeling voor consumentengoederen en -diensten. De prijsontwikkelingen die bijvoorbeeld op de huizenmarkt, voor producenten of op financiële markten worden gemeten, bieden een belangrijke aanvulling op het beeld van inflatie dat door de Consumentenprijsindex (CPI) wordt gegeven. In het prijzendashboard wordt elke maand de stijging van 16 prijsindicatoren vergeleken met de gebruikelijke ontwikkeling over de afgelopen elf jaar (2008-2018).

In de eerste zes maanden van 2019 waren steeds zeven of acht indicatoren rood en twee of drie indicatoren blauw. Dit is het hoogste aantal indicatoren in het rood sinds het tweede halfjaar van 2008 en het laagste aantal in het blauw sinds het tweede halfjaar van 2011. Bij de consumentenprijzen, lonen en prijzen voor koopwoningen en investeringen waren de prijsstijgingen in de eerste helft van 2019 hoger dan gebruikelijk. Daar staat tegenover dat de rente al enkele jaren lager is dan gebruikelijk.

In deze paper worden de diverse prijsontwikkelingen in het prijzendashboard beschreven. Daarnaast worden de prijsontwikkelingen in Nederland vergeleken met die in Europa.