Vroege loonaangifte cruciaal

mensen lopen langs abri met affiche belastingdienst waarop men wordt aangespoord weer aangifte te doen
© ANP
In november hebben alle werkgevers de Aangiftebrief 2019 van de Belastingdienst ontvangen. Daarin wordt hen gevraagd om op vrijwillige basis de loonaangifte eerder aan te leveren. Eerdere aanlevering heeft niet alleen voordelen voor werknemers, maar ook voor het maken van statistiek. De loonaangiftegegevens zijn voor het CBS namelijk een cruciale bron voor de beschrijving van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Mede-eigenaar én afnemer, dat is de rol en positie van het CBS in de loonaangifteketen. Tot 2006 vroeg het CBS werkgevers nog om via enquêtes hun gegevens aan te leveren. Dat is nu in de meeste gevallen niet meer nodig. Het CBS kan de data uit de loonaangiftes van bedrijven en instellingen namelijk bijna geheel automatisch verwerken tot belangrijke cijfers over de Nederlandse arbeidsmarkt.

Via een beveiligde digitale route ontvangt het CBS wekelijks miljoenen records uit de Polisadministratie van UWV. In de Polisadministratie worden alle loonaangiftegegevens verzameld. Deze records zijn voor het CBS basismateriaal dat moet worden opgeschoond en gefilterd. Uiteindelijk wordt het basismateriaal verwerkt tot gegevens die gebruikt worden voor het maken van maandelijkse arbeidsmarktcijfers. Dit hele verwerkingsproces verloopt voor het grootste deel geautomatiseerd, binnen twee weken. Zo kunnen we ruwe loonaangiftegegevens maandelijks verfijnen tot bouwstenen voor diverse statistieken en onderzoeken over de arbeidsmarkt. Het belang van deze bron straalt daarmee ook door naar planbureaus, ministeries en de wetenschap.

Met behulp van de gegevens uit de Polisadministratie kunnen actuele maatschappelijke vragen beantwoord worden. Bovendien dienen de cijfers als basis voor een internationale vergelijking van de arbeidsmarktsituatie in de landen van de Europese Unie. Een enkele opgave in de loonaangifte is dus een cruciaal element voor een breed spectrum aan onderzoek en statistiek.