Loonaangifteketen genomineerd voor internationale award

/ Auteur: Masja de Ree
© Hollandse Hoogte
Het best bewaarde geheim van Nederland: zo wordt de loonaangifteketen ook wel genoemd. In de loonaangifteketen verzamelen de Belastingdienst, het UWV en CBS alle informatie van werkgevers over de lonen van Nederlanders. Met succes: de keten is genomineerd voor een internationale award voor organisatie-overstijgende samenwerking. Het is de eerste keer dat een alliantie van overheidsorganisaties kans maakt op de award, die jaarlijks wordt toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP).

Kwaliteit van informatie

‘Er gaan heel veel data en geld om in de loonaangifteketen’, zegt CBS-directeur Sylvia Kok-de Vries. ‘De informatie is van groot belang voor het heffen van belastingen, het vaststellen van uitkeringen en voor een belangrijk deel van onze statistieken.’ Omdat het proces ruim tien jaar geleden niet altijd even efficiënt en effectief verliep, besloot de regering dat de Belastingdienst, UWV en CBS moesten gaan samenwerken bij het verzamelen en beheren van de gegevens. Doel was verlaging van de administratieve lasten bij werkgevers, dalende kosten en verbetering van de kwaliteit van de informatie. Kok: ‘Wij hebben in de afgelopen jaren een mooie samenwerking bereikt. Het governance-model dat we gebruiken werkt: een kernteam waarin de directeuren-generaal en bestuursvoorzitters van de drie organisaties zitten, ondersteund door een ketenmanager. Daarnaast zijn er tactische en operationele management-overleggen.’

Sylvia de Kok

Trots op nominatie

Dat de ketenmanager doorzettingsmacht heeft, is een belangrijke reden dat de loonaangifteketen genomineerd is. Ketenmanager Diantha Croese (UWV): ‘We zijn trots op de nominatie. De loonaangifteketen loopt nu tien jaar en is succesvol doordat we zoveel aandacht hebben besteed aan onderling contact tussen de organisaties. Als je met drie heel verschillende partijen samenwerkt, is het belangrijk dat je je in de andere partij verdiept. Dat je transparant bent over wat wel en niet kan vanuit jouw perspectief en waarom. Dan kom je verder.’ Paul Vincken, ketenmanager loonaangifteketen bij de Belastingdienst, beaamt dat. ‘Het is niet vanzelf gegaan. In het begin stonden we als organisaties met de ruggen naar elkaar toe. Maar je hebt de mensen op de werkvloer nodig om samenwerking tot een succes te maken. Dat is gelukt door te werken aan de menselijke relaties. Inmiddels ben ik kind aan huis bij mijn collega’s van UWV en CBS.’ 

Blik naar buiten

De samenwerking tussen de drie organisaties leverde goede resultaten op. Dat gaf speelruimte en werkte motiverend. Vincken: ‘Toen hebben we onze blik naar buiten gekeerd en onze externe partners sterk bij het proces betrokken. Dat zijn afnemers, leveranciers van data én software-ontwikkelaars. Denk bijvoorbeeld aan de Sociale Verzekeringsbank, de Pensioenfederatie en het Zorginstituut Nederland. Dit ‘eco-systeem’ van externe partners werkt en geeft een enorme energie.’ De afnemers van de loonaangifteketen hebben regelmatig contact in het afnemersoverleg. Sylvia Kok: ‘We hebben in de loonaangifteketen goede procedures ontwikkeld om wensen van afnemers te beoordelen. Dat is ook voor CBS zelf van belang: de loonaangifteketen is een bron voor een aantal belangrijke statistieken, waaronder de Nationale Rekeningen. Wij willen zo nodig variabelen kunnen toevoegen in de keten, bijvoorbeeld als de Europese Unie nieuwe eisen stelt aan onze statistieken.’

Prijsuitreiking

CBS, de Belastingdienst en UWV nemen het bij de award op tegen twee andere genomineerden: de bedrijven Bayer en Evotec (met een samenwerking op het gebied van klinisch onderzoek) en National Grid en Energysage (die zonne-energie leveren). Eind februari wordt de winnaar tijdens een symposium in San Diego (USA) gekozen. Is het belangrijk om te winnen? Sylvia Kok: ‘De loonaangifteketen kan als voorbeeld dienen voor andere landen en voor andere processen in Nederland. De award genereert bekendheid en daardoor meer mogelijkheden om onze kennis te delen. Dat doen we graag, want een goede keten levert veel efficiëntie en effectiviteit op.’

‘We hebben in de afgelopen jaren een mooie samenwerking bereikt’

Investeren in verbetering

Hoe ziet de toekomst eruit? Paul Vincken: ‘We blijven investeren in verbetering, in overleg met onze ketenpartners en met veel aandacht voor privacy. Onze keten genereert 20 miljard gegevens per jaar en die gaan over het werk en inkomen van personen. Dat moet ook in de toekomst veilig blijven gebeuren.’ Croese: ‘Misschien moeten we uiteindelijk overstappen van een loonaangifteketen naar een inkomensketen, zodat ook het inkomen van ZZP’ers meetelt. Technische ontwikkelingen spelen ook een rol. Misschien komen er nieuwe manieren van aangifte doen en worden burgers meer eigenaar van hun gegevens. Over dergelijke aspecten voeren we momenteel gesprekken.’

ASAP is een wereldwijde organisatie gewijd aan het monitoren, waarderen en bevorderen van alliantiemanagement en organisatie-overstijgende samenwerking.