Gezondheid

De gezondheid van personen met een Nederlandse achtergrond is doorgaans beter dan die van personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Personen met een niet-westerse achtergrond ervaren hun eigen gezondheid minder vaak als (zeer) goed en hebben vaker obesitas dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Verder roken personen met een Marokkaanse migratieachtergrond het minst vaak, personen met een Turkse migratieachtergrond roken het vaakst.

Gezondheidsbeleving bij niet-westerse achtergrond minder goed

Personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond ervaren hun gezondheid minder vaak als (zeer) goed dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dit geldt het sterkst voor mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. In de leeftijdsgroep van 12 tot 65 jaar ervaart 64 procent van de Marokkanen de eigen gezondheid als (zeer) goed, tegen 83 procent van de mensen zonder migratieachtergrond. Dit is extra opmerkelijk omdat personen met een Marokkaanse migratieachtergrond gemiddeld een stuk jonger zijn dan personen zonder migratieachtergrond en jonge mensen gemiddeld positiever zijn over hun gezondheid dan ouderen. Turken, Marokkanen, Surinamers en Antilianen van de eerste generatie ervaren de eigen gezondheid duidelijk minder vaak als (zeer) goed dan de tweede generatie. Bij Marokkanen en Turken is het verschil tussen de generaties het grootst. Hier speelt mee dat tweede generatie, geboren in Nederland, aanzienlijk jonger is dan de eerste generatie.

Als (zeer) goed ervaren gezondheid naar achtergrond en generatie, 2013/2017
GeneratieNederlands (%)Turks (%)Marokkaans (%)Surinaams (%)Antilliaans (%)
Totaal
(bevolking 12 tot 65 jaar)
82,968,263,872,676,6
Eerste generatie5752,665,872,9
Tweede generatie81,679,981,984,9

22 procent Antillianen heeft ernstig overgewicht

Personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) dan mensen zonder migratieachtergrond. Van de personen met een Antilliaanse achtergrond is 22 procent obees, tegen 11 procent bij personen met een Nederlandse achtergrond. Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen van de eerste generatie kampen vaker met obesitas dan de tweede generatie. Hierbij speelt mee dat de eerste generatie gemiddeld ouder is en ouderen over het algemeen vaker ernstig overgewicht hebben dan jongeren.
Tussen 2003/2007 en 2013/2017 steeg het aandeel personen van 12 tot 65 jaar met obesitas. Dat gold zowel voor mensen zonder migratieachtergrond als voor mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Bij Surinamers en Antillianen was de stijging niet statistisch significant.

Rokers naar achtergrond en generatie, 2013/2017
GeneratieNederlands (%)Turks (%)Marokkaans (%)Surinaams (%)Antilliaans (%)
Totaal
(bevolking 12 tot 65 jaar)
25,4351428,425,6
Eerste generatie40,617,12826,4
Tweede generatie28,39,52923,8

Eerste generatie met Turkse achtergrond rookt vaakst

Personen met een Marokkaanse achtergrond rookten in de periode 2013–2017 duidelijk minder vaak (14 procent) dan mensen met een Nederlandse achtergrond (25 procent). Turken rookten met 35 procent juist relatief vaak. Mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond verschillen op het gebied van roken weinig van mensen zonder migratieachtergrond, al rookten Surinamers met 28 procent iets meer. Marokkanen en Turken van de eerste generatie roken vaker dan hun herkomstgenoten van de tweede generatie. Bij Surinamers en Antillianen verschilt het aandeel rokers niet tussen de generaties.

Obesitas naar achtergrond en generatie, 2013/2017
AchtergrondNederlands (%)Turks (%)Marokkaans (%)Surinaams (%)Antilliaans (%)
Totaal
(bevolking 12 tot 65 jaar)
10,518,115,914,522,5
Eerste generatie22,522,419,228,6
Tweede generatie 1)12,86,78,3
1) Te weinig waarnemeningen voor tweede generatie met Antilliaanse achtergrond.