Een MIP-aanpak voor gegeneraliseerde foutlocalisatie

We presenteren en testen een aanpak voor automatische foutlocalisatie gebaseerd op algemene aanpassingsacties.
Foutlocalisatie is het vinden van foutieve waarden in een databestand. We presenteren een aanpak voor automatische foutlocalisatie met algemene aanpassingsacties, door het probleem te schrijven als een gemengd geheeltallig lineair programmeringsprobleem. Een prototype-tool is geïmplementeerd in R. Resultaten op gesimuleerde data laten zien dat de aanpak toepasbaar is in een realistische situatie en dat een breed scala aan fouttypen kan worden gevonden.