Wil of kan niet werken

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Bijna 3,3 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het eerste kwartaal van 2018 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit bijna 3,3 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van alle mensen, bijna 3,5 miljoen, die niet recent hebben gezocht en niet direct beschikbaar zijn.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, omdat ze niet willen of kunnen werken
   Niet recent gezocht, niet direct beschikbaarWil of kan niet werken
2011I3,3553,198
2011II3,3963,221
2011III3,3253,146
2011IV3,2823,121
2012I3,2923,131
2012II3,2673,094
2012III3,2383,076
2012IV3,2773,103
2013I3,2623,073
2013II3,2213,006
2013III3,1982,986
2013IV3,2633,067
2014I3,3053,111
2014II3,2943,07
2014III3,263,045
2014IV3,283,08
2015I3,2663,058
2015II3,2683,048
2015III3,2533,037
2015IV3,3153,118
2016I3,3483,146
2016II3,3353,124
2016III3,3223,115
2016IV3,4133,22
2017I3,4453,245
2017II3,4193,216
2017III3,4093,199
2017IV3,4493,243
2018I3,4623,255

Pensionering meest genoemde reden

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen of kunnen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
 1e kwartaal 2018 (x 1 000)1e kwartaal 2017 (x 1 000)
Mannen
Zorg voor gezin/
huishouden
137
Opleiding/studie259253
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
714714
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
291294
Andere reden6679
Vrouwen
Zorg voor gezin/
huishouden
215198
Opleiding/studie240242
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
834846
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
466449
Andere reden158163

Vooral meer 65-plussers

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017 was het aantal mensen dat niet wil of kan werken in het afgelopen kwartaal 10 duizend hoger. Onder personen van 65 tot 75 jaar was de toename het grootst, plus 22 duizend. De enige andere leeftijdsgroep met een toename was die van de 25- tot 35-jarigen. Verder kwamen er vooral meer middelbaar opgeleiden bij, terwijl het aantal laagopgeleiden juist iets daalde. Het aantal vrouwen dat niet wil of kan werken nam toe met 15 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 2018 (x mln)1e kwartaal 2017 (x mln)
Onderwijsniveau
Laag1,5511,576
Middelbaar1,1211,089
Hoog0,5220,522
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,5050,513
25 tot 35 jaar0,1770,159
35 tot 45 jaar0,170,18
45 tot 55 jaar0,2530,262
55 tot 65 jaar0,5840,588
65 tot 75 jaar1,5661,544
Geslacht
Mannen1,3431,348
Vrouwen1,9121,897

Relevante links