Werkloze beroepsbevolking

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Ruim 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal behoorden 396 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 104 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, sinds het tweede kwartaal van 2014.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) (x 1 000)
 Werkloze beroepsbevolking
2011 I451
2011 II412
2011 III414
2011 IV460
2012 I512
2012 II500
2012 III504
2012 IV547
2013 I631
2013 II633
2013 III651
2013 IV672
2014 I721
2014 II668
2014 III620
2014 IV630
2015 I664
2015 II615
2015 III586
2015 IV591
2016 I604
2016 II557
2016 III505
2016 IV487
2017 I500
2017 II451
2017 III408
2017 IV391
2018 I396

Ruim zes op de tien werklozen op zoek naar deeltijdbaan

De meeste werklozen zijn op zoek naar een deeltijdbaan. Van de 396 duizend werklozen in het eerste kwartaal van 2018 waren ruim zes op de tien op zoek naar een baan van minder dan 35 uur per week. Hiervan zocht het merendeel een grote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week.

Aantal werkloze vrouwen meest afgenomen

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid meer af onder vrouwen dan onder mannen; respectievelijk -59 duizend en -44 duizend. Het aantal werklozen daalde op alle onderwijsniveaus. Onder middelbaar opgeleiden (-52 duizend) en laagopgeleiden (-33 duizend) was de daling opnieuw het grootst. Met uitzondering van 65-plussers, nam de werkloosheid bovendien af binnen alle leeftijdsgroepen.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x 1 000)
 1e kwartaal 20181e kwartaal 2017
Onderwijsniveau
Laag146179
Middelbaar155207
Hoog91108
Leeftijd
15 tot 25 jaar111144
25 tot 35 jaar6790
35 tot 45 jaar5668
45 tot 55 jaar7593
55 tot 65 jaar7998
65 tot 75 jaar98
Geslacht
Mannen202246
Vrouwen195254

Relevante links