Werkloze beroepsbevolking

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Ruim 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal behoorden 396 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 104 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, sinds het tweede kwartaal van 2014.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)
   Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
2011I451
2011II412
2011III414
2011IV460
2012I512
2012II500
2012III504
2012IV547
2013I631
2013II633
2013III651
2013IV672
2014I721
2014II668
2014III620
2014IV630
2015I664
2015II615
2015III586
2015IV591
2016I604
2016II557
2016III505
2016IV487
2017I500
2017II451
2017III408
2017IV391
2018I396

Ruim zes op de tien werklozen op zoek naar deeltijdbaan

De meeste werklozen zijn op zoek naar een deeltijdbaan. Van de 396 duizend werklozen in het eerste kwartaal van 2018 waren ruim zes op de tien op zoek naar een baan van minder dan 35 uur per week. Hiervan zocht het merendeel een grote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week.

Aantal werkloze vrouwen meest afgenomen

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid meer af onder vrouwen dan onder mannen; respectievelijk -59 duizend en -44 duizend. Het aantal werklozen daalde op alle onderwijsniveaus. Onder middelbaar opgeleiden (-52 duizend) en laagopgeleiden (-33 duizend) was de daling opnieuw het grootst. Met uitzondering van 65-plussers, nam de werkloosheid bovendien af binnen alle leeftijdsgroepen.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 2018 (x 1 000)1e kwartaal 2017 (x 1 000)
Onderwijsniveau
Laag146179
Middelbaar155207
Hoog91108
Leeftijd
15 tot 25 jaar111144
25 tot 35 jaar6790
35 tot 45 jaar5668
45 tot 55 jaar7593
55 tot 65 jaar7998
65 tot 75 jaar98
Geslacht
Mannen202246
Vrouwen195254