Niet-beroepsbevolking

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70 procent, behoort tot de beroepsbevolking: zij werken of zijn op zoek naar een baan en kunnen per direct beginnen. In het eerste kwartaal van 2018 ging het om bijna 9,1 miljoen personen. Het overige deel, 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Dit zijn bijna 3,9 miljoen personen, 2 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) (x mln)
   Niet-beroepsbevolking
2011I3,754
II3,776
III3,743
IV3,68
2012I3,693
II3,696
III3,686
IV3,704
2013I3,727
II3,724
III3,713
IV3,733
2014I3,798
II3,807
III3,794
IV3,764
2015I3,77
II3,769
III3,773
IV3,799
2016I3,83
II3,81
III3,817
IV3,849
2017I3,865
II3,856
III3,834
IV3,859
2018I3,867


Minder laagopgeleiden, meer middelbaar opgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het eerste kwartaal 31 duizend laagopgeleiden minder tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Het aantal middelbaar opgeleiden in de niet-beroepsbevolking nam juist toe, met 32 duizend. Het aantal hoogopgeleiden bleef gelijk. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 25- tot 35-jarigen in de niet-beroepsbevolking het meest (+19 duizend). Het aantal vrouwen nam toe (+12 duizend) en aantal mannen daalde (-10 duizend).

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x mln)
 1e kwartaal 20181e kwartaal 2017
Onderwijsniveau
Laag1,8011,832
Middelbaar1,3561,324
Hoog0,6350,635
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6770,687
25 tot 35 jaar0,2760,257
35 tot 45 jaar0,260,265
45 tot 55 jaar0,3470,352
55 tot 65 jaar0,6830,695
65 tot 75 jaar1,6241,61
Geslacht
Mannen1,6151,625
Vrouwen2,2512,239


Relevante links