Woon-werkafstanden 2016

15-3-2018 00:01
Werknemers woonden in 2016 gemiddeld 22,7 kilometer van hun werk af.

De gemiddelde woon-werkafstand van werknemers

In onderstaande kaart staat per gemeente (de woonplaats) de gemiddelde afstand tot de werkplaats van de werknemers uit de betreffende gemeente. De gemiddelde woon-werk afstand ligt doorgaans tussen de 15 en 35 kilometer. In het algemeen wonen mensen in de Randstad en Noord-Brabant minder ver van hun werk af dan daarbuiten. Uitzondering is de regio Twente.

Gemiddelde woon-werkafstanden, naar geslacht en leeftijd, per COROP-gebied

In onderstaande kaart staat per COROP-gebied (de woonplaats) <link?> de gemiddelde afstand tot de werkplaats van de werknemers uit het betreffende gebied. Via het drop-downmenu kan gedetailleerdere informatie, naar geslacht en/of leeftijd, gemaakt worden.

Dit onderzoek, dat betrekking heeft op ruim 7 miljoen banen van werknemers, brengt het aantal banen van werknemers per woon- en werkregio en de afstand over de weg tussen de centra van de woongemeente en de gemeente waarin de werkgever is gevestigd in kaart. De woon-werkafstanden van mensen die wonen en werken in dezelfde gemeente, worden bepaald aan de hand van de afstand over de weg tussen de wijk waar men woont en de wijk waar de werkgever is gevestigd. De gemeente waarin de werkgever is gevestigd, kan afwijken van de daadwerkelijke werklocatie. Zo worden uitzendkrachten bijvoorbeeld gerekend tot de gemeente waar het uitzendbureau is gevestigd, en niet bij de gemeente waar de inlener is gevestigd. Ook in andere gevallen kan de werklocatie van werknemers afwijken van de vestiging van de werkgever. ZZP-ers maken geen deel uit van dit onderzoek.

Relevante links