Banen van werknemers naar woon- en werkregio (2014-2020)

Banen van werknemers naar woon- en werkregio (2014-2020)

Woonregio's Werkregio's Perioden Banen van werknemers (x 1 000) Woon-werk afstand (km)
Nederland Nederland 2014 december 7.516,1 22,7
Nederland Nederland 2015 december 7.616,5 22,6
Nederland Nederland 2016 december 7.735,5 22,5
Nederland Nederland 2017 december 7.935,4 22,1
Nederland Nederland 2018 december 8.126,9 22,5
Nederland Nederland 2019 december 8.258,2 22,2
Nederland Nederland 2020 december 8.125,7 22,0
Nederland Amsterdam 2014 december 555,5 23,6
Nederland Amsterdam 2015 december 578,1 23,3
Nederland Amsterdam 2016 december 584,9 23,1
Nederland Amsterdam 2017 december 599,9 22,9
Nederland Amsterdam 2018 december 619,0 23,0
Nederland Amsterdam 2019 december 637,2 23,0
Nederland Amsterdam 2020 december 616,7 23,5
Nederland Bergen (NH.) 2014 december 7,2 10,3
Nederland Bergen (NH.) 2015 december 7,2 10,7
Nederland Bergen (NH.) 2016 december 7,3 10,7
Nederland Bergen (NH.) 2017 december 7,6 10,7
Nederland Bergen (NH.) 2018 december 7,6 11,1
Nederland Bergen (NH.) 2019 december 8,1 11,0
Nederland Bergen (NH.) 2020 december 7,5 12,5
Noord-Holland (PV) Nederland 2014 december 1.241,8 18,2
Noord-Holland (PV) Nederland 2015 december 1.265,2 18,0
Noord-Holland (PV) Nederland 2016 december 1.287,0 18,2
Noord-Holland (PV) Nederland 2017 december 1.317,7 18,2
Noord-Holland (PV) Nederland 2018 december 1.346,5 18,0
Noord-Holland (PV) Nederland 2019 december 1.367,5 18,0
Noord-Holland (PV) Nederland 2020 december 1.328,4 18,1
Noord-Holland (PV) Amsterdam 2014 december 413,1 11,2
Noord-Holland (PV) Amsterdam 2015 december 429,9 11,3
Noord-Holland (PV) Amsterdam 2016 december 440,2 11,6
Noord-Holland (PV) Amsterdam 2017 december 454,1 11,9
Noord-Holland (PV) Amsterdam 2018 december 461,5 11,7
Noord-Holland (PV) Amsterdam 2019 december 477,0 11,8
Noord-Holland (PV) Amsterdam 2020 december 461,6 12,1
Noord-Holland (PV) Bergen (NH.) 2014 december 7,0 8,5
Noord-Holland (PV) Bergen (NH.) 2015 december 7,0 8,7
Noord-Holland (PV) Bergen (NH.) 2016 december 7,2 8,9
Noord-Holland (PV) Bergen (NH.) 2017 december 7,5 9,0
Noord-Holland (PV) Bergen (NH.) 2018 december 7,5 9,6
Noord-Holland (PV) Bergen (NH.) 2019 december 7,9 9,2
Noord-Holland (PV) Bergen (NH.) 2020 december 7,4 10,7
Zuid-Holland (PV) Nederland 2014 december 1.584,0 19,1
Zuid-Holland (PV) Nederland 2015 december 1.605,5 18,9
Zuid-Holland (PV) Nederland 2016 december 1.632,3 19,0
Zuid-Holland (PV) Nederland 2017 december 1.676,1 19,2
Zuid-Holland (PV) Nederland 2018 december 1.718,5 19,5
Zuid-Holland (PV) Nederland 2019 december 1.731,7 19,2
Zuid-Holland (PV) Nederland 2020 december 1.703,2 18,7
Zuid-Holland (PV) Amsterdam 2014 december 46,1 55,4
Zuid-Holland (PV) Amsterdam 2015 december 49,9 54,2
Zuid-Holland (PV) Amsterdam 2016 december 42,0 52,4
Zuid-Holland (PV) Amsterdam 2017 december 41,3 52,5
Zuid-Holland (PV) Amsterdam 2018 december 45,2 52,1
Zuid-Holland (PV) Amsterdam 2019 december 48,3 52,9
Zuid-Holland (PV) Amsterdam 2020 december 45,0 52,2
Zuid-Holland (PV) Bergen (NH.) 2014 december 0,0 .
Zuid-Holland (PV) Bergen (NH.) 2015 december 0,0 .
Zuid-Holland (PV) Bergen (NH.) 2016 december 0,0 .
Zuid-Holland (PV) Bergen (NH.) 2017 december 0,0 .
Zuid-Holland (PV) Bergen (NH.) 2018 december 0,0 .
Zuid-Holland (PV) Bergen (NH.) 2019 december 0,1 75,2
Zuid-Holland (PV) Bergen (NH.) 2020 december 0,0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel brengt het aantal banen van werknemers in kaart per woon- en werkregio en de afstand over de weg tussen de kernen (op zwaartepunt bepaald) van de wijk van de woongemeente en de wijk van de werkgemeente. De cijfers hebben betrekking op de hele maand december.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2020.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Werknemersbanen en reisafstand; woon- en werkregio'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers
Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Woon-werk afstand
Woon-werkafstand
De woon-werkafstand wordt hier gedefinieerd als de afstand over de weg tussen de kern van de woonregio en de kern van de werkregio, gemiddeld over de banen. De nauwkeurigheid van de berekende woon-werkafstand wordt bepaald door de informatie die bij het CBS bekend is. Vaak wordt de afstand over de weg tussen de centra van de wijk waar men woont en de wijk waar men werkt berekend. Echter, als er bij het CBS geen informatie op wijkniveau bekend is, dan wordt de afstand over de weg tussen de centra van de gemeente waar men woont en de gemeente waar men werkt berekend. Ten gevolge van gemeentelijke herindelingen kan het voorkomen dat werknemers niet van woon- en werkadres veranderen maar dat toch hun woon-werkafstand verandert, omdat de kern van de woon- en/of werkregio verplaatst. Aan werknemers die in het buitenland wonen of een onbekend woonadres hebben, kan geen woon-werkafstand worden toegekend.