Samenhang tussen inflatie indicatoren

Paper cover oranje
In 2017 heeft het CBS het prijzendashboard gelanceerd, bestaande uit zeventien inflatie-indicatoren. We hebben de tijdreeksen van de inflatie-indicatoren onderzocht om te bepalen wat de onderlinge samenhang is.
In 2017 heeft het CBS het prijzendashboard gelanceerd, bestaande uit zeventien inflatie-indicatoren. We hebben de tijdreeksen van de inflatie-indicatoren onderzocht om te bepalen wat de onderlinge samenhang is.