Vacatures per provincie

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 stonden er 219 duizend vacatures open in Nederland, 34 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2016. In alle provincies stonden er meer vacatures open dan in 2016. In Zeeland was met 62 procent de toename het grootst, in Noord-Holland was de toename met 27 procent het kleinst.

Aantal vacatures vierde kwartaal 2017 (%)
 Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Groningen3,58629286533884
Friesland3,82209829790016
Drente3,64283551561253
Overijssel3,67630067190708
Flevoland3,68637632389582
Gelderland3,5055573969864
Utrecht3,44361809754611
Noord-Holland3,29953372788566
Zuid-Holland3,55820113047182
Zeeland4,11577984294217
Noord-Brabant3,53222564406856
Limburg3,49650756146648

In Zuid-Holland waren aan het eind van het vierde kwartaal de meeste vacatures, in Flevoland de minste. In onderstaande kaart zijn het aantal vacatures per provincie weergegeven en naar sector. Hierbij gaat het om absolute aantallen en er is niet gecorrigeerd voor de omvang van de werkgelegenheid in de provincies. In de StatLinetabel vacatures naar regio zijn gedetailleerdere cijfers te vinden.

Relevante links