Vacatures per provincie

© ANP
Aan het eind van het vierde kwartaal van 2017 stonden er 219 duizend vacatures open in Nederland, 34 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2016. In alle provincies stonden er meer vacatures open dan in 2016. In Zeeland was met 62 procent de toename het grootst, in Noord-Holland was de toename met 27 procent het kleinst.

Aantal vacatures vierde kwartaal 2017
 Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Groningen36,1
Friesland45,7
Drente38,2
Overijssel39,5
Flevoland39,9
Gelderland33,3
Utrecht31,3
Noord-Holland27,1
Zuid-Holland35,1
Zeeland61,3
Noord-Brabant34,2
Limburg33

In Zuid-Holland waren aan het eind van het vierde kwartaal de meeste vacatures, in Flevoland de minste. In onderstaande kaart zijn het aantal vacatures per provincie weergegeven en naar sector. Hierbij gaat het om absolute aantallen en er is niet gecorrigeerd voor de omvang van de werkgelegenheid in de provincies. In de StatLinetabel vacatures naar regio zijn gedetailleerdere cijfers te vinden.

Aantal vacatures, naar bedrijfstak, vierde kwartaal 2017
 Totaal ( duizend vacatures)Landbouw ( duizend vacatures)Nijverheid ( duizend vacatures)Commerciële dienstverlening ( duizend vacatures)Openbaar bestuur en persoonlijke dienstverlening ( duizend vacatures)
Groningen6,1013,51,6
Friesland6,30,11,43,41,4
Drente4,800,92,81,1
Overijssel13,90,137,83
Flevoland4,500,62,81
Gelderland23,60,24,6135,9
Utrecht20,702,412,75,6
Noord-Holland430,24,429,39,1
Zuid-Holland45,30,46,226,412,3
Zeeland4,60,10,92,70,9
Noord-Brabant32,80,3718,86,8
Limburg130,22,37,62,9
In deze kaart is het aantal vacatures per provincie gegeven. Het betreft een absoluut cijfer, niet gecorrigeerd voor de omvang van de werkgelegenheid in de betreffende provincie.