ESB-artikel: Arbeidsgehandicapten in crisistijd

Binnen bedrijfstakken blijken arbeidsgehandicapten een grotere kans te hebben om tijdens een crisis uit het arbeidsproces te treden dan niet-arbeidsgehandicapten. Dit kan duiden op een grotere crisisgevoeligheid van het werk dat arbeidsgehandicapten doen. Ze hebben vaker een laag opleidingsniveau, werken vaker in elementaire beroepen en hebben minder autonomie dan niet-arbeidsgehandicapten.
Dit artikel is verschenen in ESB van 26 februari 2015.