Wil wel werken

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

205 duizend zoeken niet en zijn niet beschikbaar, maar willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 205 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, ruim 3,4 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.

Meer werkwilligen dan jaar eerder

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 is het aantal werkwilligen in het vierde kwartaal van 2017 toegenomen met 12 duizend. Er kwamen vooral vrouwen (+10 duizend) en hoogopgeleiden (+8 duizend) bij die wel willen werken. Naar leeftijd en onderwijsniveau waren de veranderingen nog kleiner.