Werkzame beroepsbevolking: voltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken 35 uur of meer per week.

Ruim 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 nam het aantal werkenden toe met 173 duizend.

Toename bestaat vooral uit deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal werkten er ruim 4,4 miljoen voltijds, tegenover ruim 4,2 miljoen in deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het vierde kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017 bestond voor 30 procent uit voltijders. Het aantal voltijders steeg met 52 duizend, het aantal deeltijders met 121 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (x mln)
   Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011I8,2324,341
II8,2594,359
III8,3014,397
IV8,3274,372
2012I8,2834,327
II8,3274,345
III8,3684,354
IV8,3414,3
2013I8,2594,221
II8,2734,222
III8,284,259
IV8,2544,215
2014I8,1464,183
II8,194,192
III8,2514,269
IV8,274,227
2015I8,2354,191
II8,2964,235
III8,3324,287
IV8,3124,278
2016I8,2874,244
II8,3864,31
III8,4614,373
IV8,4784,38
2017I8,4744,343
II8,5534,404
III8,6384,457
IV8,6514,432

Vooral meer hoogopgeleide en vrouwelijke voltijders

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden en vrouwen voltijd aan het werk. Het aantal hoogopgeleide voltijders nam toe met 47 duizend. Verder kwamen er meer vrouwen dan mannen bij die in voltijd werken, respectievelijk plus 42 duizend en 10 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 25- tot 35-jarigen dat 35 uur of meer werkt het meest (+28 duizend).

Werkzame beroepsbevolking: voltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x mln)
 4e kwartaal 20174e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,7250,734
Middelbaar1,7881,773
Hoog1,8621,815
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,2890,277
25 tot 35 jaar1,1161,088
35 tot 45 jaar0,991,008
45 tot 55 jaar1,2061,212
55 tot 65 jaar0,7820,761
65 tot 75 jaar0,0480,034
Geslacht
Mannen3,3793,369
Vrouwen1,0531,011